Tunnitasu arvutamine (sh näide)

alustava ettevõtte raamatupidamine, ettevõtlusega alustamine, ettevõtlusega alustamise toetus raamatupidamises

Inimene kes soovib alustada ettevõtlusega, esitab endale erinevaid küsimusi. Nendest olulisemad on:

“Mis valdkonnas ma tegutsen ettevõtjana?”

“Mis toodet või teenus ma oma klientidele pakun?”

“Kas mu teenust või toodet on kliendid valmis ostma, ja kui on, siis kus ma kliendid leian?”

“Kui ma loobun palgatööst ja igakuisest stabiilsest töötasust, siis kas ja kuidas ma tagan endale ettevõtjana analoogse (või kõrgema) sissetuleku?”

Just sissetuleku teemaline küsimus on tõenäoliselt üks olulisemaid, millele iga alustav ettevõtja on peab vastama. 

Kuidas oskuslikult enne ettevõtlusega alustamist oma võimalusi, klientide mahtu ja sissetulekuid planeerida? Annan alljärgnevalt mõningad näpunäited. Selleks loome ühe näidisettevõtja, et oleks natuke kergem aru saada järgnevatest arvutustest.

NB! käesolev arvestus võtab arvesse vaid töötasu arvestust ja sellest tulenevalt müügitulu planeerimist, aga kuna ettevõtjal on tavaliselt ka teisi kulusid, siis tuleb ka kindlasti neid võtta arvesse. Ehk siis palgakulule lisada ka teised püsikulud ja arvestada nii välja miinimum tunnihind.

***

Ettevõtja Pille soovib hakata pakkuma raamatupidamiseteenust väikeettevõtjatele. Tema kuu sissetuleku soov kalendrikuus on netotasuna vähemalt 2000 EURi.

1. Kõigepealt pane paberile netosissetulek mida soovid ettevõtjana igakuiselt teenida.

Pille soovib teenida kuus vähemalt netotasuna 2000 EURi.

2. Ava internetis www.kalkulaator.ee , sisesta sinna netosissetulek ja vaata mis on sinu kui tööandja palga kogukulu (nn. palgafond).

Pille palgafond kokku on 3416,48 EUR (2017.a.)

3.Kirjuta paberile mitu päeva kuus planeerid töötada ja mitu tundi päevas. Seejärel arvuta oma tunnitasu (neto/palgafond).

Kuna Pille hindab ettevõtjana mõningast vabadust (mida tal ei ole palgatöötajana), siis ta planeerib et ta töötab kuus 16 päeva ja iga päev maksimaalselt 6 tundi, mis teeb siis kuus töötunde kokku 96. Seega arvesse võttes tema soovi sissetulekule, siis peab Pille tunnis teenima 3416,48 EUR : 96 h = 34,58 EUR (palgafond). 

4. Võrdle enda tunnihinda turul konkurentidega.

Peale konkurentide analüüsi tegemist selgus, et väikeettevõtjatele raamatupidamiseteenuse osutamise kuuhind on keskmiselt 30-50 EUR vahel. Seega on selline tunnihind konkurentsivõimeline juhul kui ühe kliendi teenindamiseks läheb kuus maksimaalselt 1 tund.

5. Arvesta tunnitasu arvesse võttes palju kliente peaks sul ettevõtjana olema ja kuidas sa kliendile pakutavat müügihinda kujundad.

Juhul kui Pillel läheb ühe väikekliendi raamatupidamise tegemiseks kuus 1 tund, siis peaks tal olema vähemalt 96 klienti kellele ta teeb igakuiselt raamatupidamiseteenust. Juhul kui Pille seab kliendi miinimumhinnaks kalendrikuus 34,58 EUR ehk kuutasu, aga tegelikkuses läheb tal raamatupidamiseteenuse osutamiseks vaid nt 0,5 tundi, siis see tähendab et tal peaks olema 96 : 2 = 48 klienti.

Juhul kui nt Pille peaks ka pakkuma nt raamatupidamise teemalisi koolitusi, siis peaks ta arvestama et kui koolitus kestab nt 2 tundi ja näiteks on ka tal seoses koolituse osutamisega ruumi rendikulu ja kontoritarvete kulu tunni eest 10 EURi, siis on arvutuskäik alljärgnev:

(34,58 EUR+ (2*10 EUR))*2 tundi= 109,16 EUR, see tähendab et kui nt ühe osaleja osalustasu on 25 EURi, siis peaks koolitusel osalema vähemalt 4,4 ehk ca 5 inimest, et tasuvuspunkt oleks saavutatud ehk kulud ja tulud oleksid nullis).

*käesolevas arvestuses ei ole arvesse võetud kalendriaasta puhkust, kuna raamatupidamiseteenuse osutamine peab toimuma üldiselt igakuiselt. Juhul kui on puhkuse arvestus vajalik ehk ettevõtja soovib nt 1 kuu aastas puhata, siis tuleb need tunnid maha arvestada, mis siis suurendab tunnihinda.

Related Articles