Kes on soovettevõtja?

Iga ettevõtja sünd saab alguse soovettevõtjast ehk soovist hakata ettevõtjaks. Kuid paljud äriideed jäävad paraku ellu viimaata, sest soovettevõtjatest ei kasva välja ettevõtjaid. Soovettevõtja võib ära tunda selle järgi, et ta juba pikemat aega võib rääkida ettevõtjana ning võimalik, et ta on ka teinud selle suunas mõningaid samme, kuid  ettevõtluseni ta ei jõua. 

Soovettevõtja 4 tunnust

1. Soovettevõtja ei tegutse

Ettevõtlus tuleneb prantsuskeelsest sõnast entreprendre, mis tähendab „ette võtma“, „midagi alustama“. Ettevõtjaid iseloomustabki pidev tegevuses olemine, see sisaldab nii planeerimisest, eesmärkide seadmist, müüki, raamatupidamist ja palju muudki. Ettevõtja on isik, kes ei karda katsetada, proovida ja vajadusel muuta. Seevastu soovettevõtja on inimene kes ei tegutse. Ta võib öelda, et “ma pole veel valmis”, “ma ei oska”, “seda toodet või teenust juba pakutakse” jne.

2. Soovettevõtja elus domineerivad hirmud

Ettevõtlusega tegelemine sisaldab endas riske, tõususid ja mõõnasid. Alati ei pruugi kõik õnnestuda. Soovettevõtja võib alluda oma hirmudele, varjudes iseendas peituva perfektsionisti varju. Näiteks võib ta tuua ettevõtlusega tegelemise takistustena ebasobiva aja. Tegelikkuses võib selle taga olla aga hirm ebamäärasuse ees või madal usk iseendasse. Hirm on inimese loomulik reaktsioon tundmatule olukorrale ja hirmuga on võimalik toime tulla üksnes läbi aktiivsete tegevuste. 

3. Soovettevõtja ühendus oma loovusega on nõrk

Ettevõtluses on loovus olulisel kohal, kuna läbi selle leitakse probleemidele lahendusi. Iga inimene on loov, kuid soovettevõtja loovus võib olla takerdunud hirmudesse või piiravatesse uskumustesse. Loovuse arendamine saab alguse väikestest sammudest, näiteks hammaste pesu tavapäraselt erinevalt, tööle minek uut teed pidi vms. Ettevõtluses saab loovust arendada läbi päeviku pidamise, visioonikaartide loomise vms tegevuste, mis toetavad ideede arendamist. 

4. Soovettevõtjal puudub püsivus

Steve Jobs on öelnud “Püsivus eristab edukaid inimesi mitteedukatest”. Ettevõtlus on tõeline püsivuse ja distsipliini harjutamise väljakutse.  Ettevõtte kasvatamine võib olla ajamahukas ja oluline on saavutada püsivus püsida valitud teel. Püsivuse harjutamiseks on ääretult oluline mõtestada enda jaoks lahti ettevõtlusega tegelemise tähendus ja seejärel luua rutiinid soovitu saavutamiseks. Püsivuse treenimiseks on oluline tegeleda ettevõtlusega seotud tegevustega iga päev.

Soovid hakata ettevõtjaks?

Kui JAH, siis on e-raamat “Kuidas alustada ettevõtlusega?” just Sulle mõeldud. 

E-raamat sisaldab praktilist ettevõtjaks kasvamise teekonda. Iga peatüki lõpus on eneseanalüüsiks ka harjutus.

ettevõtlusega alustamine, kuidas hakata ettevõtjaks, ettevõtlus, äriidee leidmine, alustav ettevõtja