osaühingu lõpetamine, osaühingu müük, osaühingu vara ühinemine füüsilise isiku varaga, osaühingu sundlõpetamine

Osaühingu tegevuse lõpetamine

Erinevalt osaühingu asutamisest võib osaühingu lõpetamine olla tunduvalt pikemaajalisem ja keerulisem protsess. Ettevõtlustegevuse lõpetamine võib toimuda kas läbi ettevõtte müügi, likvideerimise, ühinemise füüsilise isiku varaga või sundlõpetamise. Võimalus on ka hoida ettevõtet nn. passiivsena, kuid see eeldab siiski ettevõtjalt iga-aastaste majandusaasta aruannete esitamist. Osaühingu müük Osaühingu osanik võib vabalt võõrandada ehk müüa oma osa. Sellisel …

Osaühingu tegevuse lõpetamine Read More »