Lühilugu: Positiivne vs negatiivne mõtlemine

Marylandi ülikooli psühholoogide katse käigus, mille tulemused avaldati 2001. aastal, paluti üliõpilastel mängida lihtsat mängu, mis seisnes labürindi lahendamises. Ilmselt mäletad neid oma lapsepõlvest: tuleb tõmmata pliiatsit paberilt tõstmata tee labürindi keskkohast väljapääsuni.

Kaks rühma üliõpilasi pidid lahedama mõistatuse, mille eesmärk oli juhtida joonistatud hiir ohutult seinaauguni.

Üks rühm lahendas labürindimõistatuse versiooni, mille labürindi lõpus paiknenud seinaaugu ees seisis isuäratava välimusega juustutükk. Tehnilises keeles nimetatakse seda positiivseks ehk loovale lähenemisele orienteeritud mõistatuseks.

Teise grupi versioonis ei olnud juustu, vaid labürindi kohale oli joonistatud pilt öökullist, kes oli valmis sööstma alla ja haarama hiire iga hetk oma küüniste vahele. Seda kutsutakse negatiivseks ehk vältimisele orienteeritud mõistatuseks.

Labürint ise oli lihtsasti lahendatav ja kõik üliõpilased said sellega umbes kahe minuti jooksul hakkama. Kuid ülesande järelmõju kahele grupile oli nagu öö ja päev.

Pärast mõistatuse lahendamist paluti kõigil üliõpilastel vastata teistsugusele, eelnenud ülesandega näiliselt seostamata loovustestile.

Tulemustest selgus, et need üliõpilased, kes olid vältinud öökulli, tegid järgnenud testi 50% halvemini kui need, kes aitasid hiirel leida juustu.

Selgus, et millestki hoidumine sulgses mõtetes osa võimalusi. Katsealuste ajus aktiveerusid vältivad närviühendused ning selle tulemusel jäi neid kummitama hirm ja nende valmisoleku- ja ohutunne tõusis. Selline vaimuseisund nõrgestas loomingulisust ja vähendas mõistuse paindlikkust.

Hiirel juustu leida aidanud üliõpilased muutusid uutele kogemustele avatuks, olid mängulisemad ja muretumad, vähem ettevaatlikud ja katsetasid rõõmuga uusi lahendusi. Lühidalt avas eksperiment nende mõistuse.

***

Loo moraal.

Tegevuse sooritamisel on meeleolu sageli sama tähtis kui tegevus ise.

Oluline on valida, kas teed tegevusi negatiivsete ja kriitiliste mõtetega, mõtled ülearu palju, muretsed või täidad teatud ülesannet nn. hambad risti. Sellises olukordades aktiveerub mõistuses vältimissüsteem, mis kitsendab nii fookust kui ka võimaluste märkamist.

Ettevõtluses toetab tulemusteni jõudmist nende tegevuste tegemine, mis on inspireerivad ja huvitavad. Keskendumine liigselt “peab-tegema” tegevustele mõjutab oluliselt nii tulemusi kui ka uute ideede realiseerimist.

negatiivne mõtlemine, positiivne mõtlemine, võimaluste märkamine

Allikas. Raamat “Ärksus. Tee rahuni pöörases maailmas” Mark William. Danny Penman