Mis on EMTAK kood ja kuidas seda valida?

Ettevõtja teatab äriregistrisse kandmisel kavandatava põhitegevusala (äriseadustik § 4).

Tegevusala valimise aluseks on ametlik klassifikaator Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator” (EMTAK), mida haldab Justiitsministeeriumi Registrite ja Infosüsteemide Keskus (2018.a. seis). Kui kunagi varem sai ettevõtja oma põhikirjas välja tuua mitmeid erinevaid tegevusalasid, siis hetkel kehtiv äriseadustik seda enam ei nõua (§ 139).

Tegevusala valiku detailne valiku protsess on toodud e-äriregistri süsteemis “abiinfo” -> “EMTAK- tegevusala valimine”. EMTAK tegevusalade detailise kirjeldusega on võimalik tutvuda SIIT

EMTAK tegevusalade kohta infot asub SIIN

Aga kui mul on mitu tegevusala?

Mikroettevõtjad võivad tegutseda alguses mitmes valdkonnas, seega on päevakohane küsimus: “Millist tegevusala oleks õige valida ettevõtte asutamisel?” Kuna kehtiva seaduse järgi peab valima ühe põhitegevusala, siis asutamisfaasis võib tegevusala valik lähtuda prognoosidest, sisetundest või tegevustest millele ettevõtja planeerib esialgu keskenduda. Tegevusala muutmine e-äriregistri süsteemis on võimalik teha jooksvalt. Juhul kui ettevõtja tegutseb mitmes tegevusvaldkonnas, siis on võimalik majandusaasta aruande esitamisel teha müügitulu jaotus EMTAK koodide alusel, näidates nii ära erinevad tegutsemisalad.

Äriseadustik § 4 ütleb “äriühing, kes peab äriregistrisse esitama majandusaasta aruande, näitab lõppenud aruandeaasta tegevusalad ja uude aruandeaastasse kavandatud tegevusalad oma majandusaasta aruandes ega teata eraldi nende muutumisest.  Seega toimub tegevusalade uuendamine asutamisele järgnevalt ka juba majandusaasta aruande esitamisega üheaegselt (tasuta). Seega tulenevalt majandusaasta aruandes jaotatud müügituludest võib tekkida ettevõttele mitu tegevusala. 

Millal ja kuidas taotleda tegevusluba?

Ettevõtja võib tegutseda tegevusaladel, mille tegutsemine ei ole seadusega keelatud.

Seadus võib sätestada tegevusalasid, milleks on vaja tegevusluba või millel võib tegutseda üksnes teatud liiki ettevõtja (äriseadustik § 4).  Tegevusalade reguleerimine riiklikul tasandil kuulub valdkonda reguleeriva ministeeriumi haldusalasse.

Näiteks reguleerib koolituslubada väljastamist Haridus- ja Teadusministeerium, tervishoiga seotud erinevad load Sotsiaalministeeriumi ja Terviseameti pädevusse ja ehitus, kaubandus, turism jm tegevusalad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse.

Seega tegevusala valides on oluline tutvuda tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktidega, määruste jm infomaterjaliga ja vajadusel võtta ühendust vastava ministeeriumi või riigiameti spetsialistiga.

***äriplaani koostamine, äriplaan, edukas äriplaan, äriplaani näidis

Koostad äriplaani, kuid ei tea kuidas?
Telli praktiline käsiraamat “Eduka äriplaani koostamise valem”. Tutvu raamatuga SIIT