Kogemus – läbipõlemine ettevõtluses

Kogesin ettevõtjana 2022.a. suvel-sügisel läbipõlemist, mille tulemusel motivatsioon asendus apaatia, küünilisuse ja abitusega. Kuna ettevõtluses läbipõlemisest ei räägita, siis soovin läbi isikliku kogemuse jagamise aidata ettevõtjatel mõista nii läbipõlemist kui ka sellega kaasnevat. Teema ebapiisavat käsitlust kinnitavad ka teadusartiklid läbipõlemisest, mida raamatu “Hirm ettevõtluse ees” kirjutamisel läbi töötasin. 

Olen terve elu olnud inimene, kelle tugevusteks on tugev enesedistsipliin, saavutusvajadus ja töökus. Just need omadused on aidanud mul teha tähenduslikke karjäärivalikuid, lõpetada ülikoole ja ennast teostada läbi ettevõtluse. Olen olnud eesmärkidest lähtuv tegutseja, kelle jaoks sadades protsetides kasv ettevõtjana oli tavaline rutiin, mis tuli lihtsalt ära teha. 

Minu nõrkuseks oli rutiin. See oli justkui mugavustsoon, milles puudusid värvid. Tervitasin rõõmsalt erinevaid kriise, mis sundisid tavapärast elurütmi muutma ja vastu võtma ennenägematuid väljakutseid.

Peale magistrikraadi omadamist väärilise cum laudega aga juhtus midagi kummalist. Mul oli olemas selge plaan, kuidas praktilist väärtust sisaldav magistritöö rakendada järgmise projekti “vankri” ette. Paraku aga juhtus midagi täiesti ootamatut …. tegutsemine  asendus täieliku apaatiaga absoluutselt kõige suhtes, mida olin teinud, tegin või plaanisin teha

  • Mul kadusid ära emotsioonid ja eduelamuse kogemine sõltumata sellest, et iga päev jõudis minuni kas mõni tore kogemuslugu klientidelt või mõne toote ost e-poest.
  • Vaatasin kõike eemalt täielikul apaatsusega.
  • Esialgsed unehäired asendusid mingil hetkel unevajaduse pikenemisega kuni 12 tunnile.
  • Lisaks on läbipõlemise tunnusteks on keskendumisvõime puudumine, suutmatus otsustada ja vigade tekkimine.  Sisuliselt tähendas see seda, et iga hommikul alustasin justkui uue äriplaani kirjutamisega iseendale.
  • Kogu ettevõtluskogemus siiani tundus väärtusetuna, mistõttu pidin korduvalt küsima endalt “Miks ma olen ettevõtja?”. 
  • Tühistasin kõik koolitused ja olin väikese sammu kaugusel sulgema kõik kodulehed ja sotsiaalmeedia kontod – kõike tundus minu jaoks liiga palju ja iga kontakt inimestega tundus pealesurutud kohustusena.
  • Lisaks vaimsele kurnatusele tekkis keset intensiivset koolitusperioodi justkui üle öö krooniline närvipõletik, mille tekkepõhjus on siiani arstide jaoks müstika. 

“MIS TOIMUB?” küsisin murelikult iseendalt.

Äkki olen lihtsalt väsinud?

Esialgu arvasin, et olen lihtsalt väsinud. Sest magistrikraadi omandamisele eelnes 1,5 aastane intensiivne koolitusperiood, kus minu ettevõtete müügitulud kasvasid kuukohaliste summadeni (töötades üksi!). Aeglustasin tempot ja puhkasin, kuid kuu möödudes midagi ei muutnud. Seejärel proovisin tegutseda sõltumata puudulikust motivatsioonist. “Ega ju alati ei peagi kõike täie kirega tegema” lohutasin ennast. Tänu kindlale päevarutiinile said jooksvad asjad tehtud, kuid pikaajalistes plaanides valitses täielik kaos.Kuhu edasi? Miks edas? Minna palgatööle? Ettevõtluses teha täiesti midagi uut?” olid küsimused, mida küsisin endalt praktiliselt iga päev. 

Ühel hetkel otsustasin võitlemise lõpetada. Esiteks tegin pausi koolituste tegemisest ja otsustasin keskenduda introvertsematele tegevustele. Läbi pimeda tunneli leidsin tagasi tee kirjutamisele, mida nautisin kogu südamest. Pühendusin täielikult oma uue raamatu “Hirm ettevõtluse ees” kirjutamisele ja õppisin selgeks InDesign programmi raamatu küljendamiseks. Just raamatu kirjutamine tõi selgust ka minu enda olukorda. Nimelt viisin raamatu kirjutamise ajal läbi küsitluse erinevate ettevõtlushirmude teemal, millele vastas 134 inimest. Vastajad tõin välja ka hirmu läbipõlemise ees. Minu teadvuses siiani läbipõlemist ei eksisteerinud. Kuna vastajate jaoks oli teema oluline, siis otsustasin selle raamatusse sisse tuua. Peale teadusartikklite lugemist ja teemaga põhjalikku tutvumist oli selge – olin ettevõtjana täielikult läbi põlenud, ise seda mõistmata. 

Mis on läbipõlemine?

Taani psühholoogiaprofessor Wilmar Schaufeli on defineerinud läbipõlemist järgmiselt: „Läbipõlemine on normaalse indiviidi pikaajaline meeleseisund, mida iseloomustavad nii füüsiline, vaimne kui emotsionaalne kurnatus, samuti tüdimus, võimekuse vähenemine, motivatsiooni puudumine, negatiivsete hoiakute ja käitumismallide väljakujunemine tööga seonduva suhtes“. Alates 2019. aastast lisas maailma terviseorganisatsioon WHO läbipõlemise rahvusvahelisse haiguste klassifikatsiooni, nimetades seda tööalaseks läbipõlemisesündroomiks (mitte haiguseks), millega ei ole õigeaegselt tegeletud.

Läbipõlemine saab alguse stressiseisundist ja emotsionaalsest kurnatusest, milles inimene on olnud pikemat aega. Mõõdukas stressitase võib ettevõtluses isegi tulemuslikkust parandada, sundides ettevõtjaid mugavustsoonist välja tulema. Tähelepanu vajab pikaajaline stressiseisund, mis hakkab kahjustama nii ettevõtja vaimset kui füüsilist tervist.

Läbipõlemine ettevõtluses

Võrreldes palgatöötajatega on ettevõtjad oluliselt vastuvõtlikumad läbipõlemisele, kuna nad töötavad sageli kauem, puhkavad vähem, magavad vähem ja omavad rohkem keskkonnast tingitud stressifaktoreid.

Kahjuks räägitakse läbipõlemisest ettevõtluses väga vähe. Isegi raamatu “Hirm ettevõtluse ees” kirjutamise ajal läbitöötatud teadusartiklite autorid tunnistasid, et tegu on ebaõiglaselt vähe tähalepanu saanud teemaga. Kuid kuna läbipõlemine ohustab just kõrge saavutusvajadusega inimesi, siis on just ettevõtjad läbipõlemise üks peamiseid sihtgruppe.

Paraku ei ole ka ettevõtjad läbipõlemise eest kaitstud ning lähtuvalt minu kogemusest võib ettevõtjat kimbutav läbipõlemine hiilida ligi oluliselt salakavalamalt kui palgatööl. Miks?

  1. Ettevõtjad teadvustada iseenda läbipõlemist, kuna sageli on ettevõte neile niivõrd hingelähedane „oma beebi“, mida armastatakse ja hoitakse tingimusteta. Isegi selgeid läbipõlemise tunnuseid nagu kurnatus ja vähenenud saavutusvajadus, võidakse ohu asemel seostada ümbritseva keskkonna või isiklikus elus toimuvate muude stressifaktoritega.
  2. Läbipõlemise tunnistamine võib olla seotud hirmuga ebaõnnestumise ees, millega kaasnevad nii väärtusetuse tunne kui ka häbi.
  3. Ettevõtjad ei pruugi kurnatust seostada läbipõlemisega, sest ettevõtjatelt eeldatakse keskmisest paremat stressitaluvust ja nii võivadki läbipõlemise sümptomid esineda alles koos füüsiliste haigustega. Ka läbipõlenuna ei kaota inimene lootust olukorra paranemiseks, sest ettevõte on talle väga südamelähedane.

Pikemalt kirjutan läbipõlemisest ettevõtluses koos minu kogemuslooga läbipõlemisest ning praktliste harjutustega sellega tegelemiseks raamatus “Hirm ettevõtluse ees“. 

Peale 4-6 kuu möödumist olen hakanud ennast taas nö endisena tundma. Taastunud on tahe tegutseda ja mis kõige olulisem ettevõtjana – visiooni näha ja sellest lähtuvalt eesmärke sõnastada. 

Loe lisaks läbipõlemise kohta Peaasi.ee, Virtuaalkliinik, Wikipedia