Tere tulemast ettevõtlusblogisse!

Kogemus – läbipõlemine ettevõtluses

Kogesin ettevõtjana 2022.a. suvel-sügisel läbipõlemist, mille tulemusel motivatsioon asendus apaatia, küünilisuse ja abitusega. Kuna ettevõtluses läbipõlemisest ei räägita, siis soovin läbi isikliku kogemuse jagamise aidata

Loe edasi »
kliendiküsitlus, kliendiküsitluse koostamine, Google'i vormid

Kliendiküsitluse koostamise tarkvarad

Küsitluste läbiviimist seostatakse sageli ülikooli lõputöödega, mitte ettevõtlusega. Samas on kliendiküsitluse sisuks otsesuhtlus kliendiga, seega on see väga oluline võimalus kaasata klient teenuste ja toodete

Loe edasi »
väikeettevõtte turundus, müügioskused, ettevõtlusega alustamine, ettevõtte kasv

5 e-ostleja tüüpi, keda pead tundma

Klientide ostuharjumused on muutumas. Eesti E-kaubanduse Liit avaldas oma blogis, et Emori poolt läbiviidud e-kaubanduse trendiuuring näitab sagedaste e-ostlejate arvu kasvu 2021. aastal võrreldes eelnevate aastatega. Kõige

Loe edasi »
hind, hinnastamine, omahind, müügihind, hinnakujudus, ostlemine

Väärtuspakkumine ja hind

Hind peegeldab toote või teenuse väärtust rahas. Seega on kliendi poolt tajutav väärtus oluliseks osaks ostuotsuse tegemisel. Kuid selleks, et klient mõistaks talle loodud väärtust,

Loe edasi »

Mugavustsoon vs kasvutsoon

Eesmärgid on ettevõtluses justkui mootoriks, mis sunnivad ettevõtjat liikuma soovitud unistuste suunas. Selleks, et jõuda soovitud muutuseni, siis tuleks lähtuda Albert Einsteini ütlusest “Hullumeelsus on

Loe edasi »
Ettevõtte kasv, ettevõtlusega alustamine, ettevõtlus, ettevõtja, eesmärgid, kasumlikkus

Mida tähendab ettevõtte kasv?

Ettevõtte kasv puudutab vähemal või suuremal määral kõiki ettevõtjaid. Aegajalt ütlevad alustavad ettevõtjad, et nende jaoks on kasvust olulisem pigem luua endale töökoht ja normaalne

Loe edasi »
sisenemisbarjäär, äriplaani koostamine, takistus ettevõtluses

Sisenemisbarjäärid ettevõtluses

Sisenemisbarjääriks nimetatakse takistust või raskust, mis kas takistab või teeb keeruliseks ettevõtlusega alustamise. Sisenemisbarjääri mõju võib olla üheks oluliseks põhjuseks miks kõigist ettevõtlushuvilistest ei saa

Loe edasi »
osaühingu lõpetamine, osaühingu müük, osaühingu vara ühinemine füüsilise isiku varaga, osaühingu sundlõpetamine

Osaühingu tegevuse lõpetamine

Erinevalt osaühingu asutamisest võib osaühingu lõpetamine olla tunduvalt pikemaajalisem ja keerulisem protsess. Ettevõtlustegevuse lõpetamine võib toimuda kas läbi ettevõtte müügi, likvideerimise, ühinemise füüsilise isiku varaga

Loe edasi »
ettevõtlusega alustamine, äriidee valik, edukas äriidee

5 äriidee ebaedu põhjust

Äriidee on oma olemuselt täiesti tavaline mõte. See, kas sellest mõttest kujuneb äriideed, millest omakorda ettevõte, sõltub paljudest erinevatest detailidest. Ka pealtnäha ideaalset äriideed võib

Loe edasi »
ettevõtlusega alustamine, ettevõtte kasvatamine, ettevõtlus

Ettevõtlus kui tõkkejooks

Tõenäoliselt on enamik inimestest põhikooli kehalise kasvatuse tunnis kokku puutunud tõkkejooksuga. Tegu on spordialaga, mida kardetakse, vihatakse või armastatakse. Ka minu enda noorusaeg möödus kergejõustikutrennis,

Loe edasi »
ettevõtlusga alustamine, ärinime kontroll, ärinimi

Ärinime kontroll

Igal ettevõtjal on ainuõigus oma ärinimele, mis peab olema avaldatud kõigil ärilistel dokumentidel ja kodulehel. Enne ettevõtte loomist on soovitav teha ärinime kontroll. Ärinime kontrolli

Loe edasi »

Ettevõtlusega seotud hirmud

Inimese ajule ei meeldi muutused, kuna iga muutus kujutab oma olemuselt suuremal või vähesemal määral ohtu, mida inimene eelistab vältida. Sageli arvatakse, et hirmu tundmine

Loe edasi »
mõjutusturundus, turundus sotsiaalmeedias, ettevõtluesga alustamine, Sirle Truuts

Mõjutusturundus sotsiaalmeedias

Sotsiaalmeedia turundus on kujunenud justkui kõigi võimaluste maaks, millest soovivad osa saada nii alustavad kui pikalt tegutsenud ettevõtjad. Sotsiaalmeedia turundus lahutamatuks osaks on kujunenud mõjutusturundus ehk

Loe edasi »
Äri rahastamine, ettevõtlusega alustamine, kust leida raha ettevõtluseks

Äri rahastamine: 3F + 2F

Äri rahastamise üheks viisiks on annetuste või laenude küsimine inimestelt. Sellise rahastuse viisi positiivseteks omadusteks on kindlasti paindlikkus tingimuste osas ja rahastusega kaasnev moraalne surve äriidee

Loe edasi »
ettevõtlusega alustamine, ettevõtja isikuomadused, motivatsioon

Vajan või tahan hakata ettvõtjaks?

On 2019. aasta märtsi kuu. Paradiisisaar Bali. Istun kohvikus ja esitan ettekandjale oma lõunatellimuse. Kõrvallauas istuvad neli inglise keelt kõnelevat 20-30 aastast noormeest. Aktsendi järgi

Loe edasi »

Kliendi valupunktid ehk miks klient ostab?

Kliendi vajaduseks nimetatakse puuduse seisundit, millele tuginedes tekib tal motiiv ostuotsuse tegemiseks.  Igapäevaelus proovitakse eelkõige sõnastada kliendi probleemi, millest tuleneb vajadus ostmiseks. Näiteks kasutatakse kliendi

Loe edasi »
naisettevõtjate väljakutsed ettevõtluses

Naisettevõtjate väljakutsed ettevõtluses

Naisettevõtjad seisavad silmitsi erinevate väljakutsetega. Ettevõtluse olemuseks on väljakutsete vastuvõtmine ja nendest läbiminek. Kuid sageli võidakse näha väljakutsetes pigem takistusi, kui võimalusi. Eesti Naisuurimus ja Teabekeskus

Loe edasi »

8 äriideed kevadeks

Kevad on uute alguste aeg. Peale pikka talve on inimestel energiatase kõrgem ja sageli hakkavad mõtted liikuma aktiivsema tegutsemise suunas. Üheks võimaluseks on hakata ettevõtjaks

Loe edasi »

Oma- ja müügihinna arvutamise ABC

Millest sõltub oma- ja müügihinna arvutamine? Hinnakujundus on iga ettevõtja jaoks ääretult oluline, sest sellest sõltub ettevõtte jätkusuutlikkus. On erinevaid hinnakujunduse strateegiaid, kuid üldiselt toetub

Loe edasi »

20 küsimust investorilt ettevõtjale

“Kellelt ja kuidas leida äriidee elluviimiseks ja oma ettevõtte arendamiseks rahastus?” on küsimus, mida enamik ettevõtjaid endalt küsib. Raha puudus tundub Eestis olema jätkuvalt oluline teema,

Loe edasi »

Toote ja teenuse liigid

Alustavad ettevõtjad esitavad sageli endale küsimuse: “Kas alustada toodete või teenuste äriga?” Äriidee valik tugineb sageli nii eelnevatele kogemustele kui ka iseenda tugevustele. Äriplaanis on

Loe edasi »

10 äriideed jõuludeks

Pühade ja eelkõige jõulude ajal on inimesed valmis kulutama raha rohkem kui tavaliselt. Statistikaameti andmetel  näiteks suurenes jaekaubandusettevõtete käive 2017.a. detsembris võrreldes novembriga 15%. Nimetatud

Loe edasi »

Äristrateegia teadlik valik

Äristrateegia on plaan, mis aitab jõuda soovitud tulemusteni läbi eesmärkideni jõudmise või probleemide lahendamise.  Äriplaanides asub äristrateegia kirjeldus peale ärikeskkonna ja SWOT analüüsi. Äristrateegia aitab

Loe edasi »

SWOT analüüs

SWOT analüüs on tuntud, lihtne ja levinud mudel, mis aitab kaardistada kiirelt ja lihtsalt ettevõtte tugevusi, nõrkuseid, võimalusi ja ohtusid. SWOT analüüsi meetodi loojaks peetakse

Loe edasi »

Ärikeskkonna analüüs – kellele ja miks?

Ärikeskkonna analüüs aitab mõista ettevõtlusega seotud seoseid, mõjutajaid, võimalusi ja riske. Ärikeskkond on keskkond milles ettevõtja tegutseb, mis mõjutab ettevõtet, kuid mida ettevõte ise otseselt mõjutada ei

Loe edasi »

5 peamist takistust ettevõtluses

“Rahvusvahelise ettevõtlusuuringu AGER 2018 tulemuste järgi unistab eestlane kasumile orienteeritud suurlinnas tegutsevast ärist, kus tal on palgatud personal ning pakutakse pigem teenuseid kui tooteid. Ettevõtjaks saamisest unistab 52 protsenti

Loe edasi »

Kuidas leida äriideed?

Iga äri on sündinud ideest või unistusest. Teadlaste hinnangul töötleb inimese aju ööpäevas 50 000 – 80 000 mõtet, mis teeb keskmiselt 2100 – 3300

Loe edasi »

Kodulehe loomise ABC

Koduleht on muutunud iga ettevõtte visiitkaardiks, ilma milleta ettevõtet justkui pole olemas. Kas teha ise koduleht või osta see teenus sisse? Millist tarkvara valida?  Millest

Loe edasi »

Mis on EMTAK kood ja kuidas seda valida?

Ettevõtja teatab äriregistrisse kandmisel kavandatava põhitegevusala (äriseadustik § 4). Tegevusala valimise aluseks on ametlik klassifikaator “Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator” (EMTAK), mida haldab Justiitsministeeriumi Registrite ja Infosüsteemide

Loe edasi »

Ärinime valik

Ärinime valik on väga oluline otsus alustava ettevõtja puhul. Silmas pidades edaspidist müügi- ja turundustegevusi, siis õige ja äritegevusele viitav ärinimi võib lihtsustada oluliselt turundustegevusi. Ärinime

Loe edasi »

Tasuta pildipangad

Visuaalne sõnum on nii reklaamides kui ka blogipostitustel oluline. Äririskide maandamiseks on oluline kasutada just tasuta pildipankades toodud fotosid. Tasuta piltide puhul võivad olla miinusteks

Loe edasi »

Programmid fotode töötlemiseks

Fotodel on oluline mõju nii blogides kui ka sotsiaalmeedias. Toon alljärgnevalt välja nimekirja võimalikest programmidest mida ise olen kasutanud.       1. https://www.canva.com See on

Loe edasi »
äriplaani koostamine, edukas äriplaan, Eesti Töötukassa äriplaan, EASi äriplaan, äriplaani näidis, äriplaani kirjutamine

Äriplaani vormid

—ÄRIPLAAN on äriidee teostamise kirjeldus, mille eesmärk on testida teoreetiliselt äriidee toimivust enne selle praktilist teostama asumist. —Äriplaani ülesehitus sõltub valdkonnast, ärikeskkonna tavadest ja investori nõuetest. —Äriplaani koostamisel

Loe edasi »

Kes on soovettevõtja?

Iga ettevõtja sünd saab alguse soovettevõtjast ehk soovist hakata ettevõtjaks. Kuid paljud äriideed jäävad paraku ellu viimaata, sest soovettevõtjatest ei kasva välja ettevõtjaid. Soovettevõtja võib

Loe edasi »