Teekond ettevõtjaks 11#: kiire kasv vs stabiilne kasv?

Kuidas olen selliste küsimusteni jõudnud?

Olen olnud põhikohaga loovettevõtja tänaseks 2 kuud (äri alustasin põhitöö kõrvalt 2016 aasta alguses, kui esitasin esimese müügiarve). Aja tähendus on selle perioodi jooksul minu jaoks oluliselt muutunud. Olen saanud nii puhata kui ka tegeleda nii ettevõtte kui ka iseenda arendamisega. Olen valmistunud sügiseseks hooajaks ja mentorprogrammi “Eneseteostus ettevõtjana?“ on juba registreerunud pea 3 grupi jagu inimesi. Olen tänulik! Valmistan hetkel ette ka mentorprogrammi tutvustavat videot, et anda osalejatele sisust veelgi täpsemat ülevaadet.

Eelmisel nädalal keskendusin eelkõige raamatupidamisega seotud tegevustele. Teadaolevalt oli 30. juuni majandusaasta aruande esitamise kuupäev. Kuna teen raamatupidamist e-arveldajas, siis sujus aruande esitamine kiiresti. Lisaks võtsin aega, et saada täpsem ülevaade ettevõtte jooksvast finantsseisust. Võimalusel peaks igal ettevõtjal olema ülevaade oma finantsseisust kliki kaugusel. Kui ma eelmisel nädalal sain ülevaate 2016 aastast (teenisin 106 EUR kasumit!), jooksva aasta 6 kuust ja vaatasin eesmärke 2017-2018 aastaks, mõistsin et nüüd on hetk hakata tegema ettevõtjale kohaseid otsuseid. Mida see tähendab?

Alustavate ettevõtete 3 peamist eesmärki on:

  1. Luua toode/teenus, mida kliendid on valmis ostma;
  2. Leida (ostvad) kliendid;
  3. Jõuda tasuvuspunktini ehk hetkeni mil tulud ületavad kulusid.

Tasuvuspunktini jõudmine tähendab seda, et:

  1. Tehtud juhtimisotsused on olnud õiged (nt saavutasin 2017.a. peamise eesmärgi – lõin endale töökoha);
  2. Pakutavate toodete/teenuste järgi on nõudlus. 

Tehtud!

Mis järgmiseks?

Olen sattunud viimastel nädalatel aruteludesse enda ettevõtte teemadel. Üldjuhul on vestluspartnerid jagunenud 2 rühma. Esimesse need kes ise ei ole ettevõtjad, kuid on mu julgust ja ettevõtlikust tunnustanud. Teise rühma kuuluvad skeptikutest ettevõtjad. Neile tundub Eestis minu valdkonnas (teraapia, koolitused ja blogimine) edu saavutamine olevat vähetõenäoline. Hobi korras miks ka mitte. Tõsiseltvõetava ettevõtjana – pigem mitte.

Vestluste tulemusel olen hakanud endalt küsima:

  1. Mida tähendab edu ettevõtjana minu jaoks?
  2. Millised eesmärgid peaksin mina seadma tulevikuks?

Skeptikud on olnud ettevõtetest käivetega miljonites eurodes, samas kui lugeda loovettevõtjate majandusaasta aruannete kommentaare, siis tugevate isikubrändide nagu Mihkel Raua, Evelin Ilvese kui ka armastatud näitlejate ettevõtete müügitulud on ca 100 000 EURi aastas. 

Eesti edukamate koolitusettevõtete käibed 2014. aastal olid 60 000 – 1,4 M EUR vahel (allikas: Äripäev). Eeldades väikest kasvu 2015-2016 aastal siis võiks see minu subjektiivsel hinnangul olla vahemikus ca 80 000 – 2 M EURi (kahjuks sellele infole ma ligi ei pääse). Edukamates koolitusettevõtetes töötab tavaliselt rohkem kui 1 inimene ja müüakse äriklientidele. Üks edukas koolitaja, kes ka koolitab eelkõige ärikliente ütles, et ca 100 000 EURi käibe saavutamine üksinda oli päris väljakutsuv.

Seega, mis on minu valik?


KIIRE kasv =

= Võimalused: finantsvabadus (pikemas perspektiivis), väljakutsed,  rõõm edust, tulemusest ja visioonini jõudmisest, eneseteostus eduka ettevõtjana ja võimalus olla eeskujuks;

= Ohud: läbipõlemine, elustiiliettevõtja eeliste kaotamine (minu aeg, minu valikud);

= Ressurssid: aeg, distsipliin, pühendumine, julgus riskida, usaldus, teadlik ja nõudlusest tulenev tootearendus, lisaraha investeeringuteks (kodulehe arendus, digitaalne turundus) ja tugiteenuste sisseostuks, objektiivsete otsuste tegemise oskus;

= Järeldus: lühiajaliselt oht kaotada turvatunne, pikaajaliselt võimalus saavutada vabadus oma valikutes (edu korral).


STABIILNE (turvaline) kasv =

= Võimalused: mugavus, chill-elustiil, elamine hetkes, turvatunne, eneseteostus ettevõtjana ja keskendumine pigem iseenda (hetke) heaolule;

= Ohud: hooajalisuse risk ja oht “süüa ära” kogutud kapital – ettevõtte areng eeldab investeeringuid, mida stabiilse kasvuga teenitud tulud ei pruugi katta, motivatsiooni langus, stagnatsioon, meelehärm konkurentide edust, palgatööle naasemine;

= Ressurssid:  paindlikkus aja, distsipliini ja pühendumise osas, investeeringud teenitud tulust kui kuludest üle jääb, iseenda panus admin. töödes, sisestundest lähtuv tootearendus;

= Järeldus: lühiajaliselt turvaline ja nauditav elustiil, pikaajaliselt võib tekkida vajadus naaseda palgatööle.


Süda julgustab püüda kiiremat kasvu, hirmud soovitavad võtta rahulikumalt 😉

Kas jälgin südame kutset või arvestan hirmude ettevaatlikkusega?

Otsused … otsused … otsused … 🙂

Siinkohal meenub vanasõna: “Tark ei torma”. Juuli kuusse olen planeerinud mitmeid turundustegevusi, millest juba pikemalt edaspidi. Strateegia osas teen otsuse suve lõpuks 😉

Related Articles

Kodulehe loomise ABC

Koduleht on muutunud iga ettevõtte visiitkaardiks, ilma milleta ettevõtet justkui pole olemas. Kas teha ise koduleht või osta see teenus sisse? Millist tarkvara valida?  Millest…