Kuidas sõnastada visiooni?

“If you are working on something exciting that you really care about you don’t have to be pushed. The vision pulls you” ~ Steve Jobs

 “Vision is the art of seeing the invisible” ~ Jonathan Swift

Sageli alustavad ettevõtjad sõnastavad nii visiooni kui missiooni äriplaanis, mida planeerivad esitada rahastajale. Enda jaoks sõnastatakse neid tunduvalt harvem. Samas annab selge visiooni, missiooni ja slogani sõnastamine parema fookuse ja selguse ettevõtlusega seotud tegevuste planeerimiseks ja elluviimiseks.

Visioon ehk kuhu on soovin jõuda?

Visiooni nägemine on inimese võime kujutada ette midagi mida veel ei eksiteeri ja milles teised ei näe potentsiaali. Seejärel koostada tegevusplaan selle elluviimiseks ja lõpuks see ka ellu viia.

Visioon on ka tugev sisetunne ja julgus esitada endale küsimus “Mis oleks kui …?”

Aegajalt võib ka visioonile mõtlemine seotud sooviga nii iseendale kui ka teistele tõestada võimatu võimalikkuses.

Lisaks ettevõtte visiooni loomisele on oluline mõelda ka iseenda kui eraisiku visioonile ja soovitav on ka see kirjutada välja koos ärilise visiooniga. Vajadus eraisiku visiooni teadvustamisele on lihtne – ettevõtlus eeldab pühendumist ja meie potentsiaali maksimaalset realiseerimist. Juhul kui eraisiku ja ettevõtte visioon lähevad vastuollu, siis ei pruugi ettevõtja leida piisavat tahtejõudu ja motivatsiooni eesmärkide elluviimiseks.


Samm 1. Visiooni kujundamine iseendas

Esimeseks sammuks visiooni kujundamisel on võtta aega, tahtejõudu ja motivatsiooni. See on ettevõtluses etapp, kus ettevõtja peab rohkem usaldama enda sisetunnet, mitte arvamust. Sel hetkel võivad teised pidada visiooni naiivseks unistuseks või rumalaks pingutuseks. Selles etapis on katkestatajaid kõige rohkem. 

Samm 2. Äriliste võimaluste märkamine

Seejärel kui ettevõtjal tekib usk visiooni, siis seejärel on oluline leida vastus küsimusele – Kas visioonis on olemas ka ärilised võimalused? Kas visiooni elluviimine toob edu? Kas visioon loob soovitut väärtust? Äriliste seoste ja võimaluste nägemine sisaldab endas kliendi vajaduste, turu nõudluse hindamist ja äriidee konkurentsieeliste nägemist. Ettevõtte edu sõltub kliendi valmisolekust maksta raha soovitud toote või teenuse eest.

Samm 3. Visiooni sõnastamine

Hästisõnastatud visioon vastab alljärgnevale viiele omadusele:

 • Visioon on lühike, soovitavalt 1-2 lauset;
 • Visioon on lihtne ja kergesti meeldejääv;
 • Visiooni kirjeldab ettevõtte poolt pakutavat (nt viide tegevusvaldkonnale, tootele, teenusele, väärtusele vms.);
 • Visioon on konkreetne (tähtaeg, mõõdetav tulemus vms);
 • Visioon kajastab ettevõtte tuleviku ambitsiooni ehk lõpptulemust kuhu soovitakse jõuda.

Visiooni sõnastamine saab alguse oma äriidee / tegevusala lahtikirjutamisest. Oluline on välja kirjutada tulemus, mida klient saab. Näiteks konsultatsiooniettevõte pakub nõustamist või kästitööseepe valmistav ettevõte pakub seepe. Seejärel too välja mis on lisandväärtus, mida lisaks tootele või teenusele klient ostab. Näiteks personaaline, kliendikesksus, unikaalsus vms. Lõpetuseks on oluline määrata ära tähtaeg, mis ajaks visioonini jõutakse (nt 5 aastat). Hästisõnastatud visioon on oluliseks suunanäitajaks ka eesmärkide sõnastamiseks ja tegevusplaanide koostamiseks.


Näiteid visioonidest:

“Ettevõtte X visiooniks on saada aastaks 2025 rahvusvaheliselt tunnustatuks ettevõtteks infotehnoloogia valdkonnas”

“Ettevõtte X visioon on olla aastaks 2020 Baltikumis juhtiv ettevõte, mis pakub klientidele personaalseid ja lahenduskeskseid teenuseid enesearengu valdkonnas”


Ülesanded “Visioon”

 1. Visiooni loomine
  • Mõte ja sõnasta oma visioon eraisikuna. Kus ja milline soovid olla ja millist elu elada näitesks 5 aasta pärast.
  • Mõtle tegevusalale millega soovid tegutseda ja vasta alljärgnevatele küsimustele:
   • Milline on toode/teenus mida mu ettevõte pakub?
   • Miks kliendid eelistavad just seda toodet/teenust?
   • Kui mina ise oleksin enda ettevõtte klient, siis miks mina ostaksin?
   • Mida mu konkurendid pakuvad?
   • Mis mulle meeldib mu visiooni juures kõige enam?
   • Milline on mu ettevõte 5 aasta pärast?
   • Kui ajakirjanik tuleb minuga 5 aasta pärast intervjuud tegema, siis mis teemal ja miks just minuga?
   • Miks töötajatele / koostööpartneritele meeldib just minu juures töötada / koostööd teha?
  • Sõnasta eelpool toodud vastuste põhjal 1-2 lauseline visioon, mis on lühike, konkreetne ja meeldejääv.
 1. Visioonipildi ehk kollaazi loomine.
  • Mõtle sellele kus ja milline soovid olla 5 aasta pärast. Koosta visioonipilt nii iseendale kui oma ettevõttele (võivad sisalduda ühes).
  • Leia erinevaid ajakirjut ja hakka endale välja lõikama sobivadi fotosid mis seostuvad visiooniga. Sama võid teha ka elektroonilise failiga ja otsida erinevaid pilte internetist;
  • Kui pilt on valmis, siis kirjuta enda jaoks välja mis on sinu visioon ettevõtte ja eraisikuna.

***äriplaani koostamine, äriplaan, edukas äriplaan, äriplaani näidis

Koostad äriplaani, kuid ei tea kuidas?
Telli praktiline käsiraamat “Eduka äriplaani koostamise valem”. Tutvu raamatuga SIIT