Toote ja teenuse liigid

Alustavad ettevõtjad esitavad sageli endale küsimuse:Kas alustada toodete või teenuste äriga?

Äriidee valik tugineb sageli nii eelnevatele kogemustele kui ka iseenda tugevustele.

Äriplaanis on soovitav lahtimõtestada mis on täpselt toote või teenuse liik, kuna selle teadvustamine aitab paremini mõista klientide vajadusi kui ka valida sobivat müügi- ja turundusstrateegiat.

Erinevad ettevõtlusteooriad käsitlevad 2 (kahte) erinevat liigitust.

1.Teenuste liigitus lähtuvalt kliendile pakutavast hüvest

 • Probleemi lahendajad – hüve, teadmine või tegevus, milleta on kliendil raske või võimatu oma igapäevast toimetamist (nt arst, raamatupidamine, san.tehnik, juuksur jms)
 • Abistavad teenused – aitavad teha asju, mida inimene ei soovi teha või ei taha teha (nt hooldusteenus, koristus jms)
 • Vaba aja teenused – sisustavad inimese vabat aega (nt meelelahutus, kino jms)
 • Füüsilised jaotavad teenused – aitavad jagada füüsilisi kaupu (nt pood jms)
 • Digitaalsed jaotavad teenused – jaotavad tooteid/teenuseid digitaalselt, asukohast sõltumata (nt pank, uudised jms) (NB! Väga kiire kasvuga valdkond!).

2. Toodete/teenuste liigid lähtuvalt ostuharjumustest

 • Esmatarbetooted – rahuldavad kliendi esmaseid vajadusi, tooteid ostetakse sageli ja vähese ajakuluga (nt toit, hügieen, ravimid, besiin jms)
 • Valiktooted – nende valikul klient võib tutvuda erinevate pakkujatega, külastada erinevaid poode, hinnates sobivust, kvaliteeti, hinda ja trende (nt mööbel, sisustus- ja majapidamiskaubad jms)
 • Eritooted – eriliste omaduste ja bränditunnustega tooted, mida soetamiseks on lojaalne klient valmis kandma täiendavaid tarbimiskulusid;
 • Võõrtooted – tooted, mida klient ei tunne ja tal puudub motivatsioon nende ostmiseks. Sageli on vaja ettevõttel enne müüki arvestada toote tutvustamisega (nt kindlustus- või pangateenused).

Mida selle teadmisega nüüd peale hakata?

Kõigi eelpool nimetatud toodete või teenuste puhul on ettevõtjal oluline esitada endale küsimus: “Millist kliendi vajadust toode või teenus rahuldab?” Kui tegu on esmatarbevajadustega (nt probleemi lahendajad või esmatarbetooted), siis peaks ettevõte olema oma toote või teenuse pakkumisega kliendile lihtsalt ja kiirelt kättesaadav. Sageli võib selles valdkonnas olla ka väga tihe konkurents (nt piima- või leivatoodete lett supermarketis).  Samas kui tegu on eri- või valiktoodetega või vaba aja toodetega, siis ei pruugi sobiv asukoht või madalam hind olla kõige olulisem, mille järgi klient valib. Aegajalt võib isegi ta valida kallima toote, kuna liigselt odav hind ei tekita piisavalt usaldusväärtust.

Kuidas äriplaani kajastada toote või teenuse liiki?

Äriplaanis punktis “Toode või teenus” on soovitav kohe alguses nt esimeses lõigus välja tuua järgmine info:

 1. Mis tootega või teenusega on tegu?
 2. Mis on toote või teenuse liik? Mida see tähendab?
 3. Millist kliendi vajadust toode või teenus rahuldab? Mida see ettevõtja jaoks tähendab?

Kasutatud kirjandus (teenuse liigid): “Majandusõpik gümnaasiumile” (Junior Achievement Eesti SA, 2018)äriplaani koostamine, äriplaan, edukas äriplaan, äriplaani näidis

***

Koostad äriplaani, kuid ei tea kuidas?
Telli praktiline käsiraamat “Eduka äriplaani koostamise valem”. Tutvu raamatuga SIIT