Oma- ja müügihinna arvutamise ABC

Millest sõltub oma- ja müügihinna arvutamine?

Hinnakujundus on iga ettevõtja jaoks ääretult oluline, sest sellest sõltub ettevõtte jätkusuutlikkus. On erinevaid hinnakujunduse strateegiaid, kuid üldiselt toetub oma- ja müügihinna arvutamise ABC kolmele olulisele alusele.

  1. Kui suured on ettevõtte kulud ja kasumiootus.
  2. Millise hinnaga on kliendid valmis ostma tooteid ja teenuseid.
  3. Millised on konkurentide toodete ja teenuste hinnad. 

Alustavad ettevõtted sageli sisenevad turule nii, et võtavad aluseks turul kehtiva hinna ja vähendavad enda turule sisenemise hinda. Äriplaanides on selline hinnastamine rahastaja jaoks alati kõrgema riskiga, kuna madalate hindadega äri ei pruugi olla pikas perspektiivis jätkusuutlik (va kui ettevõtte äristrateegia ongi madalamat hinda pakkuda). 

Oma- ja müügihinna arvutamise ABC

1. Hinnastamise esimeseks sammuks on enda isikliku tunnitasu kalkulatsioon

Mikroettevõtjate oma- ja müügihinna arvutamise ABC algab üldiselt töötasu arvutamisega, sest tööjõukulud on tavaliselt kõige kõrgemateks kuludeks. Võta aluseks töötasu, mida kas saad või mida saaksid palgatööl. Oluline on võtta aluseks mitte neto või brutotasu, vaid palgafond kokku (ehk koos tööandja maksudega). Selleks võid kasutada näiteks palgakalkulaatori abi (www.kalkulaator.ee).  

Saadud summa töötundide arvuga kuus (nt 160). Saadud tulemuseks on ühe töötunni tasu ehk palgafond kokku. Juhul kui töötundide arv on kuus väiksem, siis võta aluseks reaalne töötundide arv. Reaalselt töötegemisele kuluvat aega aitab hästi mõõta suurepärane tööriist Toggl.com.

NB! Võta kindlasti aluseks palgafond kokku, kuna olles ise endale tööandja, pead ka maksma ära ise riiklikud maksud!

Näide. Viimastes artiklite järgi meedias, soovivad eestlased netopalgaks ehk kätte 1500 EUR. Palgafondina teeb see 2568 EUR. Jagades selle 160-ga, saan tunni tasuks 16,05 EUR (palgafond kokku). Seega ettevõtja peaks olema suuteline endale maksma 16,05 EUR/tunnis. Siinkohal on oluline ära märkida, et optimeerimine ehk endale madalama tasu maksmine ei tohiks olla aluseks omahinna arvutamisel võtta aluseks väiksemat tunnitasu.

2. Koosta ülevaade kõigist ettevõtlusega seotud kuludest

Tee ülevaade kõigist ettevõtlusega seotud muutuv- ja püsikuludest.

  • Muutuvkulud on toote/teenusega seotud kulud ehk neid ei ole kui ei toimu toote tootmist või teenuse osutamist (nt materjalid, transport, turunduskampaaniad, spetsiifilised teenused allhanke näol, tootmisruumi rent jms)
  • Püsikuludeks on kõik need kulud mida pead maksma sõltumata sellest ka tootmist või teenuse osutamist toimub (nt töötasu, raamatupidamine, domeeni rent, telefon, internet, kontoriruumi rent jms).

Kuludele on soovitav alati juurde lisada saadud summast 5-10% ettenägematuid kulusid, see teeb hinnakujunduse realistlikumaks ja maandab riske.

3. Mõtle läbi millist kasumit soovid saada omanikuna

Kasumi arvutus saab alguse oma- ja müügihinna arvutamisest. Kalendriaasta kasum kujuneb iga toote müügist saadud tulust. Seetõttu on oluline arvestada kasum iga tootele. Milline on normaalne kasum? Ühest vastust ei ole. Üldiselt on arvamus, et tootmises on kasumi suurus müügihinnast keskmiselt 5% ringis. Teenuse ärides on see kõrgem ehk üle 10%-i. See, millise kasumi omanik hinda lisab on tema individuaalne otsus, kuid lõpliku otsuse teeb siiski turg. Kui hind läheb liiga kõrgeks, siis kliendid lihtsalt ei pruugi toodet või teenust osta.

Milliseid näitajaid vaadata:

  • Müügitulu puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu

Müügitulu puhasrentaablus näitab mitu protsenti müügitulust saab ettevõte kasumit. 

  • Omakapitali puhasrentaablus (ROE) = puhaskasum / omakapital (keskmine)

Omakapitali puhasrentaablus näitab kui palju kasumit teenib ettevõte 1 euro omakapitali kohta.

Tegevusvaldkonniti on need näitajad erinevad, kuid loogiline on et mida kõrgem see on seda parem. Valdkonna kasumimarginaalidega on võimalik tutvuda Statistikaameti lehel.

4. Arvuta välja oma- ja müügihind

Kui tegu on stabiilse äriga, siis on soovitav võtta aluseks püsikulud kalendrikuus. Kui on tegu projektipõhise ettevõtmisega nt 3 kuud ja peale seda kulusid enam ei ole, siis võib ka võtta aluseks 3 kuud.

Kalendrikuu põhise arvutuse korral, siis on oluline jälgida, et planeeritav tootmismaht müüakse ära kuu jooksul. Seetõttu on ka oluline säilitada müügi- ja turundustegevustes järjepidevus.

Toote minimaalne hind = kulud kokku (sh töötasu) mida on vaja toote tootmiseks

Omahind = (muutukulud + püsikulud) / toodetav kogus

Müügihind = toote omahind + kasum toote kohta

Tasuvuspunkt = püsikulud / (ühiku müügihind – ühiku muutuvkulud)

Näide 1. Toote minimaalne hind. Käsitööseebi valmistamine.

Seebi valmistamiseks kulub 3 tundi. Materjali kulu on 20 EUR, millest saab kokku 20 seepi. Toote hind on:  ((3*16,05)+20)/20 = 3,40 EUR.

Näide 2. Müügihinna arvutamine (koos kasumiga)

Ettevõtte püsikulud kuus on:

  • Töötasu 2568 EUR 
  • Muud tegevuskulud 300 EUR
  • KOKKU püsikulud kuus: 2868 EUR

Ettevõtja on välja arvutanud, et ta suudab ise toota kuus 500 seepi, millele läheb materjalikulusid 500 EUR (1 EUR seebi kohta). Ettevõtja plaanib teenida 5% kasumit ühiku kohta.

Müügihind: (2868 + 500 + 25 EUR)/500 = 6,70 EUR ehk ühe seebi müügihind saab olla vähemalt 6,70 EUR.

5. Võrdle müügihinda konkurentide toodete hindadega

Kui ettevõtja on enda jaoks välja arvutanud müügihinna, siis on soovitav võrrelda saadud tulemust konkurentide poolt müüdavate toodete hindadega. Kui saadud hind on madalam kui konkurentide hind, siis äkki tasuks seda tõsta. Kui saadud hind on kõrgem, siis tuleks mõelda, kas ja miks klient peaks ostma kõrgema hinnaga toodet  ehk mis on kliendile loodav väärtuspakkumine mille eest on ta valmis rohkem maksma?

6. Kuidas kajastada oma- ja müügihinna arvutust äriplaanis?

Äriplaanis on oluline välja tuua kõik eelpool toodud info võimalikult detailselt. Kui näiteks on mitmeid tooteid või teenuseid, siis tuua soovitavalt tabeli kujul kõigi toodete/teenuste muutuvkulud, tootmisele kuluv aeg ja püsikulud. Mina ise soovitan kasutada tabeleid, kuna siis on äriplaani hindajal parem aru saada arvutuste taga olevat loogikat. Juhul kui teenuse osutamine või toote tootmine võtab aega vähem kui 1 tund, siis on soovitav hinnakalkulatsioon teha minutite täpsusega (ehk püsikulud minuti kohta). 

Objektiivne hinnakujundus tugineb kogutud andmetel ehk ettevõtja on teadlik  ettevõtlusega seotud püsi- ja muutuvkuludest, ajalisest kulust tootele või teenusele ja kasumist. Lisaks on tal ülevaade turul pakutavatest hindadest. 

hinnakujundus, omahind, müügihind

Kui vajad täpseid juhiseid ja excelis koostatud kalkulaatorit oma- ja müügihinna arvutamiseks, siis tutvu e-raamatuga “Oma- ja müügihinna arvutamise ABC”, mille tellijale on kingituseks boonusena excelis koostatud kalkulaator oma- ja müügihinna ja tasuvuspunkti arvutamiseks!.

oma- ja müügihinna arvutamise abc, oma- ja müügihind, hinnastamine, müügihind, omahind, omahinna arvutamine, müügihinna arvutamine, tasuvuspunkti arvutamine

Juhul kui Sa soovid kasutada hinnastamisel üksnes oma- ja müügihinna arvutamise ning tasuvuspunkti arvutamise kalkulaatorit (excelis), siis telli endale üksnes kalkulaator.