Kes on “soovettevõtja”?

Sattusin lugema Tony Robbins’i postitust “Are you a wantrapreneur?“. Lisaks on samast teemast ka kirjutanud postituses “4 Signs That a So-Called Entrepreneur Is Just a ‘Wantrepreneur” ajakiri “Entrepreneur”.

Geniaalselt tabav sõnastus ja teemakäsitlus. Inspireerituna loetust sisestasin google’isse võimaliku eesti keelse täheduse milleks võiks olla “soovettevõtja“, kuid kahjuks ei tulnud selle kohta ühtegi postitust. Kuna minu enda juhendamisel on jaanuaris lõpetamas alustavatele ettevõtjatele suunatud mentorprogrammi “Eneseteostus ettevõtjana?”  ja märts 2018.a. alustamas uued grupid, siis  on soovettevõtluse teema olnud nii minu enda kui ka mitmete mu klientide arengus olulisel kohal.

Kes on “soovettevõtja?”

Iga muutus elus saab alguse soovist teha midagi uut, mis toetab meie liikumist eneseteostuse suunas. Nii saavad alguse ka unistused ettevõtlusest. Kuid samas on neid, kellel on soov tegeleda ettevõtlusega tunduvalt rohkem nendest kes ettevõtlusega tegelevad. “Soovettevõtja” võib ära tunda selle järgi, et ta juba pikemat aega võib rääkida eneseteostusest ettevõtjana ning võimalik et ta on ka teinud selle suunas mõningaid samme, kuid see mis jääb saavutamata, on ettevõtlusega tegelemine. Ehk toode/teenus mida ta soovib pakkuda klientidele on olemas vaid mõtete tasandil. Sageli võib juhtuda, et kui “soovettevõtja” rahulolematus ebapiisava eneseteostusega on eriti üle võlli läinud (ehk olenemata suurest tahtest ta siiski ei ole alustanud), siis ta võib olla ka kõigi teiste ettevõtjate toodete/teenuste suhtes ülikriitiline. Mina ise olen kogenud seda, et juhul kui ma ise langen mugavustsooni, tegevusetuse või hirmude küüsi, siis annan hävitavaid hinnanguid neile kes julgevad oma unistused ellu viia.

“Soovettevõtja” 4 tunnust

Tony Robbins on välja toonud wantrapreneur ehk soovettevõtja 4 peamist tunnust:

1. “Soovettevõtja” ei tegutse

Ettevõtlus tuleneb prantsuskeelsest sõnast entreprendremis tähendab „ette võtma“, „midagi alustama“. Ettevõtjaid iseloomustabki pidev tegevuses olemine, mis tähendab nii planeerimisest, eesmärkide seadmist, teenuse/toote müüki, raamatupidamist ja palju muudki, sõltuvalt sellest kuidas on ettevõtja oma igapäevased tegevused korraldanud. Ettevõtja on isik kes ei karda katsetada, proovida ja vajadusel muuta. Seevastu “soovettevõtja” on inimene kes ei tegutse. Ta võib öelda, et “ma pole veel valmis”, “ma ei oska”, “seda toodet/teenust juba pakutakse” jne.

2. “Soovettevõtjat” elus domineerivad hirmud

Ettevõtlusega tegelemine sisaldab endas ebamäärasust, riske, muutusi, tõususid ja mõõnasid. Alati ei pruugi kõik õnnestuda. “Soovettevõtjat” iseloomustab perfektsionisti varjupool. Ta ei pruugi teadvustada ja aktsepteerida hirme ja seega ta võib varjuda iseendas peituva perfektsionisti varju, tuues ettevõtlusega tegelemise takistustena näiteks “hetkel ei ole hea aeg äriga alustamiseks” või “mu toodet keegi ei osta”. Tegelikkuses võib selle taga olla aga hirm ebamäärasuse ees või madal usk iseendasse. Hirm on inimese loomulik reaktsioon tundmatule olukorrale. Aga oluline on endale teadvustada seda kui hirmust tingituna jääb tegemata midagi mida inimene väga soovib ja mis aitaks tal realiseerida oma täielikku potentsiaali. Näiteks võib “soovettevõtja” ka lõpetada oma tegevuse kui talle lisandub konkurent kes pakub sama toodet/teenust.

3. “Soovettevõtjad” ei ole leidlikud

Ettevõtlus tähendab päris palju ebamäärasuse ja iseenda usaldamist. See omakorda on väga oluliseks ukseks mis avab loovuse. “Soovettevõtja” loovus võib olla kinni, kuna ta soovib omada kontrolli ja kindlustunnet tulemuse üle. Mina ise olen oma loovust pikalt alla surunud, kuna välistades ebamäärastust hoidsin kinni kontrollivajadusest. Hetkel olles täiskohaga ettevõtja siis võin julgelt öelda, et kui ma ei oleks nö vooluga kaasa läinud, oleksid jäänud paljud ettevõtlusega seotud eesmärgid saavutamata. Ettevõtlusprotsessis olemine on toonud ellu uusi ideid, kohtumisi ja projekte, mis on andnud enesekindlust ettevõtjana edasi liikuda ja uusi ideid katsetada. Oluline on siinkohal osata lahti lasta ideedest milleks ei ole aeg veel küps. Lisaks arvan et leidlikkus tähendab ka valmisolekut ja avatust abi otsida ja seda vastu võtta (nt koolitus, mentor, raamat, broadcast jms). Sageli võib “soovettevõtja” ka peita end selliste põhjenduste taha nagu “ma ei ole müügiinimene”, “ma ei ole ettevõtlust õppinud” või “ma ei leia sobivat äriideed” vms.

4. “Soovettevõtjatel” puudub püsivus

Steve Jobs on öelnud “Edukaid inimesi mitteedukatest eristab see, et edukad inimesed on püsivad”. Ettevõtlus on tõeline püsivuse ja distsipliini harjutamise väljakutse! Näiteks kui oled iseendale ka tööandja ja töötad kodukontoris, siis on väga ahvatlev tegeleda tööasjade asemel kõige muuga. Kuigi olen olnud aastaid palgatöötajana professionaalne multitaskija, siis alles kodukontoris ettevõtjana tegutseda hakkasin mõistma kui suureks takistajaks võib see olla. Olen teadlikult harjutanud end keskenduma ühele asjale korraga ja viima ka see lõpuni. Toimunud on paranemine, kuid arenguruumi jätkub. Mulle tundub et ettevõtluse puhul on ka sageli inimestel ebaõiged ootused, kuna soovitakse väga kiiresti jõuda tulemuseni. Ettevõtte kasvatamine on ajamahukas ettevõtmine ja oluline on ettevõtja püsivus püsida valitud teel sõltumata muutustest mida tuleb läbida. Püsivuse harjutamiseks on ääretult oluline mõtestada enda jaoks lahti ettevõtlusega tegelemise tähendus, visioon, eesmärgid ja tegevuskavad nende saavutamiseks.  Seega püsivuse kasvatamise üheks võtmeks on multitaskingu vähendamine ja teine oluline edutegur on eesmärkide kirjapanek ja vastavalt nendele tegutsemine.

Kuidas muutuda “soovettevõtjast” ettevõtjaks?

Lõpeta põhjuste toomine miks midagi ei saa teha, vaid suuna oma fookus sellele mida saab teha. Oluline on otsuse tegemine, ükskõik siis kas see otsus on ettevõtlusega tegelemise kasuks või kahjuks. Sageli otsustamatus seab ohtu meie tõsiseltvõetavuse. Otsus – see tähendab valmisolekut tegutsemiseks, silmitsi seista hirmudega, loovuse arendamiseks ja püsivuse kasvatamiseks.

Ettevõtlus ei ole sprint, see on pikamaajooks. Protsessis olles ja läbi iseenda arengu hakkab inimene märkama võimalusi, ressursse ja tänu loovusele jõuab lahendusteni millest ei osanud varem isegi unistada.  Usu mind, olen seda kogenud ja loodan et kogen neid “ahhaa!” hetki ka tulevikus!

Imelist teekonda soovettevõtjast ettevõtjaks!

Algallikad:

Tony Robbins “Are you a wantrapreneur?

Ajakiri Entrepreneur “4 Signs That a So-Called Entrepreneur Is Just a ‘Wantrepreneur”

Related Articles