Kasvulõksud ehk ettevõtte kasvu takistajad

Kujutame ette ettevõtjat, kes on viinud ellu oma ammuse unistuse eneseteostusest läbi ettevõtluse.

Ta on andnud ammu hinges peitunud äriideele kuju läbi toote või teenuse loomise. Peale palgatööst loobumist kogeb ta igapäevastes tegevustes seda vabaduse maitset, mis väljendub läbi paindliku ajaplaneerimise, lõunaste jalutuskäikude või trennide või asukohavabalt töötamise.

Aga siis mõne aja möödudes, hakkab entusiasm raugema ning ettevõtlus hakkab muutuma sarnaseks palgatööl käimisega. Sissetulekute ebaregulaarsus hakkab vähendama motivatsiooni ning ettevõtjana hakkad endalt küsima: “Kas see vaev ikka tasub ennast ära?”

Mis on juhtunud?

Kuhu kadus kirg ja vabadus?

Mida teha?

Ettevõtte kasv sisaldab mitmeid ohtusid, millega tõenäoliselt iga ettevõtja suuremal või vähemal määral kokku puutub. Igapäevaelus nimetatakse neid kasvulõksudeks.

takistused ettevõtluses, ettevõtte kasv, ettevõtte kasvulõksud

1. KÄIBELÕKS

Ettevõtluses käivad teadlikult planeeritud tegevused ja õnn käsikäes. Kogenud ettevõtjad teavad öelda, et keskmiselt iga neljas või viies idee on elujõuline. Aga selleks, et selleni jõuda, on vaja teha läbi mitmeid katsetusi ja ebaõnnestumisi.

Käibelõks on olukord, kus ettevõte on teinud eduka alguse ning ta on jõudnud planeeritud müügituludeni. Kuna kõik justkui sujub hästi, muutub omanik rahaga seotud otsuste tegemisel liialt enesekindlaks või isegi hooletuks. Tehakse hulljulgeid kõhutunde pealt laienemise otsuseid, omaniku ja ettevõtte rahakott lähevad segi või “loobitakse” raha tegevustesse, mis tegelikult tulemust ei too (nt sihitu reklaam sotsiaalmeedias). Kuna sageli mõõdetakse just ettevõtte kasvu läbi müügitulu, siis võib tekkida arvamus, et see ongi kasum. Sageli käibelõksus ettevõtted investeerimise asemel hoopis kulutavad kapitali. 

3 küsimust ettevõtjale “Kas Su ettevõte on käibelõksus?”

 1. Kas Su ettevõttes on sageli emotsioonil põhinevaid ideid, mis tulu ei too?
 2. Tellisid uudisteporaali või mõne muu keskkonna lugemisõiguse, kuid ei ole seda kasutanud juba mitmeid kuid (aga raha maksad iga kuu)?
 3. Kas Sa tead kui suur on Su kasum?

2. OMANIKULÕKS

Omanik peab ennast peamiseks edu saavutamise põhjustajaks ning ettevõtte vajadused jäävad tahaplaanile. Omanikulõksus ettevõttes on omanik ettevõtte kõige suuremaks “pudelikaelaks”. Igapäevaelus võib see tähendada seda, et ettevõtjal on näiteks väga palju erinevaid arendusideid, kuid nendest enamik jäävadki ainult ideedeks. 

3 küsimust ettevõtjale “Kas Su ettevõte on omanikulõksus?”

 1. Kas Sa mõtled sageli “võiks … ” või “oleks …”?
 2. Kas enamik Sinu ideed viiakse ellu konkurentide poolt ehk Sa tunned et jääd alati justkui hiljaks?
 3. Kas Sa oled arvamusel, et Sa ei saa enamiku oma igapäevastest töödest mitte kellelegi delegeerida?

3. KONKURENTSILÕKS

Alustavatel ettevõtjatel on sageli oht keskenduda liigselt konkurentide tegevustel ja nende jäljendamisel, mitte oma ideede elluviimisele ja konkurentsieeliste loomisele. Aegajalt ettevõtluskoolitustel tunnistavad alustavad ettevõtjad, et konkurentide analüüs alandab motivatsiooni, kuna nad ei näe kuidas võiks nemad olla paremad juba tegutsevatest konkurentidest. Sellises olukorras on oluline hoida tähelepanu just oma toote või teenuse arendamisele ning konkurentsieeliste leidmisele. Selleks, et seda teha, ongi oluline konkurentide tegevust analüüsida

3 küsimust ettevõtjale “Kas Su ettevõte on konkurentsilõksus?”

 1. Kas konkurentide tegevus alandab motivatsiooni ja tekitab hirme?
 2. Kas püüad oma tooteid või teenuseid arendada sarnaselt konkurentidega?
 3. Kas Sinu peamiseks eristumisstrateegiaks konkurentidest on alandada hinda?

4. KESKPÄRASUSE LÕKS

Ettevõtte kasv vajab investeeringuid, kuid seda ei tehta. Keskpärasuse lõks võib eelkõige ohustada ettevõtjaid, kes on loonud ettevõtte palgatööle sarnases valdkonnas, olles ise oma ettevõttes peamine töötaja, tehes tööd hommikust õhtuni sarnaselt palgatööle. Seega kulub kogu aeg töö tegemiseks ning valdkonna trendide ja uuendustega kursis hoidmiseks puudub aeg. Keskpärasuse lõksust väljumiseks on esiteks oluline seda teadvustada ja teiseks leida aega keskendumiseks toote või teenuse arendamisele. 

3 küsimust ettevõjale “Kas Su ettevõte on keskpärasuse lõksus?”

 1. Kas Sa tunned, et ettevõtlus on muutunud justkui palgatööks?
 2. Kas Su konkurendid on leidnud uudseid lahendusi samas valdkonnas?
 3. Kas Su ettevõtte kontol on vaba raha, kuid Sa ei oska sellega midagi teha?

5. TURULÕKS

“Mu turg on suur, kui ma saa 10% sellest, siis olen edukas!” Minnakse nö mütsiga lööma.  Tegelikkuses on aga nii, et mida suurem turg, seda olulisem on leida sellel turul oma nish ehk kliendisegment, kellele keskenduda. Näiteks on 1000 lojaalset klienti palju tulemuslikum,  kui 10 000 potentsiaalset kontakti, kes mitte kunagi ei pruugi osta. Prioriteetide seadmise mudel 60:30:10 soovitab samuti igapäevastes müügi- ja turundustegevustes keskenduda pigem olemasolevatele klientidele. 

3 küsimust ettevõtja “Kas Su ettevõte on turulõksus?”

 1. Sa ei suuda toodet või teenust valmis teha, kuna see ei ole veel päris täiuslik.
 2. Facebookis reklaamid sa alati kõigile inimestele, kuna mõtled “et küll keegi ikka märkab”.
 3. Su kõhutunne ütleb et 100 klienti kuus peaks olema ju realistik, kuid see number toetu mitte mingile loogilisele analüüsile.

ettevõtte kasv, kasvustrateegia, kasvulõksud, takistused ettevõtluses