Autoriõigus

Autoriõigus

Käesoleva veebikeskkonna www.hakkanettevotjaks.ee lehekülgedel avaldatud materjalid (sh logo, slogan “Julgen unistada, oskan tegutseda”, artiklid, fotod, blogi jne) on Autoriõiguse seaduse tähenduses autorikaitse objektiks, mille kopeerimine ja levitamine ilma Ettevõtluskoolitused OÜ ja Sirle Truuts kirjaliku nõusolekuta on üldjuhul keelatud. 

Avaldatud materjalide kasutamine on lubatud üksnes juhul kui seda jagatakse sotsiaalmeedias (nt. Facebook, Instagram) lingina viitega veebikeskkonnale www.hakkanettevotjaks.ee. Viitamine muul viisil (nt tsiteerimine, viitamine) on lubatud ainult juhul kui tsitaat koosneb maksimaalselt 3 lausest, millele lisandub link veebikeskkonnale ja viide autorile.

Logo ja slogani kasutamine ei ole lubatud ilma Ettevõtluskoolitused OÜ ja Sirle Truuts nõusolekuta.

Kontakt: Sirle Truuts