Kliendiküsitluse koostamise tarkvarad

Küsitluste läbiviimist seostatakse sageli ülikooli lõputöödega, mitte ettevõtlusega. Samas on kliendiküsitluse sisuks otsesuhtlus kliendiga, seega on see väga oluline võimalus kaasata klient teenuste ja toodete arendamisse lähtuvalt klientide vajadustest. Kliendiküsitluse koostamised sobivate küsimuste valik ja kliendiküsitluse tarkvara valik on ühed peamised väljakutsed, millega nii alustavad kui ka tegutsevad ettevõtjad kokku puutuvad. 

Miks on kliendiküsitluse koostamine ettevõtluses oluline?

Kliendiküsitluse läbiviimise peamiseks põhjuseks on koguda klientide kohta infot, mis aitab ettevõttel kasutada aeg, raha, inimesi ja töövahendid võimalikult efektiivselt. Tänapäevaste tehniliste lahendustega on võimalik igal ettevõtjal luua ise kliendiküsitlus, hoides kokku sellega sadu või tuhandeid eurosid. 

kliendiküsitluse koostamine, kliendiuuringu koostamine, kliendiküsitlus, Google vormide juhend

Kliendiküsitluse koostamise eesmärgid

Kliendiküsitlusi võib teha erinevatel eesmärkidel:

  • kliendi tagasiside kogumiseks;
  • kliendi rahulolu uurimiseks;
  • uue toote või teenuse turule toomiseks;
  • olemasoleva toote või teenuse arendamiseks;
  • ettevõtlusega alustamisel kliendi tundma õppimiseks.

See nimekiri ei ole kindlasti lõplik. Läbimõeldud kliendiküsitluse otsene või kaudne tulemus väljendub ettevõtluses rahas, kas läbi tulude suurendamise või kulude vähendamise. Kui ettevõte pakub kliendile tema vajadustest lähtuvat lahendust, siis klient ostab ja ettevõte saavutab oma rahalised eesmärgid. Juhul, kui ettevõtte poolt pakutav lahendus ei lähtu kliendi vajadustest, siis klient ei osta ja oodatav tulu jääb saamata.

kliendiküsitluse koostamine, kliendiküsitlus, Google vormid, kliendiuuring, kliendiuuringu liigid, kliendiuuringu küsimused

Kliendiküsitluse koostamiseks on võimalik kasutada nii tasuta kui kui tasulisi programme. Kõige levinum tasuta programm on Google’i vormid, mis sisaldab väga palju erinevaid võimalusi kliendiküsitluse koostamiseks. Inimeste jaoks, kes ei ole varem kliendiküsitlusi koostanud võib olla väljakutsuv nii küsimuste stiilide valik kui ka küsimuste sõnastamine. Seda probleemi aitab lahendada e-raamat “Kliendiküsitluse koostamine Google’i vormides”

Kliendiküsitluse tarkvarad

Google’i vormidtasuta internetipõhine tarkvara. Tulemused kuvatakse diagrammidena ja võimalik on tulemusi näha ka vastajate lõikes. Andmete ekspordivõimalused on vaikimisi puudulikud (andmete allalaadimine .csv failis). Andmete töötlemiseks tulevad kasuks Exceli kasutamise oskused. Kuna Exceli tarkvarad võivad olla arvutites erinevad, siis käesolevas e-raamatus ei ole toodud andmete töötlemise juhendit Excelis, kuid Google’is on olemas rohkelt juhendeid ja õppevideosid.

Microsoft Office vormidtasuline Microsoft 365 tarkvara, mis sisaldab nii Excelit, Wordi, PowerPointi kui ka küsitluse tarkvara (sarnane Googlei poolt pakutavaga).

Survey Monkey – tasuline internetipõhine tarkvara, mis sisaldab lisaks küsimuste stiilide valikule ka väga head tulemuste analüüsi ja andmete eksporti erinevatesse formaatidess

Typeformtasuline internetipõhine tarkvara, mida on võimalik integreerida erinevate turunduse ja kliendihalduse programmidega (MailChimp, Pipedrive, Slack, Hubspot). Mõistlik kasutada, kui kliendiküsitlusi tehakse pidevalt ja need on integreeritud turundustegevustega (nt e-maili turundus).

Jotform tasuline internetpõhine tarkvara. Selles on ka tasuta alustaja pakett, kuid see võimaldab koguda tasuta üksnes kuni 100 vastust.

Lisaks spetsiaalsetele kliendiküsitluse tarkvaradele on võimalik ka lühemaid kliendiküsitlusi läbi viia sotsiaalmeedias, näites nii Facebookis kui ka Instagramis. Lisaks on võimalik kodulehele luua vorm, mida kliendid saavad täita. 

Praktiline e-raamat “Kliendiküsitluse koostamine Google’i vormides” on põhjalik juhend nii alustavatele kui ka tegutsevatele ettevõtjatele kliendiküsitluste koostamiseks. E-raamat sisaldab:

  1. Google’i vormide täitmise juhendit.
  2. Küsimuste stiilide kirjeldusi ja praktilisi soovitusi nende kasutamiseks.
  3. Soovitusi küsimuste järjestuseks ja näiteks teemadest, mida küsimustik võiks sisaldada 
kliendiküsitluse koostamine, kliendiküsitlus, kliendiuuring, kliendiuuringu liigid, kliendiuuringu juhend, kliendiküsitluse juhend