Kuidas leida äriideed?

Iga äri on sündinud ideest või unistusest. Teadlaste hinnangul töötleb inimese aju ööpäevas 50 000 – 80 000 mõtet, mis teeb keskmiselt 2100 – 3300 mõtet tunnis. Tõenäoliselt on enamik inimestest mõelnud kasvõi korra mõnele äriideele.

Kuidas leida äriideed?

Äriidee loomine toimub läbi positiivse ja loova mõtlemise. Edukas ettevõte märkab klientide vajadusi ja temas tärkab soov pakkuda neile seda mida nad soovivad. Äriidee leidmine võib olla lihtsam kui me arvata oskame. Alljärgevalt on välja toodud  3 soovitust äriidee leidmiseks:

  1. Analüüsi iseenda tarbimisharjumusi.Mis on tooted ja teenused mida kasutad ja kas on midagi, mida võiks teha teisiti (värvilahendused, mugavus, hind, kättesaadavus vms.)
  2. Millised on Su oskused, mille eest on teised inimesed valmis raha maksma ja mida teed teistest paremini. Tee nimekiri kõigist oma oskustest, tugevustest, teadmistest ja hobidest. Miks ja millise hinnaga ostavad inimesed neid teenuseid/tooteid teiste ettevõtete käest (nt õmblusteenus, raamatupidamine, turundus, kirjutamine vms).
  3. Mis valdkonnas soovid tegutseda ja kuidas eelistad oma toodet/teenust müüa? Ettevõtluses edu saavutamine toimub läbi järjepidevate tegevuste, seega peaks valitud valdkond pakkuma inimesele huvi ja toote/teenuse müügikanalite valik sobima kokku inimtüübiga (aktiivne vs passiivne müük). Juhul kui selles on vastuolud, siis on oht motivatsiooni kaotamisele enne kui ettevõtte alustamisetapist edasi jõutakse. Juhul kui äri hakatakse tegema vaid raha pärast, siis koos müügitulu langemisega raskematel aegadel kaob ka motivatsioon.

Eduka äriidee tunnused

Ettevõtlus tähendab tulu teenimist, ükskõik siis kas tegu on äriühinguga või mittetulundusühinguga. Ettevõtluseks ei saa nimetada tegevust kus on idee, kuid puudub toode/teenus, klient või raha. 

Äriidee jätkusuutlikkuse hindamisel on soovitav vastata ettevõtjana järgmistele küsimustele:

  1. MILLIST kliendi vajadust toode või teenus täidab?
  2. MIDA müüakse ehk toode või teenus?
  3. KELLELE ehk kes on klient ja kas neid on piisavalt?
  4. KUIDAS toodetakse ja müüakse?

Praktiline harjutus. 

Võta paber ja kirjuta sinna võimalikud äriideed ja leia igale ideele vastused küsimustele:

Millist? Mida? Kellele? Kuidas?


Äriidee leidmise takistused

Sobiva äriidee leidmise ja ettevõtlusega alustamise peamised takistused on psühholoogilised. Inimesel endal võib olla suur tahe ettevõtlusega alustamiseks, kuid teda võivad takistada nii eelarvamused, hirmud, uskumused ja perfektsionistlik käitumine nii iseenda kui teiste suhtes.

Takistustega toimetuleku esimeseks sammuks on nende mõistmine ja iseenda jaoks lahtimõtestamine. 

HIRM on oma olemuselt inimese loomulik kaitsereaktsioon tundmatule olukorrale, mille lahustamine toimub läbi tegevuse. Juhul kui hirm on üheks takistuseks, siis on veelgi olulisem alustada kasvõi väikeste, kuid järjepidevate sammude soovitud eesmärgi suunas.


Praktiline harjutus.

USKUMUSTE teadvustamine toimub läbi iseenda sisekõne kaardistamise.

  • Iga kord kui mõtled mõnele äriideele, siis pane tähele milline sisekõne Sinus tekib. Kui endal on keeruline seda teada saada, siis palu abi kellegilt keda usaldad ja kes on valmis Sind hinnanguvabalt kuulama. Juhul kui on soov ise jõuda endas selgusele, siis on ka heaks harjutuseks oma mõtete väljakirjutamine.
  • Näiteks võtad valge paberilehe ja kirjutad 2-3 lehekülge välja kõik mõtted ja sisekõne mis teemaga seonduvalt tekib. Oluline on mitte pliiatsit üles tõsta ega analüüsida. Oluline on välja endast kirjutada kõik pealtnäha jabur mõttevool. Seejärel peale lõpetamist vaadata kas ja mis uskumused paberil kirjas on. 

Foto: pexels.com