Naisettevõtjate väljakutsed ettevõtluses

Naisettevõtjad seisavad silmitsi erinevate väljakutsetega. Ettevõtluse olemuseks on väljakutsete vastuvõtmine ja nendest läbiminek. Kuid sageli võidakse näha väljakutsetes pigem takistusi, kui võimalusi.

Eesti Naisuurimus ja Teabekeskus avaldas 2011.a. raporti “Naisettevõtluse edendamine ja kasvustrateegiad“, milles on toodud välja ettepanekud kuidas naisi rohkem ettevõtlusesse tuua. Lisaks on toodud raportis ülevaade väljakutsetest, millega naised igapäevaselt ettevõtluses kokku puutuvad. Sõltumata mööduvast ajast olen ettevõtluskoolitustel märganud naisettevõtjatel sarnaseid väljakutseid.

Raportis on välja toodud, et naised valivad tegevusala tunduvalt hoolikamalt kui mehed. Kui meestele on omane hüpata tundmatus kohas vette, siis naised valivad tegevusala kas oma hariduse, töökoha, huviala või hobi järgi. Võrreldes meestega on naiste poolt loodud ettevõtetes kasv küll aeglane, kuid samas iseloomustab naiste ettevõtteid pikaealisus.

Raportis on nimetatud peamiseid väljakutseid, millega naisettevõtjad sageli kokku puutuvad. Lisan enda poolt igale väljakutsele ka soovitused väljatoodud takistuste ületamiseks.

Naisettevõtjate väljakutsed ettevõtluses

naisettevõtjate väljakutsed ettevõtluses

1.Uskumus isikuomaduste puudumisest 

Väljakutse: Naisettevõtjad on arvamusel ettevõtlusega alustamisel, et neil puuduvad ettevõtlusega alustamiseks vajalikud oskused, teadmised ja isikuomadused, nagu riskijulgus ja enesekindlus.

Lahendus: Mulle meeldib ütlemine “Ettevõtlus on parim enesearengu programm”. Inimesed, sõltumata soost, tunnevadki end tundmatus olukorras ebakindlalt. Naiste kasuks räägib see, et nad ei hakka nii kergelt tundmatus olukorras riskima ja vajavad sageli enne otsuste tegemist meestest rohkem infot. Praktilised kogemused on parim viis kuidas iseendas peituvat potentsiaali tundma õppida. Oma nõustamiskogemusele tuginedes arvan, et soovitustel ja nõuannetel puudub väärtus kui inimene reaalselt kogemusi ei omanda. Kogemused tulevad läbi eesmärkide seadmise ja nende saavutamise! Inimese ajule meeldivad lühiajalised eesmärgid, mille saavutamine tekitab inimeses õnnehormoone, mis omakorda kasvatab enesekindlust!

2. Eeskujude puudumine

Väljakutse: Edukate ettevõtete seas on sageli vähem naisi ja seega ei saa naiste ettevõtted nii palju meedia tähelepanu kui meeste ettevõtted. Kui vaadata edukate ettevõtete nimekirju, siis sageli on suurettevõtted eelkõige valdkondades, milles on naiste osakaal ka üldiselt väiksem (nt tööstus, transport, logistika jt.).

Lahendus: Kuulun ise erinevatesse naisettevõtjaid või naisinvestoreid koondavatesse gruppidesse. Aegajalt edastatakse seal üleskutseid liitumiseks erinevate mastermind gruppidega, mille eesmärk on üksteise toetamine eesmärkideni jõudmisel. Seega lahendab eeskujude puudumist iseenda teadlik valik ümbritseda ennast ettevõtlike naistega.

3. Ettevõtlusoskuste ebapiisavus

Väljakutsed: Napid turundusoskused, ebapiisav kontaktvõrgustik välisturgudel, vähene arendustöö ja planeerimisoskuste puudumine.

Lahendus: Oskuste puudumise esimeseks sammuks on nende teadvustamine ja oskuste puudumisel seoste nägemine iseendaga. Alati on võimalik oskuste puudumise asemel leida ka “süüdlasi” iseendast väljaspoolt. Iseendale vastututse toomine tulemustes on oluliseks sammuks tulemusteni jõudmisel. Parema ülevaate saamiseks iseendast kui ettevõtjast on hea teha näiteks SWOT analüüs ja seejärel koostada tegevusplaan nõrkuste muutmiseks tugevusteks või võimalusteks. Näiteks mina peale SWOT analüüsi koostamist otsisin endale mastermind grupi, millest olen saanud julgust ja toetust oma ideede elluviimiseks.

4. Raskused töö- ja pereelu ühitamisel

Väljakutse: Nii naise kui mehe käitumisele on ühiskonnas teatavad sotsiaalsed ootused. Kui meeste puhul on pikad tööpäevad ja pere juurest eemal olek pigem normaalne, siis naiste puhul peetakse seda egoistlikuks ja pere ohvriks toomiseks.

Lahendus: Ettevõtluse ühitamine pereeluga on minu jaoks olnud kõige suuremaks väljakutseks. Eriti just seetõttu, et olen arvamusel, et kollektiivses alateadvuses ehk ühiskonnas on nii meeste kui naiste suhtes teatavad ootused, mida ma austan. Arvan, et selles teemas puudub üks ainuõige ja universaalne soovitus töö- ja pereelu ühitamiseks, kuna see võib sõltuda väga paljudest erinevatest mõjutajatest. Ühes aga ma olen kindel, et kui on olemas tahe ja julgus abi vastu võtta, siis on võimalik leida kasvõi väikeste sammude haaval võimalusi ka eneseteostuseks pererollidest väljaspool.

5. Finantside vähesus

Väljakutse: Sageli eeldab ettevõtlusega alustamine kulude tegemist. Kuid samas on ka palju tegevusalasid millel alustamine ei eelda kõrge algkapitali olemasolu. Eelpool nimetatud raportis on naisettevõtjad nimetanud pankade jäika krediidipoliitikat mikrokrediidi taotlemisel või informatsiooni puudumist erinevate ettevõtlustoetuste kohta. Lisaks nimetati takistuseks ka kõrgeid kulusid ettevõtte alustamise perioodil

Lahendus: Ettevõtte rahatarkus saab alguse ettevõtja isiklikust rahatarkusest. Tulenevalt minu enda pea 10 aastasest kogemusest ettevõtete panganduses, siis julgen väita, et probleem on sageli kahepoolne. Ühelt poolt peavad pangad oma tooteid kuidas ära standardiseerima, mis tähendab et ettevõtjad peavad läbima teatava automaatse scooringu finantseerimisotsuste tegemisel. Teiselt poolt on ettevõtjate finantstarkus madalal ja pööramata tähelepanu sellele, et ettevõtte rahaline olukord oleks korras. Võõrkapitali (laen, liising, toetus vm) kaasamist võiks ettevõtja planeerida pikemalt ette, mõtestada enda jaoks lahti suhtarvud mida investor/pank jälgib ja vastavalt sellele ka oma ettevõtete korras hoida. Mis oleks lahendus?

  • Tee oma toote või teenuse oma-ja müügihinna arvutus.
  • Koosta lihtne tulude ja kulude eelarve järgnevaks aastaks.
  • Arvuta välja summa mida vajad ettevõtte rahastamiseks keerulisematel hetkedel.
  • Tee ülevaade erinevatest rahastamise allikatest ja mõtesta enda jaoks lahti milline peaks olema su ettevõte selleks, et ta oleks rahastaja jaoks atraktiivne.
  • Leia toode/teenus mis toob stabiilsed tulud (püsikliendid).

Sageli on ettevõtetel peamiseks probleemiks ebastabiilsus ja kaootilisus rahavoogudes. Seda probleemi lahendab toote/teenuse leidmine, mille tulud katavad ära igakuised kulud. Ja seejärel kui ettevõttes on loodud turvatunne nii iseendale kui ettevõttele, siis võib hakata rohkem katsetama hulljulgemate ideedega. Mina olen nii teinud ja selline strateegia on toonud mulle nii rahuliku une kui ka heaolutunde tulemustest.

18. mail toimub ettevõtluskonverents Ettevõtjaks palgatöö kõrvalt” kus on fookuses just nii ettevõtja isikuomadused, turundus, innovatsioon kui ka rahastus. Oled oodatud osalema!

Tutvun naistepäeva eripakkumisega 59 EUR!

ettevõtluskonverents "Ettevõtjaks palgatöö kõrvalt"