Klientide tagasiside “Eneseteostus läbi loomeettevõtluse” 2016.a.

2016. aastal toimus nii kevad- kui sügishooajal koolitus “Eneseteostus läbi loomeettevõtluse”, kus osales kokku ca 20 inimest.

Koolitusel oli fookuses läbi loomemajanduse erinevad ettevõtlusteemad, alates äriideest lõpetades raamatupidamisega. Koolitus oli lühike (9 tundi) ja intensiivne, kuid kõik küsimused said vastuse.

Alljärgnevalt mõne osaleja tagasiside:

***

Individuaalne lähenemine on tajutav nii koolituse ülesehituse kui ka koolitaja isiksuses. Palju konktreetseid näiteid ja lahendusi just minu äriideele” Margrit, ettevõtja (www.moevabrik.ee)

***

Inspireeriv ja julgustav. Ideest on saanud reaalne teostus ja on juba ka tulemusi” Inna, ettevõtja (www.facebook.com/momentsandmemories)

***

Koolitaja on väga laialadasete teadmistega, kogenud praktik ning edastas koolitusel õpitava selgelt ja läbi eluliste näidete. Tihti kasutas ka osalejate äriplaanide mõtteid koolitusteemade selgitamiseks” Koolitusel osaleja

***

Koolitus “Eneseteostus läbi loomeettevõtlus” oleks võinud pikem olla, kuna käsitletud teemad olid huvitavad ja vajalikud. Koolitaja oskas infot edasi anda. Osalen kindlasti ka edaspidi koolitaja poolt läbiviidavatel koolitustel” Birgit, koolitusel osaleja