Kuidas ma kirjutasin raamatut “Hirm ettevõtluse ees”?

Raamat “Hirm ettevõtluse ees” sündis praktilisest vajadusest. Nimelt uuringute kohaselt keskmiselt 52% eestlastest unistab ettevõtlusest, kuid lähtuvalt ettevõtete arvust alla 10% alustab ettevõtlusega. Lisaks riiklikule statistikale analüüsisin enda ettevõtluskoolituste klientide ettevõtlusaktiivsust. Tulemused näitasid, et ettevõtluskoolitustel osalejatest umbes 40% hakkab ka ettevõtjaks. 

Mind hakkas kummitama küsimus: “Miks sõltumata unistusest, tahtest ja võimalustest jäävad ettevõtlusunistused saavutamata?”.

Saalikoolitused enamasti keskenduvad ettevõtluse õpetamisele ja ei sisalda mentorlust. Kuid tänu e-koolituse “Praktiline ettevõtluse e-koolitus (sh äriplaan ja mentorlus)” raames läbiviidud mentorlustele hakkasin kahtlustama, et peamised takistused ettevõtluses võivad olla pigem psühholoogilised. 

Raamatu ehk toote loomine läbi teenusedisaini põhimõtete

Mõte raamatu kirjutamisest on romantiline ja sageli ei seostata seda tegevust äriliste eesmärkidega. Tegelikkuses on raamat oma olemuselt toode nagu iga teine füüsiline asi, mida poest osta. 

Kirjanduse valdkond kuulub loomemajanduse (kultuuri) valdkonda koos filmi, teatri, spordi või muuseumidega. Tulenevalt Kultuuriministeeriumi kodulehel avaldatud informatsioonist avaldatakse iga aasta Eestis keskmiselt 3500 raamatut, trükiekseplaride arvuga üle 3 miljoni ehk keskmine tiraaz ühe raamatu kohta on umbes 857. Tugeva persoonibrändiga autorite tiraazid võivad ulatuda tuhandetesse, kuid keskmise nö tundmatu autori jaoks võib raamatu kirjutamine olla pigem eneseteostuslik hobiprojekt.

Kaasaegses ettevõtluskäsitluses on kesksel kohal teenusepõhine tootearendus. Läbi teenuse luuakse kas tootele eristumine (toode + teenus) või tootearenduses lähtutakse tootest kui teenusest. Igapäevaelus tegeleb sellega teenusedisaini valdkond, millest kirjutasin TalTechis 2022.a. turunduse- ja müügijuhtimise magistritöö.

Teenusepõhise lähenemise korral ei ole raamat üksnes raamat (toode), vaid teenus mille abil lahendab inimene (klient) oma elus talle olulise probleemi. Just inimese probleem sai kesksele kohale ka minu raamatus “Hirm ettevõtluse ees“. 

ettevõtlusraamat, ettevõtluspsühholoogia

Tutvu ja telli raamat SIIT

Nimelt kasutasin raamatu kirjutamisel teenusedisaini topeltteemandi mudeli põhimõtteid, mille kohaselt teenuse arendus sisaldab 4 etappi:

 1. AVASTA – probleemi, võimaluste ja trendide tuvastamine, mille käigus tutvutakse informatsiooniga ja viiakse läbi küsitlus, uuringud, intervjuud jms. Raamatu kirjutamise ajal lugesin juba avaldatud hirmude teemalisi raamatuid (inglise keeles), töötasin läbi ca 30 teadusartiklit ja viisin läbi küsitluse 134 inimese seas ettevõtluse takistuste ja hirmude teemal, millest ülevaade on ka toodud minu raamatus. Avastasin raamatu kirjutamisel, et iga hirm sisaldab erinevaid psühholoogilisi reaktsioone, mis inimeses toimub. Näiteks ebaõnnestumise hirm toetub oluliselt negatiivsele perfektsionismile, ebapiisavuse hirm eduelamuse puudumisele alates lapsepõlvest ja tagasilükkamise hirm piiravatele uskumustele. 
 2. DEFINEERI – kogutud informatsiooniga tutvumine ja tegeleliku probleemi defineerimine. Kui raamatu kirjutamise alguses oli mul “laual” 10 võimalikku ettevõtlusega seotud hirmu, siis raamatusse jõudis nendest 6. Informatsiooni läbitöötamise tulemusel selgus, et mõned hirmud on oma sisult sarnased. Lisaks lähtusin valikul ka küsitluse tulemuse tulemustest. Probleemi õige defineerimine aitas kirjutada praktilise ja asjakohase raamatu, mis toetub hirmudele mis tõesti inimesi takistavad. Raamatusse lisasin 37 praktilist harjutust hirmudega tegelemiseks, mis annab raamatule praktilise väärtuse ja muudab toote justkui mentorluseks. 
 3. ARENDA – toimub projekti elluviimise etapp. Raamatu avaldamisel tähendab see pikki kirjutamise päevi, toimetamist, korrektuuri, küljendust, kujundust ja suhtlust trükikojaga. Kui osta kirjastamine sisse, siis on autori roll üksnes kirjutada. Samas kui vaadata Eestis keskmiseid raamatu tiraaze, siis paraku on autori tulu on lõpuks imeväike. 
 4. VII KOHALE – selles etapis toimub toote/teenuse viimine kliendini. Raamatu müügi puhul tähendab see turundust, müüki, logistikat, pakendeid, läbirääkimisi raamatupoodidega, koostööprojekte jne. 

Minu kogemus autori, kirjastaja ja müüjana

Kirjutan ettevõtlusteemalisi paber- ja e-raamatuid alates 2019. aastast. Olen alates esimesest raamatust kirjastanud oma raamatuid ise. Uue raamatu “Hirm ettevõtluse ees” puhul lisaks kirjutamisele tegin ka ise raamatu küljendamise, õppides selleks selgeks Adobe InDesign programmi. See küll kulges üle kivide-kändude, aga tulemusega olen rahul. 

Kuidas kirjutada ja ise kirjastada raamatut?

 1. Leiad sobiva teema. Teema valikul on oluline lugeja tundmine, sest raamatut ei kirjuta autor endale vaid ikka lugejale;
 2. Alustad kirjutamist. Minule meeldib kõigepealt luua struktuur peatükkidena raamatule ja seejärel kirjutada sisu. Mõni teine kirjutab teksti valmis ja seejärel jaotab peatükkideks. Lisaks vajab kirjutamine väga tugevat järjepidevust ja enesedistsipliini, sest kirjutamise blokki kogevad kõik autorid.
 3. Ülekirjutamine. Peale esimest versiooni peab arvestama, et ülelugedes kirjutad raamatut justkui uuesti. Mina sellega alguses ei arvestanud, kuid täna tean juba arvestada, et raamatu lõplik sisu tekib alles ülekirjutamisel. Kirjutamise aeg kokku sõltub palju autorist ja teemast. Minul on võtnud ca 150 leheküljelise (A5) raamatu kirjutamine aega keskmiselt 3 kuud, sest toetun sisus oma kogemusele ettevõtluskoolitaja ja mentorina. Ca 50 lk e-raamatu kirjutamise aeg on keskmiselt 1 kuu. Samas kui peaksin romaani kirjutama, siis võtaks see kindlasti kauem aega.  
 4. Toimetamine. Peale ülekirjutamist saadan mustandi toimetajale. Mina sisutoimetajat ei ole kasutanud, pigem kasutan keeletoimetajat kelle täpne silm leiab üle kõik vead ja ebaloogilised laused. See tähendab, et toimetusse mineku hetkeks peaks sisu olema enamvähem valmis. Toimetajat võib leida nii FB gruppidest, avaldatud raamatutest kui ka Google’ist. Oluline on leida toimetaja, kellega on hea klapp ja kellega on hea koostööd teha. Sama toimetaja võiks teha ka korrektuuri peale küljendamist, sest ta tunneb teksti juba.
 5. Raamatu ISBN koodi tellimine toimub Rahvusraamatukogu kodulehelt. Koodid tuleb tellida nii paber, pdf kui ka epub formaadile. 
 6. Raamatu hinna määramisel võtan aluseks raamatute hinnad turul ja lisaks teen iga raamatu kohta oma- ja müügihinna ning tasuvuspunkti arvutuse. 
 7. Küljendamine ja kujundamine. Peale toimetamist toimub raamatu küljendamine. See sisuliselt tähendab seda, et raamat kujundatakse ja luuakse trükifail. Küljendust (sh epub formaadi loomine) tehaks Adobe InDesign programmis. Soovitav on leida küljendaja kes ka kujundab või siis kaasata illustraator, kes loob pildisisu ja küljendaja siis lisab need koos tekstiga raamatusse. Võtsin ise vastu väljakutse küljendada ise raamat “Hirm ettevõtluse ees”. Kogu protsess oli väga väljakutsuv, kuid lõpliku trükifailiga olin väga rahul. Kui raamat sisaldab pilte, siis peaks oskama kasutada Adobe Illustrator programmi (või osta teenust), sest pildid peavad olema teatud formaadis.
 8. Raamatu trükkimine. Mina olen teinud koostööd Tallinna Raamatutrükikojaga. Lisaks väga meeldivale teenindusele on võimalik ka raamatuid hiljem ladustada nende laos (tasuline teenus). Ka raamatupoed võtavad raamatud ise laost. Trükkimisel on oluline valida sobiv paber, millest sõltub ka trüki hind. 
 9. Raamatute transport. Peale trükkimist toimub raamatute transport. Esimese raamatu avaldamise ajal sõlmisin koostöölepingu nii Omniva kui ka Smartpostiga. Kui raamat valmis siis toon endale eelmüügi koguse ja ülejäänud ladustan trükikoja laos. Selleks ajaks on mul olemas ka raamatupoodide kogused, mida poed ise enda kauplustesse transpordivad. Tean, et mitmed autorid kasutavad ka pakkimise ja saatmise teenust ehk autor või kirjastaja ise ei saada raamatuid. 
 10. Raamatute turundus ja müük. Minu kogemus näitab kõigi raamatutega, et see on kõige väljakutsuvam osa raamatute kirjutamisel. Raamat ei müü end ise, vaid selleks on vaja viia ellu väga mitmekülgne turundusplaan. Esimese raamatuga arvasin, et kui saan raamatupoodidesse sisse, siis ei pea raamatu müügi pärast ise muretsema. Tegelikkus on aga see, et enamik raamatuid müün ikka ise. On kuid kus poed ei müü mitte ühtegi raamatut. See ka loogiline, sest raamat konkureerib poes tuhandete teiste raamatutega. Soovitav on teha raamatule eelmüüki ja raamatupoodidesse saata pakkumine enne trükikoguse otsustamist. Raamatu turundust tuleb teha pidevalt ehk raamatu kuludest on turunduskulu osakaal märkimisväärse osakaaluga (10-20% hinnast).

Koos raamatu kirjutamise otusega peaks autor endalt küsima miks ta seda soovib teha. Ühe raamatu kirjutamine on pigem loov eneseteostusprojekt, mis loob väikese lisasissetuleku allika. Olen lugenud, et raamatute kirjutamine võib kujuneda  põhisissetulekuks alles 10+ raamatu kirjutamisel (tingimusel, et nendeks on lugejad olemas). 

Siiani on raamatute kirjutamine minu jaoks olnud ka pigem lisasissetulek, kuid samas on just tänu raamatutele jõudnud minuni mitmeid olulisi koolitus- ja koostööprojekte. Seega toetab raamat nii persoonibrändi arendamist kui ka muude toodete/teenuste müüki. 

ettevõtlusraamat, ettevõtluspsühholoogia

Raamat
"Hirm ettevõtluse ees"

Raamat sisaldab terviklikku ülevaadet peamistest ettevõtlusega seotud hirmudest ja 37 praktilist harjutust hirmudega tegelemiseks.