Teekond ettevõtjaks #10: raamatupidamine ja e-arveldaja


Uskumus 1: “Raamatupidamine on keeruline ja sellega saab hakkama vaid raamatupidaja”

Uskumus 2: “Maksuameti roll on ettevõtjaid karistada”

Uskumus 3: “Raamatupidamisteenus on igakuine püsikulu, millega peaksin arvestama”

Uskumus 4: “Mina ise ei oska raamatupidamist teha, kuna ei ole seda õppinud”


Ma võtan julguse ja vabaduse öelda – kõik eelpool toodud uskumused ei vasta tõele ja oma mikroettevõtte raamatupidamist on võimeline iga ettevõtja ka ise tegema (va juhul, kui selleks puudub aeg). 

Kuidas?

Toon välja alljärgnevalt olulisemad küsimused, mida kliendid on mu käest küsinud seoses raamatupidamisega.

  • Soovin asutada oma ettevõtte. Mida peaksin teadma raamatupidamisest?

Ettevõtte asutamisega kaasnevad esimesed raamatupidamise kanded. Nendeks on osakapitali sissemaksu kanne ja esimese kulu ehk asutamisega seotud riigilõivu kuludesse kandmine (juhul kui selle valiku tegi ettevõtja OÜ asutamisel). Iga raamatupidamiskande aluseks on oluline alusdokumendi olemasolu, seega soovitan koostada arvutisse ettevõtte kataloogi alamkaust “Raamatupidamine -> Ostuarved” “Raamatupidamine->Müügiarved” ja hakata sinna kõiki dokumente salvestama. Paberkandjal dokumentide jaoks teha eraldi sahtel. Uskuge mind, hilisemad “arheloogilised raamatupidamislikud kaevamised” ei pruugi olla tulemuslikud 😉

  • Kas mina ise saan raamatupidamisega hakkama või peaksin ostma teenust sisse?

Raamatupidamise korraldamine on iga ettevõtte juhi vastutus (tuleneb seadusest) ja on ühtlasi ka üks esimesi olulisemaid juhtimisotsuseid. Kuna iga ettevõtte juht vastutab raamatupidamise eest ise, siis soovitan leida raamatupidamisteadmistega inimene, kes aitab raamatupidamise ettevõttes sisse seada, teeb alustavale ettevõtjale lühikoolituse ja laseb alguses ettevõtjal ka endal teha ära osad kanded. Miks ma seda soovitan? Eelkõige just seetõttu, et elementaarsed raamatupidamisteadmised aitavad teha ettevõtte jaoks “tervislike” finantsotsuseid. Olen osutanud raamatupidamisteenust ja näinud kõrvalt ettevõtete raamatupidamise korraldamist pangas töötades. Üldiselt on pilt suhteliselt kurb. Eriti aga juhtudel kui ettevõtja süüdistab raamatupidajat, omamata ise arusaamist ja ülevaadet ettevõtte finantsseisust. Selline olukord mõjutab alati ettevõtte ja ettevõtja enda mainet, mitte raamatupidaja oma. 

  • Kas peaksin rentima spetsiaalse raamatupidamisprogrammi?

Tegin aastaid oma raamatupidamist e-arveldajas, mis on riigi poolt loodud spetsiaalne raamatupidamisprogramm mikroettevõtjatele. Läksin raamatupidamisega üle Merit Aktivasse 2020 aastal, kuna e-arveldajas olid piiratud raamatupidamise ja e-poe automatiseeerimise võimalused. 

  • Kas ja kui tihti pean esitama maksuametisse deklaratsioone? Kas vajan selleks raamatupidaja abi?

Maksuametiga puutub alustav ettevõtja kokku siis, kui ta:

  • registreerib ettevõtte käibemaksukohustuslaseks (vabatahtlik kuni käibeni 40 000 EUR).
  • sõlmib töölepingu või juhatuse liikme lepingu ehk hakkab maksma töötasu.

Käibemaksukohustuslaseks ma üldiselt ei kiirusta ettevõtjatel end registreerida, kui selleks ei ole otsest vajadust. Selle vajaduse võib aidata ära tuvastada raamatupidaja, kes ühtlasi aitab raamatupidamise korraldamist ettevõttes sisse seada. Juhul kui ettevõtte hakkab töötasu või juhatuse liikme tasu maksma, siis peab ta arvestama et iga kuu 10.-l kuupäeval on vajalik esitada TSD (tulu- ja sotsiaalmaksu) deklaratsioon eelmisel kuul tehtud väljamaksete kohta. TSD esitamine võib olla esimest korda keeruline, edaspidi sisuliselt “5 minutit-copy-paste” (juhul kui andmed ei muutu). Töötaja või juhatuse liige tuleb registreerida Maksu- ja Tolliametis töötajate registris ja E-arveldajas piisab vaid lepingu andmete sisestamist, kõik ülejäänud kanded liiguvad juba automaatselt bilansi ja kasumiaruande õigetele ridadele.

  • Kuidas leida raamatupidaja?

Kõige lihtsam on uurida ega tutvusringkondades ei ole kedagi tuttavat raamatupidajat. Teiseks on võimalik alati postitada sooviavaldus mõnda  foorumisse või FBi gruppi kuhu on koodunud raamatupidajad. Kui ma ise kunagi alustasin raamatupidamisteenuse osutamisega siis otsisin endale mentorit-kogenud raamatupidajat, kes aitaks keerukamate kannetega. Postitasin sooviavalduse ww.rmp.ee foorumisse ja leidsin endale mentori ca  15 minutiga. Koostöö toimis väga hästi! Seega lahendused ja võimalused leiduvad alati, kui osada küsida, otsida ja tahta!

  • Mis hetkest alates on mõistlik raamatupidamisteenust sisse osta?

Mikroettevõtte raamatupidamise puhul on soovitav ise proovida alguses teha, kuid kaasata kogenud raamatupidaja, kes aitab raamatupidamise sisseseadmisega ja toetab maksunõustamisega. 

Selleks, et mõista mis hetkel peaks hakkama raamatupidamisteenust sisse ostma, peaks ettevõtja välja arvutama iseenda tunni hinna. Juhul kui raamatupidamistöödele kuluv enda aeg on kulukam kui teenuse sisseost, siis on mõistlik see sisse osta. 

Raamatupidamisest teadlik ettevõtja on suurepärane klient igale raamatupidajale! 😉

Uuendatud: 30.05.2020.a.

Related Articles