Tallinna Ettevõtluspäev 2017: kogemus osaleja ja kuulajana

Iga-aastane ettevõtlusnädal on oodatud üritus kõigi ettevõtlushuviliste jaoks, et saada inspiratsiooni, uusi ideid, leida mõttekaaslasi ning võimalusel ka uusi kliente.

Olen varasemalt esinenud ettevõtlusnädala raames kolmel aastal oma endise tööandja esindajana. Läbivateks teemadeks on olnud kogemuse jagamine nii ettevõtlusega alustamise kui ka äriidee finantseeerimise teemadel. Sel aastal, olles ise täiskohaga ettevõtja, pakkusin juba aegsasti välja enda esineja kanditatuuri. Kuna olen läbi kogemuse märganud madalat teadlikkust ettevõtluspsühholoogia teemadel, siis võtsin riski ja pakkusin välja teemaks “Ettevõtjaks läbi kangelase teekonna. Alateadvuse roll ettevõtluses“. Teema valik tulenes otseselt ettevõtluspäeva üldteemast – väärtus peitub inimestes. Lisaks oli minu panuseks koostööpartnerina ettevõtluspäeva infot levitamine Hakkan ettevõtjaks leht Facebookis


Soovitus nr 1: Koostööpakkumiste puhul püüa leida alati win-win lahendusi, isegi olukorras kus Sul puuduvad rahalised võimalused. Raha ei pruugi olla ainus “valuuta”!


Olin meeldivalt üllatunud, et pakutud teemakäsitlus kogus suurt tähelepanu. Paari päevaga olid kõik kohad täis ning nii mõnedki huvilised pidid jääma nn ukse taha. Enda esinemiskogemusest tulenevalt teadsin, et kuulajad ootavad pigem praktilisi näpunäiteid, mitte 1,5 tunnist teoreetilist loengut. Seega olin kogu teema üles ehitanud praktilistele näidetele ja ühe ettevõtja eneseteostusteekonnale. Seda eelkõige põhjusel, et tuua kuulajate teadvusesse alateadlike blokeeringuid ja uskumusi mis seotud ettevõtlusega. Teema ehitasin üles Carol S. Pearsoni “Kangelase teekonna” kontseptsioonile, mille kohaselt iga inimene (ettevõtja) läbib oma arengus justkui kangelase teekonna. Igas etapis seisab ta silmitsi väljakutsetega toime tulla nii oma tegelike vajaduste kui ka soovidega. Peale ettekande lõppu tuli pea 10% kuulajatest mind tänama ja tagasisidet andma teema olulisusest nende jaoks. Olen väga tänulik igale tagasiside andjale! See oli minu jaoks väga oluline teadmine, et jagatud teema oli kuulajate jaoks oluline. 


Soovitus nr 2: Mõista potentsiaalsete kuulajate ootusid. Kas nad ootavad teoreetilisi teadmisi või praktilisi oskusi?


Seejärel olles täis motivatsiooni ja inspiratsiooni, suundusin kuulaja rollis järgnevatele seminaridele. Teemade valikul lähtusin kahest kriteeriumist – teema aktuaalsus minu jaoks ja praktiliste soovituste omandamine. Esimene seminar oli “Vabatahtlike kasutamine ettevõttes” mida viis läbi Kadri Kaljumets Edu Akadeemiast. Meeldis väga kuidas ta gruppe kaasas ning olenemata sellest et saalis oli pea 50 inimest, tekkis hubases töötoas osalemise tunne. Lisaks vabatahtlike teemale rääkis Kadri suurürituse  korraldamise kogemusest. Minu jaoks oli ka see teema oluline ja lisaboonus sellelt seminarilt. Aga vaadates enda laudkonna inimeste küsimusi seoses vabatahtlike kaasamisega, siis jäid mõned küsimused siiski vastuseta (nt kust leida vabatahtlike, erinevate vanusegruppide ja rahvuste eripärad vms.). Kuid eks 1 tunniga on keeruline kõike edasi anda 😉 Seejärel suundusin Ajujahi “boksi” kus räägiti teemal “Kuidas leida mõttekaaslasi ja ehitada üles tugev tiim – 21. sajandi väljakutsed”. Tegu oli tugeva Ajujahi promoseminariga. Läbivateks sõnumiteks mida mina “välja noppisin” olid eelkõige iseenda motivatsiooni ja enesearengu olulisus tiimide juhtimises, ootuste juhtimise mõiste ning see et start-up ettevõtted seisavad peavad tulema pidevalt toime ressursi puudusega (aeg, raha ja inimesed). 


Minu jaoks on alati tundunud start-up ettevõtte arendamine justkui soov joosta maraton sprindi ajaga.


Seejärel suundusin Maksu- ja Tolliameti seminarile “Maksuasjadest inimkeeles”. Olen harva kriitiline teemade suhtes kuna mõistan kui suur samm on tulla mugavustsoonist välja oma esinemissooviga. Kuid see esinemine oli minu jaoks täielik pettumus. Esinemise kestvuseks oli planeeritud 1,5 tundi. Kui peaaegu 45 minutit oli esineja promonud uut e-maksuameti kujundust, millega plaanitakse välja tulla alles 2019 aastal!!! Hm. Loobusin poole pealt ja eelistasin enne järgmist seminari minna lõunatama. Olen ise lugenud Kunstiülikoolis külalisesinejana maksunduse loengut ja ootasin midagi sarnast koos maksuameti esindaja enda praktiliste näidetega. Aga kahjuks pidin pettuma 🙁 (vabandan kriitika pärast, kui seminari teine pool millest loobusin oli teise ülesehitusega … ). Viimane töötuba oli “Head ideed leiavad toetuse”, mida viisid läbi Hooandja ja Fundwise esindajad. Töötuba oli praktiline, julgustav ja kaasahaarav. Tekkis ka endal soov esitada järgmisel aastal üks projekt Hooandjasse ning osaleda mõned Fundwise poolt korraldataval investoritele mõeldud üritusel. 


Järeldus – hea ja sisukas äriidee leiab alati toetust. Oska ja julge küsida!


Ettevõtluspäev oli minu jaoks inpireeriv ja nõustun et selliste ürituste korraldmine on väga oluline. Aitäh, Tallinna Ettevõtlusamet! Tubli töö! Kuid arvan et nii esinejad kui korraldajad peaksid hoidma fookust kuulajate ootustel ja vajadustel, mitte niivõrd iseenda toodete/teenuste promomisel (v.a. muidugi kui seminar ongi sellisel kujul välja reklaamitud). 

Selle aasta sügis on toonud Eestisse ettevõtlusteemaliste konverentside ja seminaride buumi (eriti Tallinnas). Kellel aega ja soovi, sellel on võimalik osaleda pea iga nädal mõnel ettevõtlusteemalisel üritusel ja seda üldiselt tasuta või kuni ca 20-25  EURise panuse eest. Mul endal tekkis ka ühe konverentsi korraldamise mõte, kuid otsustasin siiski buumiga mitte kaasa minna ja keskenduda pigem oma sihtgrupi vajadustele ja ootustele väikeseminaride korraldamise näol kus on võimalik hoida praktilist fookust ühel konkreetsel teemal.

Armu enda ettevõttesse!

Related Articles

5 peamist takistust ettevõtluses

“Rahvusvahelise ettevõtlusuuringu AGER 2018 tulemuste järgi unistab eestlane kasumile orienteeritud suurlinnas tegutsevast ärist, kus tal on palgatud personal ning pakutakse pigem teenuseid kui tooteid. Ettevõtjaks saamisest unistab 52 protsenti…