Toetuste liigid alustava või väikeettevõtte rahastamiseks

“Millist toetust saaksin mina oma ettevõttele taotleda?” on üks küsimustest, mida alustavad või väikeettevõtjad endalt küsivad. 

Käesolevas postituses keskendun ma eelkõige alustavate ja väikettevõtjate toetustele. 


Ettevõtlusega alustamise toetus ehk EVAT (Eesti Töötukassa)

Eesti Töötukassa poolt väljastatava toetuse suurus on 6000 EUR ja on tõenäoliselt kõige paindlikum toetus. Toetuse peamisteks eesmärkideks on motiveerida ja toetada ettevõtlusega alustamist.

Starditoetuse taotlemisel on oluline, et inimene ei ole ettevõtet veel asutanud, tal puudub ettevõtluskonto, ei ole registreeritud FIEna ega kuulu mõnest muust äriühingust üle 50%. Tutvu veel nõuetega SIIT

Toetust saab taotleda inimene, kes on töötuna arvel, on vanaduspensioniealine tööotsija või koondamisteatega tööotsija. Juhul kui inimesel ei ole ettevõtlusalast kogemust või haridust, siis peab taotleja läbima ka ettevõtluskoolituse. Mina soovitan koolitust läbida üldiselt kõigil, kuna see annab võimaluse oma äriidee kallal töötada koos koolitajaga. 

Toetuse tingimustes ei ole otseselt öeldud, et ettevõtjal peab olema omafinantseering. Ettevõtluskoolitaja ja äriplaanide kirjutajana olen enda panuse välja toomist siiski soovitanud. Näiteks ei pea see olema rahaline, vaid võib olla ka seadmete, täiendkoolituse vms.

Raha kantakse ettevõtjale enne ettevõtlusega alustamist ja kulude tegemist (NB! Enne toetuse otsust ei tohi kulusid teha!).

Toetuse taotlemiseks on vajalik koostada äriplaan koos finantsprognoosidega. Lisaks on oluline äriplaanile lisada omaniku CV ja hinnapakkumised raha kasutamise kohta. 

Rohkem infot Eesti Töötukassa kodulehelt


Starditoetus (Riigi Tugiteenuste Keskus)

Alates 01. aprillist 2019.a. väljastab varem EASi poolt väljastatatud starditoetust Riigi Tugiteenuste Keskus. 

Starditoetuse suurus on kuni 15 000 EUR ja seda saavad taotleda ettevõtted, kelle asutamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud.  Omafinantseeringu suuruseks on 20%.

Starditoetuse puhul üldiselt oodatakse, et ettevõtja on tegevust juba alustanud ja ärimudeli jätkusuutlikkus on tõestatud. Lisaks on toetuse sihtotstarve selgelt piiritletud ja toetuse saamiseks peab ettevõtja enne tegema kulud ja seejärel makstakse toetus välja tehtud kuludest lähtuvalt. 

Starditoetuse olulisemateks tingimusteks, mida tõi ka toimunud seminari esinenud esineja välja on:

  • vähemalt 2 uue töökoha loomine, millest esimese peab looma 1 aasta möödudes ja teise 2 aasta möödudes;
  • müügitulu saavutamine vähemalt 80 000 eurot neljandal tegevusaastal;
  • Ekspordi osakaal vähemalt 10% müügitulust (Tallinnas asuvatel ettevõtetel).

Starditoetuse esitamisele peab eelneva eelhinnagu saamine Maakondlikust Arenduskeskusest, mis lisatakse dokumentidele. 

Lisaks on oluline nii äriplaani kui finantsprognooside koostamine, mille koostamiseks saab tasuta konsultatsiooni Maakondlikest Arenduskeskustest. 

Rohkem infot: Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt


Toetused (Tallinna Ettevõtluskeskus)

Paljud ei tea, aga ka Tallinna Ettevõtlusamet toetab Tallinnas  registreeritud tootvaid ja teenust osutavaid ettevõtjaid. Toetused on eelkõige mõeldud juba tegutsevatele ettevõtjatele (1-2 aastat, sõltuvalt toetusest).

Tallinna Ettevõtlusameti poolt väljastatavateks toetusteks on:

  • Messitoetus

Messitoetuse taotlemise eelduseks on vähemalt 1 tegutsetud majandusaasta. Toetuse suuruseks on 1000 EUR ja omafinantseering 50%. Messil osalemine on ettevõtja jaoks hea võimalus läbi nähtavuse luua  kontakte nii uute klientide kui ka koostööpartneritega Eestis toimuvatel messidel. 

  • Väikeettevõtte välismessitoetus

Eelduseks on, et taoteja on tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta ja esitanud äriregistrile vähemalt ühe majandusaasta aruande ja viimase majandusaasta käive jääb vahemikku 20 000 – 400 000 eurot. Toetuse suuruseks on 8000 EUR ja omafinantseering on 20%. Messil osalemine on ettevõtja jaoks hea võimalus olla läbi nähtavuse luua kontakte nii uute klientide kui ka koostööpartneritega.

  • Praktika juhendaja toetus

Praktika juhedamine on ajamahukas. Vähemalt 1 aasta tegutsenud ettevõtted saavad taotleda selleks toetust kuni 3000 EUR, millel puudub omafinantseeringu nõue. 

  • Väikeettevõtja digilahenduste toetus

Toetuse suuruseks on 6000 EUR. Toetus väikeettevõtjatele (aastane müügitulu 20 000-400 000 EUR) mõeldud toetuse eesmärgiks on toetada tugitegevuste digitaliseerimist (kliendisuhtlus, ladu, e-pood jne). Tutvu tingimusega SIIT.

NB! Nagu kõik teised toetused, on ka nende toetuste puhul oluline tutvuda tingimustega, kuna kõigi valdkondade ettevõtted ei saa seda taotleda.

Otseselt äriplaani ei ole vaja esitada toetusteks, pigem vaadatakse ettevõtte olemasolevat majandustegevust. Samas peab ettevõtte olema valmis oma ettevõtet tutvustama ja täiendavaid dokumente esitama. 

Rohkem infot Tallinna Ettevõtlusameti kodulehelt

NB! Kui Sa ei ole Tallinna ettevõte, siis soovitan tutvuda oma piirkonna kohaliku omavalitsuse ettevõtluspoliitikaga. 


Innovatsiooniosak ja arendusosak (EAS)

EAS on muutnud oma fookust ja keskendub eelkõige kasvuettevõtete toetamisele. Kuid alustavad ja väikeettevõtjad saava EASist taotleda näiteks kahte toetust, mille eesmärgiks on koostöö teadusasutustega, intellektuaalomandi teemad ja tootearendus. 

Innovatsiooniosak

Innovatsiooniosaku suuruseks on 6000 EUR ja mille eesmärgiks on teadusasutustelt teenuse sisseostu finantseerimine. Omafinantseering peaks ettevõtjal olema 20%.

Arendusosak

Arendusosaku suuruseks on 35 000 EUR. Lisaks teadusasutustelt teenuse sisseostule on võimalik selle toetusega katta ka teisi projektiga seotud kulusid. Täpsemalt tingimustega soovitan tutvuda EASi lehelt. Omafinantseeringu suuruseks on antud toetuse puhul 30%.

Seminarilt jäid EASi esindaja poolt kõlama 2 peamist soovitust:

  1. Kui tekib mõte osakute taotlemiseks, siis on soovitav võtta ühendust konsultatsiooniks;
  2. Osakute väljastamisel on oluline eelkõige teenuse osutaja sobivus ja seejärel tuleks vaadata toodet/teenust. Ehk näiteks kui tekib soov neid taotleda, siis peaks ennekõike tutvuma mõlema osaku puhul EASi koostööpartneritega, kelle poolt osutatav teenust nad aktsepteerivad.

Eksporditoetused (Tallinna Loomeinkubaator, EAS)

Ettevõtted, kellel on plaanis hakata müüma oma tooteid väljapoole Eestis ehk tegelema ekspordiga, on soovitav tutvuda eksporditoetustega. Ühte, loomeettevõtjatele suunatud eksporditoetust väljastab EAS ja teist väljastab Tallinna Loomeinkubaator.

Loomeettevõtjate eksporditoetus (EAS)

EASi poolt väljastatava eksporditoetuse suurus on 50 000 EUR. Omafinantseeringu suuruseks on 30%. Toetuse peamiseks eesmärgiks on toetada ettevõtte kiiret kasvu, seega peab toetuse saaja müügitulu kasvama 2 aasta jooksul vähemalt 2 korda toetuse summast (nt kui taotleda 50 000 EUR, siis peab tema 2 aasta kasv olema vähemalt 100 000 EUR). 

Kui ettevõtte ei ole tegelenud varem ekspordiga, siis peaks ekspordi osakaal kasvama 25%-ni ja kui on tegelenud ka varem ekspordiga, siis peaks ekspordi osakaal kasvama 20%. 

Olles ise pikaajalise ettevõtluskogemusega, siis arvan, et toetus sobib väga ambitsioonikale ettevõttele, kes tegutseb tegevusharus, mis toetab kiiret kasvu. 

Loomeettevõtjate eksporditoetus (Tallinna Loomeinkubaator)

Tallinna Loomeinkubaator väljastab koostöös LHV-ga 2 korda aastas kuni 5000 EUR suurust eksporditoetust. Täpsemate tingimuste osas soovitan võtta ühendust juba loomeinkubaatoriga.  


PRIA

Põllumajandusega tegelevad ettevõtetel on soovitav tutvuda PRIA kodulehega, kus on välja toodud erinevaid võimalusi põllumajanduse valdkonna ettevõtetele. Lisaks tasub konsulteerida ka juba täpsemalt PRIA konsultandiga. 


Euroopa Liidu toetusperiood lõppeb 2020. aastaga, peale mida tuleb uus periood, uute tingimustega. Hetkel on teada, et alustavatele ettevõtjatele toetuste hulk pigem väheneb ja asendub ettevõtetele suunatud konsultatsioonide ja mentorlusega. 

Ettevõtlusega alustamise nõustamist või liitumist mõne mentorklubiga / inkubaatoriga on võimalik juba teha ka ettevõtjatel hetkel. Teinekord kasulik nõuaanne aitab hoida kokku kulusid ja suurendada tulusid nii, et tegelikkuses rahasüst toetuse näol ei pruugi ülde ollagi nii hädavajalik, kui esialgu tunduda võis.

Toetuste kaasamisel on ääretult oluline äriplaani läbimõtlemine, kuna juhul kui äriplaanis toodud eesmärke ettevõte ei saavuta või kasutatakse raha mittesihtotstarbeliselt, siis on rahastajal ehk toetuse väljastal õigus toetus tagasi nõuda!

Postitust on uuendatud 03.12.2021.a.