Kangelase teekond usalduse ja vabaduseni

“Ma tunnen sisemist rahutust ja ärevust” on üks levinum lause, mida kliendid nõustaja juurde tulles ütlevad. Nendel hetkedel inimene ei ela olevikus. Tema tähelepanu on liigselt kas minevikusündmustel või tulevikumõtetel. Arhetüüpses käsitluses on Carol S. Pearson sellist rahulolematust seostanud nii inimese kuue elustaadiumi kui ka nendega seotud põhiteemadega – turvalisus, identiteet, vastutus, autentsus, võim ja vabadus. Nende teemade omavaheline tasakaal ja väljendus aitavad luua igapäevaelus rahulolu ja õnnetunnet. Kuid juhul kui ühendus on nõrk, siis võime tunda end rahutu ja ärevana.

Inimese kuus elustaadiumit

“Inimene läbib elu jooksul kuut põhistaadiumi – lapsepõlv, noorukiiga, koos varase täiskasvanueaga, täiskasvanuiga, keskea üleminekustaadium, küpsus ja vanaduspõlv” kirjutab Carol S. Pearson enda raamatus “Sisemiste kangelaste äratamine”. Kuigi arhetüübid ei kuulu ühegi konkreetse elujärgu juurde, siis on iga staadiumi läbimine oluline just sellele perioodile omaste õppetundide omandamise seisukohalt. Mõistes lahendamata teemasid oma elus, siis on võimalik nendega tegeledes tuua oma igapäevaellu nii tasakaalu kui ka võimalusi oma potentsiaali väljendamiseks. Näiteks kui me ei ole oma elu jooksul omandanud piisavalt Hoolitseja arhetüübi oskusi, siis võib meil olla keeruline hoolitseda teiste (näiteks laste, alluvate, vanemate) eest. Varajased lapsepõlvetraumad võivad takistada meil ühenduse saamist eluterve Süütu või Orvu arhetüübiga. Seetõttu võib meil olla raske usaldamisega, võime probleeme eitada või eelistada pseudoelu elamist, kuid samas tundes ennast ebakindla, õnnetu ja üksildasena.

Elu põhiteemad ja seosed arhetüüpidega

Inimene tunneb ennast rahuloleva ja õnnelikuna kui ta elu on tasakaalus. Carol S. Pearson’i hinnangul puutub iga inimene oma igapäevaelus kokku järgmiste põhiteemadega – turvalisus, identiteet, vastutus, autentsus, võim ja vabadus.Nimetatud teemade kogemine on omakorda seotud eelpool nimetatud elustaadiumite läbimisega ja neis sisalduvate arhetüüpsete omaduste omandamisega.

Esimene elupõhiteema – turvalisus ja usaldus

Lapsepõlves on inimese põhiteemadeks turvalisus ja usaldus, mille arendamisega aitavad meid meie sisemine Süütu ja Orb. Lapsepõlves usaldame alguses kõiki ja vanemate roll on meile seletada keda usaldada ja keda mitte. Juhul kui lapsepõlve kogemused mõjutavad meie turvatunnet negatiivselt, siis võime täiskasvanuna olla usaldamatud, kahtlustavad ja pessimistlikud. Kui meie elus domineerib liigselt Süütu arhetüüp, siis võime kalduda liigsesse optimismi ja me ei pane tähele keskkonna ohtusid. Domineeriv Orbtoob meie ellu pessimismi, rõhuasetust eluprobleemidele ja usaldamatust. Süütu ja Orvu energia edukas integreerimine aitab meil näha maailma objektiivselt ja taibata, millal võime usaldada ja millal mitte.

Teine põhiteema – identiteet

Perioodil noorukieast varaste kahekümnendateni tõusevad esile Otsija ja Armastaja arhetüübiga seotud teemad. Mõlemad arhetüübid on seotud identiteedi otsingutega, kuid kumbki omal moel. Otsija arhetüüp aitab meil eemalduda vanematest ja hakata uurima maailma iseseisvalt. Sel hetkel me ei soovi et keegi ütleks meile mida peame tegema ning võime oma identiteediotsingutel kanda pööraseid riideid või soenguid. Armastaja arhetüübi energia aktiveerib meis huvi romantika, armastuse ja seksi järgi. Me tunneme vajadust noorukieas nii abiellumise kui ka suhtesse pühendumise järele, aga samas võib see olla vastuolus meis peituvate eneseotsingutega. Kui nooruses on Otsija ja Armastaja arhetüüp integreerimata, siis võib inimene ühel hetkel hakata eluga eksperimenteerima nagu nooruk, näidates välja hoolimatust teiste suhtes, luues suhte tunduvalt noorema partneriga, osta sportauto või leida endala vaimse guru keda süütult usaldada. Samas konflikt Otsija ja Armastaja vahel jätab sisse alati tühja tunde. Arhetüüpide eluterve integreerimine aitab jääda iseendale truuks, kuid samas pühenduda asjadele ja inimestele keda me armastame.

Kolmas põhiteema – vastutus

Varajases täiskasvanueas pakuvad meile tuge Sõdalase ja Hoolitseja arhetüübid, kes aitavad elukatsumuste ja kohustustega toime tulla ja maailmas midagi reaalselt ära teha. Mõlemad arhetüübid on vastutustundlikkud, töökad, kaitsvad ja arendavad meis kohustust teiste inimeste eest vastutada. Kui meie elus domineerib Sõdalase arhetüübi energia, siis on meie tegevus suunatud võistlemisele, enese maksmapanekule ja saavutustele, kuid samas on oht et võidud võivad tulla teiste inimeste arvelt. Domineeriva Hoolitseja puhul võib olla soov jällegi hoolitseda teiste eest iseenda arvelt. Nende kahe arhetüübi energia ühendamine aitab meil saada ideaalseteks vanemateks – nii oma laste, omaenda sisemise lapse kui ka kõigi teiste hoolealuste jaoks.

Neljas põhiteema – autentsus

Hävitaja ja Looja arhetüüp aitavad meil jõuda keskikka ja vabastada meid identiteetidest, mis tegelikkuses ei oma ühendust meie tegeliku minatundega. Kui Otsija ja Armastaja arhetüübi energiale tuginedes leidsime identiteedi mis aitas meid paremini mõista, siis Looja ja Hävitaja energia aitavad meil avastada selle, kuidas seda ka igapäevaelus reaalselt väljendada. Igapäevaelust tunneme neid olukordi hetkedena, kui inimesed teevad oma elus kannapöördeid või viivad oma suhted hoopis uuele tasandile. Hävitaja arhetüüp aitab meid loobuda kõigest mis meid enam ei toeta ja Looja aitab luua uut identiteeti. Samas kui Hävitaja on liigselt domineeriv, siis võime küll loobuda suhtest, tööst või varast, kuid selle asemele midagi ei pruugi tekkida. Samas kui Looja liigselt domineerib, siis võime koguaeg luua uusi asju, kuid enesetunne sellega paremaks ei muutu. Hävitaja ja Looja eluterve integreerimine loob elu kus olemas on kõik vajalik ja ei midagi üleliigset. Me lubame oma ellu seda, mis meid tõsiselt köidab, mitte seda mida teised meilt ootavad.

Viies põhiteema – võim

Pärast keskikka jõudmist hakkavad meie elus domineerima Valitseja ja Maagi arhetüübi energiad, mis aitavad koguda nii võimu kui jõudu ning seda ka avalikult väljendada. Valitseja arhetüübi energia loob ühenduse vastutusega ning Maag väljendab end visioonides, loovuses ja tahtes luua olemasolevast reaalsusest midagi enneolematut. Küpsus on oma jõu ja võimu rakendamise aeg, ent paljud inimesed ei tee seda ning eelistavad pigem elust tagasi tõmbumist, kasutamata sellega ära oma tegelikku potentsiaali. Igapäevaelus võib see väljenduda pensioni või surma ootusena. Eluterve ühendus nii Valitseja kui ka Maagi energiagia aitavad mõista sünkroonsusi ning aitavad taibata, et ümbritsev maailm peegeldav sisemist: me tõmbame ligi seda, kes me ise oleme.

Kuues põhiteema – vabadus 

Vabaduses aitavad Tark ja Narr meil vabaneda vajadusest kõike kontrollida ja maailma muuta, mille tulemusel on võimalik saada tõeliselt vabaks. Samas ei kuulu vabadus vaid vanaduse juurde. Sellisel ristteel oleme ka elus nendel hetkedel kui saadame “pensionile” mõne harjumuse, uskumuse, tegevuse või rolli, millesse oleme enda panuse andnud ja nüüd on käes aeg sellest lahti lasta. Targa arhetüübi energia aitab mõista kõike seda mis annab elule tähenduse, kuid samas toetab irdumist igapäevaeluaspektidest. Narri arhetüüp aitab elada käesolevas hetkes, samas liigselt domineeriv Narr võib tuua meie ellu rumalat ja lapsikut käitumist. Koos mõlemad arhetüübid aitavad säilitada elujaatavat hoiakut, mis on vajalikud selleks et suudaksime ka positiivselt suhtuda liginevasse surma.

Käesolev artikkel on avaldatud portaalis Alkeemia 30.04.2018.a.

Related Articles