Kes on ettevõtja (sh SMILE mudel)?

Kes on ettevõtja?

Ettevõtja on isik, kes:

a) määratleb vajadust või probleemi, mis võib olla äri võimalus;

b) võtab (finants)riski, et luua lahendus vajadusele, probleemile või võimalusele;

c) rahuldab klientide vajadused läbi toote/teenuse loomise ja müügi.

Seega pelgalt osaühingu asutamine ei tee kedagi ettevõtjaks.

***

Carl J. Schramn on raamatus “Burn the Business Plan” liigitanud ettevõtjad 3 kategooriasse:

  1. Innovaatorid – ettevõtjad kes loovad uusid ettevõtteid tuginedes nende enda poolt loodud tehnoloogiale. Need on Silikon Vally-tüüpi start-up ettevõtted, kellest keskmiselt 30% jäävad ellu esimese viie aasta jooksul;
  2. Uurijad – teadurid ja uurijad, kes loovad ettevõtluse peale aastate pikkusele teadustööle nt ülikoolides. Autori väitel on nendel ettevõtjatel ellujäämisprotsent esimese 5 aasta jooksul keskmiselt 40%.
  3. Kopeerijad – inimesed, kes kopeerivad või uuendavad mõnda olemasolevat edukat äriideed ja muudavad selle veelgi edukamaks ettevõtteks. Ameerika näitel nendeks võivad olla nt frantsiisi alusel alustavad ettevõtjad või siis kaupmehed, kes leiavad uusi võimalusi toodete müügiks. Autori väitel on neid ettevõtjaid ca 80%.

Lähtuvalt Eesti ettevõtluse praktikas, siis arvan et hobiettevõtjad, kes on aastaid tegelenud teatud tegevusega ja seejärel muudavad selle äriks (nt käsitöö, sport, põllumajandus vms), võiks liigitada uurijate alla ja kopeerijad on need kes siis alustavad tegevust valdkonnas, millele on turgu (nt kinnisvara).

***

Ettevõtja liigid (SMILE mudel)

SMILE teooria järgi liigitatakse ettevõtjad 5-de kategooriasse:

S – System ehk süsteem – ettevõtja kes ostab juba end tõestanud süsteemi, liitub organisatsiooniga ja arendab seda (nt frantsiis);

M – Money ehk raha – ettevõtja kes mõõdab oma tegevusi ja tulemusi läbi pangakonto jäägi;

I – Innovator ehk innovaator – ettevõtja kes naudib uute ideede elluviimist ja leiutamist;

L – Lifestyle ehk elustiil – ettevõtja kelle hobi on ka tema töö, mis võimaldab tagada talle soovitud sissetuleku;

E – Empire building ehk impeeriumi ehitajad – ettevõtjad kes soovivad ja naudivad võimu ning brändi tuntust.

Milline ettevõtja oled Sina?

Related Articles

Osaühingu tegevuse lõpetamine

Erinevalt osaühingu asutamisest võib osaühingu lõpetamine olla tunduvalt pikemaajalisem ja keerulisem protsess. Ettevõtlustegevuse lõpetamine võib toimuda kas läbi ettevõtte müügi, likvideerimise, ühinemise füüsilise isiku varaga…