Lühilugu: Võimaluste vastuvõtmine

Üks rändur jälgis kord väikesel Kreeka saarel, kuidas noor poiss üritas veenda perekonna eeslit liikuma. Poiss pidi toimetama kohale köögivilju ja oli ladunud hoolikalt kandekotid looma selga. Kuid eeslil ei olnud tuju minna.

Poiss ärritus üha enam ja hakkas eesli peale karjuma, seisis looma ees ja sikutas jõuliselt köiest. Aga eesel surus vaid kabjad tugevalt maha. Väga tugevalt.

Selline köievedu oleks võinud kesta veel kaua, kui poisi vanaisa poleks sekkunud. Kui mees kuulis väljas lärmi, tuli ta maast välja ja mõistis hetkega tuttavat vaatepilti – eesli ja inimese vahelist ebavõrdset võitlust.

Vanaisa võttis õrnalt lapselapse käest köie.

Siis ütles ta naeratades: “Kui eeslil on selline tuju, siis proovi niimoodi: võta köis samamoodi lõdvalt kätte, siis astu eeslile väga lähedale selja taha ja vaata mööda teed selles suunas, kuhu tahad minna. Ja seejärel oota.”

Poiss tegi nii, nagu vanaisa oli soovitanud, ja mõne hetkel pärast hakkas eesel astuma. Poiss kihistas heameelest naerda ja rändur vaatas, kuidas eesel ja poiss sammusid rõõmsalt kõrvuti mööda teed minema.

***

Kui tihi oled sa käitunud nagu eesli ohjadest sikutav väike poiss?

Kui asjad ei suju meie soovi järgi, tekib kiusatus proovida veidi rohkem, sikutada ja tõugata ikka edasi selles sunnas, kuhu tahame jõuda.

Kuid kas ühes suunas kangekaelselt rühkimine on alati kõige mõistlikum tegu?

Või peaksime võtma kuulda sama nõu, mida andis too vanamees, seisatama ja seejärel lihtsalt ootama, et asjad laheneksid ise, nagu nad ka enamasti teevad, ja märgata tärkavaid võimalusi?

Nii nagu igapäevaelus, võivad ka ettevõtluses asjad võtta aega. Teinekord tulevad kõige õigemad vastused nendel hetkedel kui loobuma kiirustamisest.

võimaluste märkamine, mindfulness, ettevõtja isiklik areng

Allikas: raamat “Ärksus. Tee rahuni pöörases maailams” Mark Williams. Danny Penman