Teekond ettevõtjaks 14#: prioriteetide seadmise väljakutsed

Koolitajate äris esineb üldjuhul hooajalisus, mis tähendab seda et aktiivsem tegutsemine jääb just sügiseks ja kevadeks. Tänu pikaajalisele kogemusele ettevõtete panganduses, arvestasin sellega juba hetkel, kui loobusin enne suve palgatööst. Mõistsin, et juhul kui ma sügisesele “rongile” ei jõua, siis saab mul esimene tegevusaasta olema keerulisem. Ja tõesti, minu professionaalne sisetunne ja alustamise ajastus olid ääretult õiged. Mina alustasin enda poolt väljatöötatud mentorprogrammiga “Eneseteostus ettevõtjana?” augusti lõpus ning mitmed konkurendid alustasid/on alustamas ettevõtlushuvilistele ja alustavatele ettevõtjatele suunatud koolitustega oktoobris.


“Hooajalisus on olukord kus ettevõtja aktiivsem äritegevus langeb teatud aastaajale/aastaaegadele”


Alustava ettevõtja on nagu orkester – püüdes teha samaaegselt kõike, kuna kõik tundub oluline. Sageli võib aga sellise töökoormuse all kaduda fookus, seega olen peale poole aastast ettevõtluskogemust mõistnud, et tööriistad mis aitavad seada piire ja prioriteete on väikeettevõtja jaoks ääretult olulised. 

Mina leidsin enda jaoks aja- ja prioriteetide seadmise mudeli “60:30:10”(allikas raamat “How to Make Big Money In Your Own Small Business: Unexpected Rules Every Small Business Owner Needs to Know” Jeffrey J. Fox).

Selle mudeli kohaselt on oluline ettevõtte arendamisel ja juhtimisel jaotada tööaeg järgmiselt:

  • 60% ajast pühenduda müügile ja turundusele;
  • 30% ajast pühenduda toote ja teenuse loomisele ja arendamisele;
  • 10% ajast pühenduda administratiivtöödele.

Müügi- ja turundustegevustest omakorda on soovitav tööaeg jaotada nii, et

  • 60% ajast pühenduda olemasolevate klientidele;
  • 30% ajast pühenduda uutele klientidele kellega on tehingupotentsiaal lühiajalises perspektiivis;
  • 10% ajast pühenduda uutele klientidele kellega on tehingupotentsiaal pikaajalises perspektiivis.

Tõesti, enne sellest mudelist teadlikuks saamist proovisin teha kõike korraga. Soovisin kasvatada uute klientide mahtu, samaaegselt murdsin pead kuidas muuta olemasolevaid kliente aktiivseks. Ideid oli, kuid ebamäärane fookus segas tulemusteni jõudmist.


“Aja- ja prioriteetide seadmise mudel “60:30:10″ aitab valida fookust ja seada prioriteete parima ärilise tulemuse saavutamiseks”


Tänu nimetatud mudelile tegin muudatusi oma valikutes ja strateegias. 

Suunasin fookuse pigem olemasolevatele klientidele, kelleks on nii minu koolitustel osalenud inimesed kui ka Facebooki lehe jälgijad. Tekkis mitmeid ideid kuidas luua väärtust olemasolevatele klientidele. Esimene mõte oli korraldada ettevõtlusteemaline konverents. Kuid tehes keskkonna analüüsi, märkasin et Eestit on haaranud ettevõtlusteemaliste konverentside buum. Seega loobusin konverentsi ideest, soovimata võtta ebamõistlikku riski üksiküritajana, kuid panin idee nn sahtlisse sobivamat aega ja meeskonda ootama.

Loobumise tulemusel sai uut hoogu juurde pikalt mõtetes olnud idee konkreetse fookusega praktilistest lühiseminaridest-töötubadest. 

Esimene töötuba “Eneseturundus – miks ja kellele?”toimub 08. novembril kl 18.00-21.00 Tallinnas ja selle vastu on päris suur huvi ning üle poole kohtadest on juba välja müüdud. Seega kui Sul huvi, siis jälgi saabuvaid koolitusi.

Analoogsed seminarid-töötoad hakkavad toimuvad 2018 aastal vähemalt korra kvartalis. 

Kuidas jaotuvad Sinu prioriteedid ja tulemus 60:30:10 mudeli järgi?

Oled Sa tulemusega rahul või pigem mitte?

Prioriteetide seadmine on olnud minu jaoks ääretult suur väljakutse, kuna eluaeg palgatöötajana olen olnud harjunud et olulisemad prioriteedid paneb paika tippjuhtkond. Ettevõtjana aga pean ma seda ise tegema. Seega samal teemal aga erinevas võtmes kirjutasin ka postituses “Teekond ettevõtjaks 9#: prioriteetide seadmine”

Related Articles