Kogemuslugu: 100 päevaga soovitud tulemuseni (Sirle Truuts)

Ettevõtlus on tähendab minu jaoks aktiivset tegevust, klientide vajaduste mõistmist ja julgust oma ideid ellu viia. Ettevõtlus võib tunduda vaatlejatele mänguliselt kerge viis, kuidas jõuda nii valikute kui rahalise vabaduseni. Vaatlejatel on sageli vaid üks soov: “Leiaksin ma vaid selle õige äriidee …” Tegelikkuses on ka väga head äriideed väärtusetud, kui sellele ei järgne järjepidevat tegevust kui ka fookuse hoidmist visioonil.

Olen olnud vahelduva eduga hobiettevõtja alates aastast 2007. Keeruline eluetapp koos laiaulatusliku finantskriisiga sundis otsima alternatiivseid sissetuleku allikaid. Olin ettevõtja palgatöö kõrvalt. Aga minu teadlik ja täiskohaga äriettevõtja teekond sai alguse 01.05.2017, kui loobusin edukast karjäärist panganduses ja tegin otsuse eneseteostuse kasuks ettevõtjana. Otsus palgatöö karjäärist loobumiseks ei tulnud kergesti ja valmistusin selleks ette pea 12 kuud.

Olenemata sellest, et mul oli varasem ettevõtluskogemus, siis valdkond – ettevõtluskoolitused, ettevõtlusmentori ja terapeudi teenus, millega täiskohaga ettevõtjana otsustasin alustada, oli minu jaoks suhteliselt uus.Täiskohaga ettevõtja teekonnale eelnes pea 12 kuuline ettevalmistusperiood, mille jooksul olid mul fookuses 2 peamist tegevust – eneseturundus läbi aktiivse blogimise ja esimeste ettevõtluskoolituste läbiviimine. Minu esimesel koolitusel oli 5 inimest, kellest 3 ma eelnevalt tundsin. Poolteist aastast hiljem osales alustavatele ettevõtjatele suunatud koolitus-mentorprogrammis “Eneseteostus ettevõtjana?” 53 inimest ja neljandal kuul ettevõtjana olin loonud endale oma ettevõttesse töökoha.

10 tegevust mis aitasid mind 100 päeva jooksul tulemuseni

1. Teadlik eneseareng – olin hobiettevõtja olnud juba pikalt ja ometigi ei suutnud ma loobuda palgatööst. Edule ettevõtjana pani kindlasti aluse teadlik eneseareng, läbi õpingute Holistika Instituudis ja eneseteraapiad, mida õpingute raames pidin läbima. Teadliku enesearengu raames tegelesin nii sisemise turvatunde teemadega, mis nägi ainuvõimalikku turvalist lahendust palgatöö näol ning leevendasin iseendas perfektsionisti, kelle jaoks ei olnud üksi idee, lahendus või panus piisav. Elumuutev oli hetk kui mu terapeut mulle ütles “Sirle, sa ei ole mitte kunagi päris valmis. Alusta kohe!”

2. Informatsiooni otsimise julgus ja oskus – meie ümber on meeletult palju erinevat informatsiooni ja edu saavutab neid, kes oskavad enda jaoks olulise üles leida. Minu ettevalmistusperiood sisaldas ka raamatute lugemist. Loen eelkõige inglise keelseid ettevõtlusteemalisi raamatuid ja olen juba paar aastas Ameerika digitaalse raamatukogu Scribd püsilugeja.

3. Eesmärkide seadmine – minu üheks 2017 aasta eesmärgiks oli endale töökoha loomine. Tänu sellele, et ma selle kirja panin (sh oma blogisse), siis see sundis mind ka otsima selle eesmärgi elluviimiseks võimalusi ja lahendusi. Olles tänaseks juba üle
aasta täiskohaga ettevõtja, siis sean jätkuvalt endale eesmärke, kuna need hoiavad väga hästi fookust.

4. Turu analüüs ja katsetamise julgus – edu üheks eelduseks oli see, et hakkasin oma sihtturgu tundma õppima. Sain klientide vajaduste kohta tagasisidet läbi blogipostituste loetavuse mõõtmise (Google Analytics), mis andis mulle sisendit koolituste planeerimisel. Minu esimene edukas projekt mentorprogramm “Eneseteostus ettevõtjana?” sündis tänu klientide tagasisidele ettevõtluskoolitustelt.

5. Hinnastamine – töötasu maksmisega tekkis vajadus hinnastada oma tooteid õigesti. Seni kuni palgatöölt saadud palk tõi “leiva lauale” seda vajadust ei olnud. Arvutasin välja oma tunnitasu, arvestasin koolituse hindade kujundamisel turuhindasid ja komplekteerisin grupid selliselt mis toob mulle soovitud finantsilise tulemuse. Nii teraapiapraksises kui ka ettevõtluskoolitustel on sagedane probleem just enda aja ja panuse väärtustamisel, mis võib viia sügavateni alateadlike uskumusteni seoses raha või iseenda väärtustamisega. Tänu sellele, et olin enesearengu raames need teemad läbinud, siis minu jaoks ei olnud madalaid hindu või hinnatundlike kliente, olid vaid võimalused tootearenduse ja hinnastamise etappides.

6. Järjepidev ja paindlik tootearendus – ettevõtja on nagu tootearenduse “Hunt Kriimsilm”. Minu üheks edu eelduseks on olnud järjepidevus ja paindlikkus tootearenduse faasides. Mul on justkui “tundlad” koguaeg püsti, selleks et märgata võimalusi turul. Isegi kui mõni toote/teenuse idee ei ole koheselt realiseerunud, siis on sellest sündinud midagi muud, mis on viinud uute võimalusteni. Alustava ja mikroettevõtjana on oluline just säilitada julgus, usk ja tahe katsetada, proovida ja luua uusi tooteid ja teenuseid. Ütleb ka ju vanasõna “Kuskil kivi all ikka vähk peidus on”. Üheks heaks näiteks on näiteks see, kuidas sündis mul videokoolituste keskkond.

7. Kontaktvõrgustik ja meeskond – olen saanud mitmeid tulemuslikke projekte tänu sellele, et olen julgenud koostööd teha. Samas on siinkohal oluline hoida fookust iseenda visioonil, kuna ettevõtlikele inimestele pakutase sageli kootööks erinevaid projekte, seega on oluline nendel hetkedel olla ühenduses sellega, mida enda visioon on. Vastasel juhul võib ettevõtja kalduda teelt kõrvale ja avastada end ühel hetkel ellu viimast kellegi teise visiooni. Teisel tegevusaastal olen ka jõudnud selleni, et kaasata oma ettevõttesse lisatööjõudu. Kuna see teema on hetkel veel protsessis, siis sellest pikemalt enda blogis mõne aja pärast.

8. Müük ja turundus – julge turundada, müüa ja katsetada erinevaid kanaleid. Juhul kui üks toode ei müü, siis alati küsi endalt: “Miks ta ei müü?” Kas on vaja teistmoodi turundust või üldse toodet muuta. Usun et mul on sama palju toodete/ teenuste ideid mis ei ole müünud, kui neid mida on saatnud edu. Ebaedu on olnud tingitud nii minu enda ressursside puudusest kui ka sellest, et olen eeldanud nõudlust liiga optimistlikuks.

9. Hoia silma peal konkurentidel – mina jälgin oma konkurente järjepidevalt. Vaatan mida nad pakuvad, mida nad hästi teevad, mida mitte ja jälgin aegajalt tulemusi http://www.teatmik.ee ‘st. Konkurentide analüüs on hea ja objektiivne ülevaade sellest mis turul toimub ja annab endale head eeldused realistlike eesmärkide seadmiseks.

10. Isetegemine vs teenuste sisseost – ma olen enda jaoks ära lahendanud sellise sõnapaari nagu “ma ei saa” või “polevõimalik”. Olen suur isetegija ja arvan jätkuvalt et ettevõtte alustamise faasis ongi hea kui ettevõtja maksimaalselt ise ära teeb. See annab võimaluse tuttavaks saada oma valdkonnaga ja ettevõtlusega üldse. Kui kõik sisse osta, siis võib ettevõtjast saada justkui külaline oma ettevõttes. Tänu isetegemisele on mul teadlikkus mida ja mis hinna eest sisse osta ning tänu sellele on ka minu ettevõtluskoolitused pigem praktilist laadi, kuna olen enamik teemasid ise läbinud.Iga muutus saab alguse meist endast. Ettevõtlusega tegelemine on väga suur elumuutus ja seega on oluline et me ise usume sellesse mida teeme. Hoia ühendust uudishimuliku ja avatud meelega, see aitab luua uut ja toetab Sinu arengut ettevõtjana.

Käesolev kogemuslugu on avaldatud blogis “Sammust edusammuni” ja projekti Naised ettevõtluses raames 31.07.2018.a. Kogemuslugu jagas Sirle Truuts, käesoleva ettevõtlusportaali looja.

Related Articles