Kuidas sõnastada missiooni ehk MIKS ettevõte tegutseb?

People don’t buy what you do; they buy why you do it. And what you do simply proves what you believe” 

~ Simon Sinek

Ettevõtlusega alustamisel on üheks olulisemaks eesmärgiks luua toode või teenus, mida kliendid eelistavad osta meie, mitte konkurentide käest. Eristumine saab alguse missiooni läbimõtlemisest ja sõnastamisest, andes ühtlasi vastuse küsimusele “Miks?” ettevõte tegutseb.

Simon Sinek soovitab, et enne kui ettevõtja vastab küsimusele “Mida?” peaks ta vastama küsimusele “Miks?”. See aitab mõista potentsiaalse kliendi vajadusi ja ootusid ning on oluliseks aluseks lojaalsete kliendisuhete loomisel.

Missioon ehk kuidas ma visioonini jõuan?

Missioon kajastab infot kuidas ettevõte plaanib visioonini jõuda, miks ettevõte eksisteerib ja millist väärtust ta loob. Missioon peab olema lühike, kergesti arusaadav, meeldejääv, eristav ja paindlik. Miks küsimusele vastamist toetab see, kui ettevõte mõtleb läbi mida ta pakub nii oma klientidele, töötajatele ja omanikele.


Samm 1. Mida ettevõte pakub klientidele?

Klientidel on sageli võimalik valida paljude erinevate toodete või teenuste vahel. Ettevõtte üheks oluliseks eduteguriks on mõista klientide vajadusi ja olla teadlik miks klient ostab. Selleks võib olla usaldusväärsus, ökoloogilisus, vastutustundlikkus, isikupärasus, personaalsus, võimaluste loomine vms.

Samm 2. Mida ettevõte pakub töötajatele?

Äriideest sõltub kas ja kui suurt meeskonda ettevõtte vajab. Traditsiooniliste väikeettevõtete või elustiiliettevõtete puhul võib esialgu ettevõttes töötada vaid omanik ise. Kuid olenemata sellest kui suur on meeskond, on ettevõtte sisemise ärikultuuri loomine ääretult oluline. Organisatsioonikultuur sisaldab endas nii töötajate (sh omaniku) heaolule mõtlemist, mainekujundust ja motivatsiooni. Juhul kui ettevõttes on töötajad, siis kuidas nad ennast tunnevad ja kas nad soovitavad ettevõttes töötamist ka enda tuttavatele. Juhul kui töötajad puuduvad, siis siinkohal on oluline ka vaadata kuidas ja kas ettevõttega soovitavad koostööd teha teised ettevõtted ja kui jah, siis miks nad seda soovivad?

Samm 3. Mida ettevõte pakub omanikele?

Ettevõtluse üheks oluliseks eesmärgiks on kasumi teenimine (va mittetulunduslikud organisatsioonid). Lisaks kasumi teenimisele on sageli omanikel ka eneseteostuslikud eesmärgid, mida ettevõte täidab. Siinkohal on oluline ettevõtjate eneseteadlikkus, kuna juhul kui eitatakse kasumi olulisust siis võib see ettevõtte või omaniku motivatsiooni takistada või kui kasumi eesmärk on kõige olulisem, siis võib tähelepanuta jääda nii töötajate kui ka klientide vajadused.


Näiteid missioonidest

“Ettevõte X missiooniks on pakkuda kvaliteetseid tooteid, mis annavad klientidele turvatunnet. Ettevõtte pakub stabiilset töökohta ja eneseteostusvõimalusi oma töötajatele ja usaldusväärset koostööd äripartneritele”

“Ettevõte X missiooniks on pakkuda nõustamisteenust, mis aitab klientidel jõuda soovitud unistusteni. Ettevõte väärtustab ausust, avatust ja usaldusväärseid koostööd koostööpartneritega”

“Ettevõtte X missiooniks on valmistada Eesti parimat toodet, mis on valmistatud kodumaisest toorainest ja on lisaainete vabad. Ettevõte missioon on olla vastutustundlik tööandja oma töötajatele ja usaldusväärne koostööpartner teistele ettevõtetele.

***äriplaani koostamine, äriplaan, edukas äriplaan, äriplaani näidis

Koostad äriplaani, kuid ei tea kuidas?
Telli praktiline käsiraamat “Eduka äriplaani koostamise valem”. Tutvu raamatuga SIIT