Teekond ettevõtjaks 2#: äriidee valik

Lähtuvalt erinevatest uuringutest läbib inimaju tunnis keskmiselt 2000-3000 mõtet. Seega kui inimeses on olemas soov ennast teostada ettevõtjana siis peaks ta valima oma mõtetest enda jaoks kõige sobivama äriidee ja see lihtsalt ellu viia. Pealtnäha päris lihtne, eks?! Aga tegelikkuses … kõik on tunduvalt keerulisem kui asi jõuab reaalsete sammude ja valikuteni oma äriidee elluviimisel.   

Mina olen oma ettevõtlusega alustanud 2 korda. Mõlemad alustamised on olnud oma olemuselt väga erinevad ja seda eelkõige seetõttu, et mina ise olen aja möödudes muutunud. Lühidalt olen sellest ka kirjutanud postitustes “Teekond ettevõtjaks 1#: kontoritöötajast loovettevõtjaks” ja “Holistiline ettevõtlus kui elustiil“, seega hetkel ei keskenduks ma minevikule vaid sellele milline on minu äriidee valik hetkel.

Kuidas valida äriideed?

Äriidee valik jaguneb minu jaoks üldjoontes kaheks:

  1. Toode / teenus mida inimene oskab teha, mille tegevust ta naudib, mis on tema tugevus ja mille eest on teised (ehk kliendid) valmis raha maksma. Tavaliselt on need ärid, mis on välja kasvanud hobist või siis on oma ettevõtte loonud palgatöötajad, kes on oma töös olnud edukad. Minu enda tutvusringkonnas on mõlemaid inimesi;
  2. Toode / teenus mille järgi on nõudlus ja mille osas inimene suurt huvi tunneb. Siia kuuluvad need inimesed, kes on teinud elus kannapöördeid ja alustanud nö uuelt puhtalt lehelt.

Tulenevalt eeltoodust, olenemata sellest kuidas inimene äriideeni jõuab, on mõlemal juhul oluline see, et inimesele meeldib see mida ta teeb ning on olemas kliendid kes on valmis selle tegevuse eest raha maksma.

Minu äriidee loomine

Sel hetkel kui ma andisn endale loa loobuda ainuõigest elustiilist, milleks on 9st 5ni korporatiivredelil ülespoole liikumine, siis hakkas minus toimuma sisemine dialoog võimaliku äriidee teemadel.

  1. Esiteks olin ma alguses väga segaduses selles, mis on see milles ma sooviksin end ettevõtjana teostada. Tundub tuttav? Kunagisest kogemusest raamatupidamisteenuse pakkumise näol oli mulle selge, et minu jaoks ei ole sobiv äriidee, mida tehes ma sulgen ennast ühest kontorist teise ehk kodukontorisse. Seega üheks oluliseks eeltingimuseks oma ettevõtlusega alustamisel on minu jaoks soov, et ma saan suhelda inimestega 😉
  2. Teiseks on mul tekkinud soov luua midagi mis tuleb mu hingest ja on mu klientide jaoks väärtuslik. Ehk minu soov on luua väärtust. Selleni jõudmine on minu elus üks kõige olulisemaid muutusi kuna see tähendab usaldust iseenda tugevustesse ja loomingusse. Mulle on alati meeldinud väga kirjandus ja kirjutamine. Lisaks tänu oma pikale ärivaldkonna kogemusele palgatöötajana ja psühholoogiale oskan ma näha tervikpilti olukorras kus teised ei pruugi seda näha 😉 
  3. Kolmandaks – äri on äri! Ehk siis üks asi on on tegeleda sellega mis meeldib aga reaalsus on see, et tõelise äritegevuse eesmärk on tulu teenimine ja seega kui ma seda oluliseks ei pea, siis ei tegele ma äriga vaid hobitegevusega. Selleks et mõista, millega on kasulik tegeleda ja millega mitte, siis olen lugenud erinevaid artikkleid ja uuringuid teemal mis on lähituleviku trendid ettevõtluses. Näiteks on öeldud, et lähiaja edukad äriideed seotud internetiäriga ja tervisega. Hm. Huvitav!?

Seega kui olin eeltoodud küsimustele enda jaoks leidnud vastused, siis tegin otsuse proovida end teostada ettevõtjana koolitustegevuse, kirjutamise (blogid, artikklid) ja holistlise teraapia valdkonnas. Kuna olen koolitustega juba alustanud ja holistilise teraapia suund tundub loogiline jätk õpingutele, siis on tegelikkuses see valik siiski tingitud ka sellest, et mõlema idee osas on nõudlus ja võimalus siduda neid internetiäri võimalustega (ehk ma olen arvesse võtnud trende). Samas kuigi mõlemad ideed tunduvad lihtsalt teostatavad, siis tegelikkuses on  päris väljakutsuv saavutada nende ideede puhul tulu, mis “toob leiva lauale” 😉

Miks?

Põhjusteks on tihe konkurents, madalad hinnad, hinnatundlik (era)klient ja minu enda vähesed teadmised internetiärist.

Aga …. ma võtan väljakutse vastu! 😉 Saab olema põnev teekond edu saavutamiseni! 😉

Millistele küsimustele oled Sina oma äriidee valikul vastanud?

Related Articles