Mõjutusturundus sotsiaalmeedias

Turundus sotsiaalmeedias, mõjutusturundus

Sotsiaalmeedia turundus on kujunenud justkui kõigi võimaluste maaks, millest soovivad osa saada nii alustavad kui pikalt tegutsenud ettevõtjad. Sotsiaalmeedia turundus lahutamatuks osaks on kujunenud mõjutusturundus ehk influencer marketing. Mida see tähendab?

12. juunil 2019.a. korraldas Bestmarketingi sotsiaalmeedia konverentsi Online, kus otsiti vastuseid järgmistele küsimustele:

“Kuidas mõista massimeedia kommunikatsiooni?”

“Millist rolli see inimeste igapäevaelus täidab?” 

“Konverentsil saad vastuseid, kuidas luua inimesi kõnetavat sisu ning kas ja kuidas kaasata sealjuures arvamusliidreid & mõjuisikuid.”

***

Konverentsi peamiseks fookuseks oli koostöö influenceritega ehk mõjutusturundus. Nagu ka päeva jooksul selgus, on see Eestis suhteliselt reguleerimata ehk hall ala, kus puuduvad head turu praktikad. Seega olenemata sellest, et sotsiaalmeedia turundus on palju enamat, kui ainult mõjutusturundus, tuleb kiita korraldajaid, kes selle teema konverentsil fookusesse võtsid. 

Võtsin konverentsilt kaasa 3 olulisemat mõtet, mis ühtlasi peegeldavad päris hästi ka kogu mõjutusturunduse sisu.

1. Mõjutusturunduse sisu, mõjutajate liigid ja trendid

Mõjutusturundus on olemuselt sarnane nn vanakooli turundusega, kus tuntud inimene reklaamib mõnda toodet või teenust. Tänapäevane mõjuisik ei pea enam olema filmistaar või maailmakuulus modell. Piisab kui ta on oma isikupära, sõnumi, olemuse ja sotsiaalmeedia kanalitega kogunud enda ümber teatud hulga jälgijaid, kes tema arvamust ja soovitusi usaldavad. Tavaliselt loob ta sisu kas Instagramis, Facebookis või Youtube’is. Kuna konverentsil otseselt ei räägitud jälgijate arvust, siis leidsin digitaalse turunduse portaali CMS Wire poolt toodud jaotuse:

1. Mega mõjutaja – mõjutajate TOP jälgijate arvu järgi. Inglise keelses meediaruumis on mega mõjutajal üle 1 miljoni jälgija. Tavaliselt on nendeks silmapaistvad kuulsused. Internetiotsingu tulemusel leidsin, et Eestis on TOP 10-ne seas mõjutajad, kelle jälgijate arv on 50 000 – 500 000 vahel. Sarnaselt välismaale, on ka Eestis nendeks üldiselt kas lauljad, TV staarid või näiteljad. Sekka satub ka elustiiliblogijaid.

2. Macro mõjutaja -mõjutajad, kelle jälgijate arv on mõnevõrra väiksem mega mõjutajatest. Välismaal on nendeks mõjutajad, kelle jälgijate arv on 100 000 – 1 miljoni vahel. Konverentsil nimetati korra arvestatavaks jälgijate arvuks 15 000, seega võiks see olla äkki siis 15 000 – 50 000 vahel? CMS Wire soovitab macro mõjutajate puhul kaaluda pigem nishi toodete turundamist (nt naised vanuses 20-25 vms).

3. Micro mõjutaja – mõjutajad, kelle jälgijate arv on väiksem macro mõjutajatest. Välismaal on see mõjutaja, kelle jälgijate arv on 1000 – 100 000 vahel. Arvan, et ka Eestis on 1000 alamiseks piiriks. Selline nn ümmargune number on tõenäoliselt ka seotud psühholoogilise aspektiga. CMS Wire toob oma artiklis välja huvitava tähelepaneku – micro mõjutaja võib anda kas sama või isegi parema tulemuse kui marcro mõjutaja, küsides postituse eest vähem raha. See on eelkõige seotud sellega, et mircro mõjutaja kliendibaas on keskmiselt kõrgema engagement rate’iga ehk jälgijate läheb korda see, mida ta teeb (nt elustiili-, reisi-, toidublogijad). Näiteks nimetati ka konverentsil üheks trendiks seda, et olulisemaks hakkavad muutuma just mikro või isegi nano mõjutaid. 

4. Nano mõjutaja – mõjutajad, kelle jälgijate arv on alla 1000, kes on tavaline inimene, kelle tegemised lähevad tema tutvusringkonnale korda. Neil on küll väga kõrge engagement rate, kuid kuna jälgijaid on vähe, siis ei pruugi postituse tegemine mõjutada ettevõtte müügitulemusi.

MÕTTETERA KONVERENTSILT! “Kui soovid avaldada läbi mõjuisiku ühekordset postitust, siis tuleks seda käsitleda kui traditsioonilise reklaamina. Kuid kui soovid jõuda tulemuseni, siis on soovitav pigem leida enda toote / ettevõttega sobiv mõjuisik ja leppida temaga kokku pikaajalisem koostöö. Sellises olukorras muutub mõjuisik justkui ettevõtte brändisaadikuks”. Konverentsilt jäi kõlama soovitus, et keskmiselt peaks arvestama pikaajalise koostöö puhul keskmiselt 200-400 eurosest igakuisest väljaminekust.

HUVITAV TÖÖRIIST! Mõjutajate jälgijate kvaliteeti (engagement rate) ja võimalikku postituse tasu suurust saab arvutada Instagrami kalkulaatoriga. Seda küll ei räägitud konverentsil, kuid üldiselt on soovitus, et engagement rate peaks olema kõrgem kui 5% (sama kehtib ka Facebookis). Alla selle võib olla tegu kas ostetud jälgijatega või siis jälgijatega, kellele üldiselt korda ei lähe see mida mõjutaja teeb.

Lisaks on toodud kasulik statistika mõjuisikute tasuta kohta postituses “Study: Estonian influencer marketing cost”

mõjutusturundus, nanomõjutaja, mikromõjutaja, Sirle Truuts, ettevõtlus, ettevõtlik elustiil, ettevõtlusega alustamine

P.S. Jälgi mind Instagramis sirletruuts_lifestyle , hakkanettevotjaks või Facebookis Hakkan ettevõtjaks lehel.

2. Persoonibrändi olulisus sotsiaalmeedia turunduses

Koos mõjutajatega oli konverentsil fookusesse võetud ka persoonibrändi teemal. Mõjutajatega on see vaieldamatult lahutamatult seotud, kuna mõjutusturunduses on kindlasti inimene ehk mõjutaja kui bränd.  

Huvitavad olid mõned tähelepanekud:

*Iga inimene on bränd. Juhul kui ise teadlikult oma mainet ei kujunda, siis seda teevad seda teised sh meedia nagunii. 

*Tugeva personaalbrändiga inimene käitub sh valib koostööpartnereid lähtuvalt iseenda sisemistest väärtustest ja tarbimisharjumustest. 

*Tugeva persoonibrändi loomise aluseks on inimese visioon oma tulevikust ja kirg selles, millega ta tegeleb. 

SOOVITUS KONVERENTSILT! Mõjutaja peaks kõigepealt keskenduma enda persoonibrändi arendamisele ja seejärel saab ta hakata mõne ettevõtte brändisaadikuks. 

mõjutusturundus, turundus sotsiaalmeedias, ettevõtluesga alustamine, Sirle Truuts

3. Mõjutusturundaja, kui kirglik Z-generatsiooni kulgeja

Konverentsi külastajate vanus oli keskmiselt 30-ne ringis või alla seda. Lisaks kuuluvad ka traditsioonilised sotsiaalmeedia mõjuisikud eelkõige just noorema generatsiooni hulka. Nii mõneski vestluspaneelis sattusid vastastikku kirglik Z-generatsiooni sisulooja ja vanakooli lipsuga härra, kelle maailmavaadete erinevus ilmnes esimestes lausetes. Noored toetusid kirele stiilis “jah, ägedatele projektidele”, vanakooli “härrad” loogikale ja mõistlikkusele. 

Kui traditsiooniline ettevõtlusteooria ja -praktika lähtub põhimõtetest, et kõik tegevused peaksid olema loogilised, mõõdetavad ja läbimõtestatud, siis mõjutusturunduses on fookus pigem ägedate asjade tegemisel lähtuvalt enda visioonist ja usust, et küll tuleb ka tulemus. Ja kui ei tule … siis on ka täiesti OK.

Kes nad on Z-generatsioon?

Z-generatsioon on kõik need, kes on sündinud peale 1995. aastat. Tänasel hetkel on nad vanuses kuni 24-aastased. Nad on üles kasvanud arvutikasutuse keskkonnas, keda iseloomustab õnnelik ellusuhtumine ja väärtuspõhine elamine. Nemad ei unista enam ülikooliharidusest ja stabiilsest töökohast kuni pensionieani. Nende soov on muuta oma hobi kas elukutseks või äriks. Nad on julged, entusiastlikud, uuendusmeelsed, majanduslikult iseseisvad ja keskmiselt kõrgema sotsiaalse vastutustundega. Näiteks peegeldab seda viimane tuntud projekt, kus noored muusikud kutsusid üles loobuma joogikõrtest.

Ka konverentsil on läbivaks sõnum – meie, noorte sisuloojate jaoks on kõige olulisem KIRG.

Mis on KIRG?

… see on jõud, mis viib edasi sõltumata takistustest.

… see aitab öelda kõigile pakkumistele JAH.

… see on motivatsioon.

… see aitab luua loovust ja näha ideid erinevate nurkade alt.

… see on enesekindlust ja julgus elada enda väärtushinnangute järgi.

… see on uudishimu teha, näha ja kogeda!

P.S. Tänan korraldajaid inspireeriva konverentsi eest! Äkki peaks ka ettevõtlust natuke kirglikult chillimalt võtma 😉

mõjutusturundus, sisuturundus, ettevõtlusega alustamine, väikeettevõtte turundus
Sirle Truuts, ettevõtluskoolitaja ja -mentor

Soovid olla kursis ettevõtlusportaali uudistega? Liitu uudiskirjaga SIIT