Teekond ettevõtjaks 16#: minu 5 õnnestumist ja ebaõnnestumist 2017 aastal

Aastate vaheldumine on meie igapäevaelu loomulik osa. Nii nagu eraisiku, nii ka ettevõtjana on uue aasta algus oluline aeg kokkuvõtete tegemiseks ja uute eesmärkide seadmiseks.

Minu jaoks oli eelnev aasta ääretult oluline. Loobusin palgatööst ja võtsin vastu väljakutse ennast teostada täiskohaga ettevõtjana. On olnud inspireeriv aasta, milles on olnud nii õnnestumisi kui ka ebaõnnestumisi.

Täna, 2. jaanuaril 2018.a. vaatasingi üle eelnevaks aastaks seatud eesmärgid ja lisasin nendesse ka tulemused. Üldiselt olen tulemusega väga rahul, sõltumata sellest enamik eesmärke kas jäi saavutamata või jõudsin nendeni napilt.


“Eesmärkide seadmine ja nende mõõtmisel on oluline säilitada objektiivsus ja toimetulek iseenda sees peituva kriitikuga. Järelduste tegemine peab toetama, mitte takistama uute eesmärkide seadmist”


Minu 2017 aasta õnnestumised:

 1. Töökoha loomine iseendale– aasta tagasi seadsin eesmärgi luua iseendale töökoht, mis kenasti ka õnnestus. 
 2. Müügitulu eesmärgi saavutamine 96%– ettevõtlus tähendab ka kasumi teenimist. Selleni jõudmiseks on oluline kui toodetele/teenustele on nõudlus. Finantseesmärkide seadmine on iga ettevõtja jaoks ääretult oluline, kuna kui need puuduvad siis on väga keeruline teha otsuseid. Lisaks kasvas ka Facebooki Ettevõtja arengublogi jälgijate arv ca 2700-ni. 
 3. Koostööpartnerite võrgustiku loomine– see oli eesmärk mis lisandus “töö käigus” ehk hakkasin korraldama koolitusi kus mina ise ei astunud üles koolitaja rollis. See oli minu isiklikus arengus väga oluline samm, kuna siiani olin eelistanud kõike pigem ise teha. Väljakutseks osutus sobivate koolitajate leidmine ehk mõned ideed lükkusid uude aastasse. Lisaks kaasasin enda tegemistesse professionaalse fotograafi Marika Talpas-Taltsepp
 4. Tooted millele keskendusin ja pühendusin vastasid klientide vajadustele– tänu sihtrühma tundmisele ja õigele positsioneerimisele turul võeti minu poolt väljatöötatud koolitused väga hästi vastu. 2017 aastal osales minu poolt korraldatud koolitustel ca 170 inimest. Lisaks avasin ka enda holistilise regressiooniteraapia praksise.
 5. Rohkem kokkusaamisi-suhtlemist sõpradega ja fookus tervisel– olen pigem introvert kes ei vaja aktiivset suhtlemist. Tänu vabakutselise elustiilile olen läbi argirutiinist väljatulemise ka organiseerinud mitmeid kokkusaamisi lähedasemate sõpradega. Lisaks tõin enda igapäevaellu treeningud (lõuna ajal), mis toovad vaheldust kodukontoris töötamisele ja mõjuvad muidugi tervisele väga hästi.

Minu 2017 aasta ebaõnnestumised:

 1. Eraelu vs tööelu tegevuste kattuvus, multitasking ja pidevad ümberlülitamised– olenemata sellest et pidasin end väga eesmärgikindlaks ja distsiplineeritud inimeseks, siis on minu ajaplaneerimine olnud 2017 aastal pigem kaootiline ja emotsioonidepõhine. Kodukontoris töötamine on segatud päris sageli koduste toimetustega, mis kindlasti mõjutas eesmärkideni jõudmist pigem negatiivselt. Kuna 2017 aastal ma teadlikult ei jälginud oma ajaplaneerimist, siis sellest aastast on plaan seda kindlasti teha.
 2. Eesmärkidele ei järgnenud tegevusplaani– esimesel tegevusaastal oli mõnedel eesmärkidel selline unistuste maik juures ehk ma küll kirjutasin need välja kuid sinna juurde tegevusplaan jäi koostamata. Esimese aasta kokkuvõtete tegemisel ilmnes ka tõsiasi, et neil eesmärkidel millel puudus tegevuskava, oli ka tulemus suhteliselt tagasihoidlik. Näiteks olenemata sellest et minu kodulehe külastatavus kasvas 2017 aastal võrreldes 2016 aastaga 2 korda ning lehevaatamised kasvasid isegi pea 6 korda oli tulemus seatud eesmärgist alla 10%! Aga kuna Eestis on blogimise kohta info puudulik, siis ei osanud ka esimesel tegevusaastal realistlike eesmärke seada. Õppetund – eesmärk ja tegevusplaan on lahutamatud osad!
 3. Aja- ja know-howressursi ebapiisavus – üksinda tegemine ja samaaegselt ettevõtte teadlik kasvatamine/toodete arendus on väga suur väljakutse. Kui vaadata toodete/teenuse ideid ja neid mis said ellu viidud, siis arvan et tulemused oleksid võinud olla veelgi kõrgemad kui ma oleksin a) aega kasutanud efektiivsemalt b) alahindasin toodete/teenuste arendamiseks vajaminevat ajamahtu c) puudus julgus osta teenuseid (nt IT) sisse, kuna puudus kogemus kas ja mis ulatuses kliendid tooted/teenused vastu võtavad. 
 4. Pikale veninud IT arendustööd (koduleht, efektiivne sisuturundus)– olen oma kodulehte ise arendanud. Kindlasti on olnud see kasvul takistuseks, samas on andnud see võimaluse kiiresti siseneda turule ja luua endale töökoht. 
 5. Inimeste ebapiisavus ehk ühe inimese risk– seda andis tunda just kodulehe külastatavus. Näiteks kui keskendusin koolitustele ja jätsin blogimisse ca 2-4 nädalse vahe, siis mõjutas see koheselt ka külastajate arvu. 

Minu 5 järeldust ja õppetundi mida võtan kaasa 2018 aastasse:

 1. Fookus aja- ja prioriteetide planeerimisele– uuest aastast on minu arvuti kõrval avatuna märkmik, kuhu kirjutan oma igapäevased tegevused. Palgatöötajana ei olnud selline arvestuse pidamine minu jaoks üldse mitte meeldiv tegevus, kuid hetkel näen selles väga olulist abivahendit ülevaate saamiseks oma ajaplaneerimisest. 
 2. Eesmärkide seadmine on ettevõtluse ABC!!!! Kuna 2018 aastaks on eesmärgid veelgi ambitsioonikamad, siis proovin uuel aastal vältida nn kõhutundelt eesmärkide seadmist või unistuste kirjapanekut (st eesmärke ilma tegevusplaanita). Lisaks on oluline suunata fookust rohkem just lühiajaliste eesmärkidele ja tegevusplaani elluviimisele (näiteks 3 kuud).
 3. Tooted on olulised – see maandab ühe inimese riski ehk minu esimene valik on mitte kasvatada meeskonda vaid arendada tooteid mis müüvad minu enda kohalolekuta.
 4. Loen 1 raamatu korraga– eelmise aasta sügisel tekkis mul harjumus lugeda korraga ca 3-4 raamatut. Selle negatiivne pool on see, et  tähelepanu hajub ja tegelikkuses lugemine mingit väärtust ei loo. Seega proovin uuest aastast teistsugust lähenemist ehk 1 raamat korraga.
 5. Inimesed ja kogemused minu elus– otsin ägedaid üritusi / organiseerin toredaid kokkusaamisi hoidmaks vahetut kontakti inimestega minu elus. 

Millised olid Sinu aastakokkuvõtted ja järeldused uueks aastaks?

P.S. Olen ka käesolevast aastast leitav Instagramis.

Related Articles