Kes oled Sina ettevõtjana – Kangelane, Valitseja või Otsija?

Miks ja kuidas tekib inimesel soov alustada ettevõtlusega? Vastuseid on erinevaid, alates filosoofilistest mõtisklustest eneseteostusest, lõpetades otsekohese ülestunnistusega soovist saada rikkaks. Tõenäoliselt niipalju kui on ettevõtlike inimesi, on ka erinevaid teid kuidas jõutakse otsuseni hakata tegelema ettevõtlusega.

Ettevõtja liigid

Inspireerituna arhetüüpsest käsitlusest jaotuvad ettevõtjad üldjuhul 3 kategooriasse. 

Kangelane

Inimene kes hakkab tootma toodet/teenus ning sageli ettevõtlus saab alguse juba enne ettevõtte füüsilist registreerimist Äriregistris. Ta alustab ettevõtlusega eraisikuna ning jõuab ettevõtte asutamiseni hetkel mil hobiettevõte kasvab püsiva majandustegevusega äriettevõtteks. Sageli alustab ta oma ettevõtlusega minimaalsete kuludega palgatöö kõrvalt ja on avatud kõigele sellele mida teekond ettevõtjaks endaga kaasa toob. Ta oskab tuua oma ellu nii tasakaalu kui ka motivatsiooni kui ka tulla toime üleskerkivate negatiivsete tunnetega (hirm, ärevus, teadmatus). Kangelase puhul on olulisteks omadusteks suhtlemisoskus ning valmisolek küsida abi.

Valitseja 

Inimene kellel on hinges olnud pikalt soov hakata ettevõtjaks ja alles peale hoolikat ettevalmistust ta registreerib ettevõte millele järgneb sisseelamisperiood. Tema tegevus on sageli hoolikalt läbimõeldud, ta omab täielikku ülevaadet riskidest ning asutamiskulud võivad olla suhteliselt kõrged, kuna ta on valmis alustama ettevõtlusega alles siis kui tal on olemas selleks kõik vajalikud ressursid (raha, seadmed, kliendid jms). Valitsejat iseloomustab vajadus omada ja rakendada kontrolli mis võib olla nii tema nõrkuseks kui ka tugevuseks. Sageli on Valitseja tüüpi ettevõtjad need kes koostavad äriplaani sooviga taotleda selleks kas toetust või pangalaenu. Kuna Valitsejat iseloomustab “kõik või mitte midagi” suhtumine, siis teda võib ohustada läbimõlemine või ebapiisav paindlikkus kohaneda muutustega mida ettevõtlus tavaliselt endas sisaldab.

Otsija

Inimene kellel on unistus ettevõtlusest, kuid ettevõtlus on tema jaoks pigem hobiprojekt millega on tore aegajalt vahelduse mõttes tegeleda. Otsija peamisteks takistusteks ettevõtlusega tegelemisel on ebakindlus, madal riskivalmidus ning ideede üleküllus. Selleks et Otsijast saaks kas Kangelane või Valitseja peab ta arendama endas nii enesedistsipliini kui ka pühendumist, kuna killustumine erinevate ideede ja tegevuste vahel on peamiseks takistuseks soovitud tulemuseni jõudmisel. Seda tüüpi ettevõtjad võivad tegeleda ühel aastal ühe, järgmisel aastal teise ja kolmandal aastal kolmanda ideega.

Milline ettevõtja oled Sina? Kui tunned ennast Otsijana, siis aitab Sul edasi liikuda enesedistsipliin ja pühendumine ehk ajaplaneerimine, enesejuhtimine, rutiinide loomine jms. 

Soovid alustada ettevõtlusega?

Kui JAH, siis on e-raamat “Kuidas alustada ettevõtlusega?” just Sulle mõeldud. 

E-raamat sisaldab praktilist ettevõtjaks kasvamise teekonda. Iga peatüki lõpus on eneseanalüüsiks ka harjutus.

ettevõtlusega alustamine, kuidas hakata ettevõtjaks, ettevõtlus, äriidee leidmine, alustav ettevõtja