Kogemus: Kuidas ma iseendale äriplaani kirjutasin

Iseendale äriplaani kirjutamine võib olla väljakutseid pakkuv tegevus. 

Peale 10+ aastast äriplaanide kirjutamise kogemust, õnnestus nüüd ka äriplaan kirjutada iseendale. Nimelt otsustasin taotleda Tallinna Linnavalitsuse väikeettevõtjate digilahenduste toetust

30. juunil 2020.a. sain ka kenasti positiivse otsuse digilahenduste toetusele! Loe postituste lõpust ka millist mõju avaldas toetuse kaasamine tulemustele. 

 

"Alustavate ettevõtjate peamiseks nõrkuseks on liigselt oma toote või teenuse keskne lähenemine ning sageli alahinnatakse turul toimuvat"
äriplaan, äriplaani raamat, edukas äriplaan, äriplaani koostamine, äriplaani näidis, äriplaani juhend
Sirle Truuts
Raamatu "Eduka äriplaani koostamise valem" autor

Äriplaani kirjutamise väljakutsed

Äriplaani koostamine sisaldab alljärgnevaid väljakutseid. 

1. Tehnilised väljakutsed. Nendeks võivad olla näiteks äriplaani vormi nõuded ja nendesse nö õige teksti lisamine. Üldiselt on igal rahastajal enda poolt loodud vorm, millele äriplaan luuakse. Mõnikord isegi ei nimetata seda äriplaaniks, vaid näiteks kas projektiks või tegevuskavaks. Äriplaani koostaja peab võtma arvesse rahastaja poolt kehtestatud vorminõudeid, kuna nende jälgimine lihtsustab oluliselt rahastusotsuse tegemise protsessi ja loob ka suuremaid võimalusi positiivse otsuse saamiseks. 

2. Piiratud teadmised kõigist kasutamata võimalustest. Selle väljakutsega toime tulekut toetab oma tegevusvaldkonnaga ja trendidega kursis olemine. Lisaks toetab ka väljakutsega toimetulekut näiteks ekspertide kaasamine. Eriti oluline on eksperdi koostamine nende äriplaanide puhul, mille sisuks on innovatsioon ehk uuendus, millega ei ole ettevõtja varem kokku puutunud. 

3. Pühhoogilised väljakutsed. Need on seotud eelkõige ettevõtja endaga, juhul kui ta kirjutab endale äriplaani ise. Mida väiksem on ettevõte, seda rohkem on äriidee või ettevõte ettevõtja isiksusega sulandunud. Näiteks võib ta kogeda hirmu äriplaani kirjutamise ees. 

Iseendale äriplaani kirjutamise kogemuse tulemusel saan öelda, et klientidele on äriplaane tunduvalt lihtsam kirjutada. Miks? Eelkõige seetõttu, et äriplaani koostaja puutub peamiselt kokku tehniliste väljakutsetega ja kui need ületada, siis psühholoogilised väljakutsed olulist rolli kliendile kirjutatava äriplaani puhul väga suurt rolli ei mängi.

Minu esimene mõte enne äriplaani kirjutamist oli “Äkki ostaks äriplaani kirjutamise sisse?”. Ja seda eelkõige põhjusel, et selle kirjutamine tundus ajaliselt väga mahukas. Lisaks tekkis mul kahtlus, et ma siiski ei pruugi päris hästi teada kõiki digitaliseerimise võimalusi. See “kahtlus” osutus ka tõeks. Tänu sellele, et kaasasin oma e-poe automatiseerimisse välise eksperdi, sain teadlikuks lahendustest, mille peale ma ise kindlasti ei oleks tulnud. 

Seega kui ma ei oleks eksperti kaasanud, siis oleksin olnud sisuliselt samas olukorras nagu enamik mu kliente, kuna ma ei oleks ära suutnud põhjendada rahastajale e-poe automatiseerimise sisu ja vajadust. Klientide äriplaanis väljendub see sageli lausega “avan kodulehe ja e-poe”, kuid KUIDAS ja MIKS seda on vaja teha? Kui äriplaanis ei ole nendele küsimustele vastuseid, siis ei pruugi rahastaja mõista kulude tegemise vajalikkust.  

Kuidas tulla toime väljakutsete ja takistustega?
LIHTSALT TEGUTSE JA KÜSI ABI!!!

Eelnõustamisel Krista Kink juures Tallinna Ettevõtlusametis

5 praktilist soovitust äriplaani koostamiseks

Elame ja tegutseme muutuvas ärikeskkonnas, mis toob pidevalt uusi võimalusi, millest kinni haarata. Arvestades EL strateegiat toetuste teemal, siis usun, et digitaliseerimist toetavaid toetusi tuleb ka tulevikus. Seega on mõistlik olla ka oma tootearenduse ideega nendeks võimalusteks valmis. 

Seega toon välja 5 praktilist soovitust äriplaani koostamiseks iseeendale.

1. AEG. Varu aega äriplaani koostamiseks. Näiteks digilahenduste toetuse tegevuskava vorm oli 2 lehekülge, kuid selle täitmine võttis aega ca 3 päeva ja lõplik lehtede maht tuli ca 12 lehekülge. Pikamate äriplaanide puhul on kirjutamise aeg veelgi pikem ja maht (nt 1 kuu). 

2. UUDISHIMU. Küsi endalt “Kas see, mida mina tean ja plaanin on tegelik potentsiaal?” Selleks on soovitav viia end kurssi valdkonnaga, uurida konkurentide tegevust ja klientide vajadust. Väga oluline on üles kaardistada kõik ebamugavad kohad, kuna just läbi enamugavuskohtade lahendamise luuakse väärtust, tooteid ja teenuseid. 

3. KAASA EKSPERTE. Eksperte on võimalik kaasata kas konsultatsiooni või siis koostöö vormis. Näiteks minu projekti üheks osaks oli e-poe automatiseerimine, millega ei olnud kokku puutunud ei mina ega mu olemasolev koostööpartner. Otsustasin väljuda mugavustsoonist ja osta e-poe arendus sisse uuelt koostööpartnerilt, kes pakkus välja lahendused, mille peale ma ise ei oleks kindlasti tulnud. 

4. MURRA MUGAVUSTSOON. Päris sageli otsustavad alustavad ettevõtjad toetust mitte taotleda seetõttu, et nad saavad vajaliku investeeringu ära teha ka omavahenditest. Äriplaani koostamise vaev ei tundu väiksemate toetuste puhul lihtsalt mõistlik. Ka mina olin samas olukorras, kuid otsustasin toetust taotleda toetust eelkõige seetõttu, et see “sundis” mind mõtlema “kastist välja” ja kaasama ka uusi koostööpartnereid oma ettevõtte arendamisse.

5. RAHA JA MÕJU. Äriplaani koostamise sisuks on raha. Esiteks seetõttu, et äriplaan sageli koostatakse rahastuse saamise eesmärgil. Teiseks aga peab ettevõtja äriplaani koostamise raames läbi mõtlema oma ettevõtte tegevuse läbi mõõdetavate tulemuste. Näiteks digilahenduste toetuses oli vaja läbi arvutada nii oma- ja müügihind kui ka müügitulude eesmärgid. Avastasin, et tänu automatiseerimisele tänu e-poe automatiseerimisele ja uuele raamatupidamistarkvarale üleminekuga hoian kokku aega ca15 minutit kliendikohta, mis teeb kuus ca 3 tööpäeva!!! 

Äriplaani koostamise ja toetuse mõju

Aasta mõõtsin nii äriplaani koostamise kui ka toetuse mõju. Tulemused olid muljetavaldavad. Nimelt saavutasin aastaga oma müügitulu ja kasumlikkuse kasvu üle 1000%! Kuidas see juhtus?

Ühelt poolt mõjutas tulemusi kindlasti turuolukord ja klientide tarbimisharjumuste muutus. E-koolituste ja e-raamatute tarbimine on muutunud uueks normaalsuseks. Ettevõtluses on oluline olla valmis võimaluste kasutamiseks. Tänu äriplaani koostamisele ja toetuse taotlemisele olin mõnes mõttes sunnitud alustatu ka lõpule viima. Pidin tegutsema.