Lühi- ja pikaajalised eesmärgid (sh praktilised näited)

Ettevõtja on isik, kes julgeb seada eesmärke ja oskab neid ka ellu viia. Isiklikus elus seostatakse eesmärkidega sageli just
uue-aasta algust ja sellega seotud eesmärkide seadmist. Ettevõtluses on eesmärgid igapäevaelu lahutamatu osa.

1.Eesmärgid toetavad visioonini jõudmist

Enne eesmärkide sõnastamist on soovitav sõnastada visioon ehk tulemus kuhu on soov jõuda. Visioon peaks sisaldama nii tähtaega (tavaliselt 5 aastat) ja valdkonda, milles tegutsetakse. Tutvu visiooni sõnastamisega SIIT.

2.Eesmärkide liigid

Eesmärgid jaotatakse üldiselt:

 • Lühiajalised eesmärgid – kuni 1 aasta;
 • Pikaajalised eesmärgid – 1-5 aastat.

Aegajalt võib veel näha juhendeid kus on sõnastatud et keskmise pikkusega eesmärgid on 1-5 aastat ja pikaajalised eesmärgid on üle 5-10 aastat. Kuid tulenevalt sellest, et ärikeskkond muutub niivõrd kiiresti, siis on sellisel kujul eesmärkide sõnastamine võimalik vaid teoreetiliselt. Seega on mõistlik piirduda äriplaani kontekstis kuni 5 aasta eesmärkide seadmisega.

 • Esimesed 1-2 kuud on soovitav sõnastada nädalate lõikes
 • Esimese 1 aasta eesmärgid on soovitav sõnastada kuude lõikes.
 • Järgmised aastad (1-5 aastat) aasta lõikes.

3.Millised peaksid eesmärgid olema?

Eesmärkide seadmisel kasutatakse praktikas mudelit S.M.A.R.T.

Mina ise soovitan isegi kasutada täiendatud mudelit S.M.A.R.T.E.R, mis koosneb järgmistest soovitustest (sisaldades ka soovitust eesmärke jooksvalt üle hinnata ja luua motivatsioonisüsteem eesmärkide saavutamise tähistamiseks):

•Specific (spetsiifiline)– hästi sõnastatud ja fokusseeritud – see eesmärk muutub justkui magnetiks, tõugates sind sinu ressurssidega edasi selle suunas. Mida rohkem on sinu energia fokuseeritud eesmärgini jõudmisele, seda rohkem võimsust ka sa lood.
•Measurable (mõõdetav)– eesmärk ilma mõõdetava tulemuseta on justkui spordi võistlus ilma tulemustabelita või skooriarvestajata. Numbrid on äris väga olulised. Numbritele keskendudes on olemas info kui kaugel oled eesmärgi saavutamisest.
•Attainable (saavutatav)– sageli seatakse eesmärke ebarealistlikutena.  Unista suurelt ja liigu tähtede poole, kuid hoia end ka kindlalt reaalsuses(praktika – kui mitte 100%, siis kasvõi 50% või see osa mille puhul on oluline tulemuse saavutamine ja turvatunde loomine)
•Relevant (realistlikud, asjakohased)– saavutatavad eesmärgid lähtuvad hetkeolukorras ja ärikeskkonna kliimast. Nt sa võid soovida et sul on parim äriaasta ja sa soovid suurendada käivet 50% kuid kui rahvusvaheline äri on kriisis ja samas 3 konkuenti just avasid ka äri samal turul, sellisel juhul ei pruugi seatud eesmärgid olla vastavad hetkeolukorraga.
•Time-based (ajaliselt määratletud) – ärieesmärke ei  ole võimalik saavutada kui puudub ajaline raamistik eesmärkide seadmise protsessis. Kas su äriline eesmärk on kas suurendada käivet 20% või leida uusi kliente, on oluline leida ajaline raam oma eesmärkidele.
•Evaluated (hindamine) – jooksev eesmärkide ülevaatamine, hinnangu andmine;
•Rewarded (premeerimine) – eesmärki saavutades premeeri end, motiveeri (nt koosta motivatsioonieelarve).

4. Praktilised näited ehk enamlevinud eesmärgid äriplaanides:

Alljärgnevalt toon välja eesmärgid, mida tuuakse tavaliselt välja äriplaanides:
 • Äriplaani valmimine ja esitamine rahastajale (lisa kuupäev);
 • Püsiklientide arv X esimese tegevusaasta lõpuks (lisada kuupäev);
 • Ettevõtte asutamine (lisa kuupäev või kuu);
 • Püsikliendi keskmine ost x EUR (lisada kuupäev);
 • Müügitulu X EUR esimese tegevusaasta lõpuks (lisada kuupäev);
 • Müügitulu kasv iga-aastaselt X%-i;
 • Puhaskasumi kasv igal järgneval tegevusaasta X%
 • Tasuvuspunktini jõudmine hiljemalt ___.a.
 • Rendilepingu sõlmimine hiljemalt ____.a.
 • Kodulehekülje koostamine ja klientidele avamine ___.a.
 • E-poe avamine klientidele __ .a.
 • E-poes concersation rate __;
 • Kodulehe keskmine külastajate arv X (päevas, nädalas, kuus, aastas)?
 • Tegevusloa taotlemine ___.a.
 • Uute toodete arv aastas X tk;
 • Turu mahu saavutamine X% ____.a.
 • Turu mahu kasv iga-aastaselt X%-i;
 • Tulu-kulu suhe __;
 • Müügi- ja turundusalased tegevused iganädalaselt vähemalt 3-l päeval (kontaktide kogumine, uudiskirjade saatmine, sisuturundus, reklaammaterjalid vms). (need võib ka tuua välja eraldi eesmärkidena).

5. Unistus vs eesmärk

•Unistused on eesmärgid millel puudub tegevus. Eesmärke iseloomustab tegevusplaan;
•Unistused võivad olla abstraktsed, seevastu eesmärgid on konkreetsed ja seotud tulemusega mida saavutada;
•Unistused võivad inimeses peituda terve elu, kuid eesmärgid on ajaliselt määratletud;
•Unistusi ei saa mõõta, kuid eesmärke saab.
***äriplaani koostamine, äriplaan, edukas äriplaan, äriplaani näidis
Koostad äriplaani, kuid ei tea kuidas?
Telli praktiline käsiraamat “Eduka äriplaani koostamise valem”. Tutvu raamatuga SIIT