Jõukuse allikad ehk 3 finantsvabaduse strateegiat

Vabadus – täpsemalt finantsvabadus – on üheks põhjuseks miks alustatakse ettevõtlusega. Soov on jõuda tulemuseni, kus passiivsed tulud ületavad kulusid, võimaldades stressivaba ja väärtust loova elustiili. 

Kuid kas ettevõtlus on ainuke võimalus kuidas jõuda soovitud finantsvabaduseni?

Tomas Corley viis 5 aasta jooksul läbi uuringu 177 “self-made” miljonäri hulgas ja jaotas jõukuse allikad 3 allajärgnevasse kategooriasse:

1.Säästjad

Inimesed, kes elavad säästlikult ja allapoole nende tegelikke vajadusi, eesmärgiga aja jooksul säästetud vara investeerida ja seeläbi jõuda soovitud finantsvabaduseni. Finantsvabaduse strateegiatest sisaldab see kõige vähem stressi ja riske.

Säästjad jõudsid finantsvabaduseni keskmiselt 32 aasta jooksul, eeldades inimeselt tugevat distsipliini, ohverdusi ja tähelepanu suunamist detailidele.

2. Juhid-täideviijad ehk edukas karjäär

Tublid ja edukad töötajad, kes on teenindus töötades suurkorporatsioonides nii kõrget palka, tulemustasu ja muid boonuseid (nt aktsiad). Saadud tasud investeeriti. Uuringust ilmnes, et enamus rikkusest tulenes eelkõige aktsiatest, mida saadi boonusena hea töö eest.

Eestis on aktsiate jagamine võtmetöötajatele pigem erand kui reegel. Pigem liiguvad ettevõtlikud võtmetöötajaid ettevõtlusesse.

Juhid-täideviijaid jõudsid soovitud finantsvabaduseni keskmiselt 25 aasta jooksul.

3. Ettevõtjad 

Finantsvabaduseni jõudmine läbi ettevõtluse on riskantsem ja raskem. Läbiviidud uuringus selgus, et vähemalt 34% ettevõtjatest oli vähemalt 1 kord läbi kukkunud. Enamik takistusi teekonnal finantsvabaduseni läbi ettevõtluse ilmnesid just ettevõtlusega alustamise etapis, sundides ettevõtjaid toime tulema nii tagasilöökide, takistuste kui tehtud vigadega. Samas viisid tulemuseni pühendumine, järjepidevus ja investeeringud ettevõtlusse suunatud aega, rahasse kui energiasse. 

Keskmiselt võttis finantsvabaduseni aega läbi ettevõtluse 12 aastat. Tulenevalt nii ärimudelite kui ärikeskkonna muutustele on võimalik läbi start-up ettevõtluse jõuda finantsvabaduseni ka varem, kuid samas on need jätkuvalt pigem erandid kui reeglid.

Võimalik, et kombineerides eelpool toodud viise, siis on võimalik jõuda finantsvabaduseni ka lühema aja kui 20 aasta jooksul. Samas on nimetatud uuring hea tõestus sellest, et finantsvabaduseni jõudmine eeldab pikaajalist visiooni, järjepidevust ja tugevat sisemist motivatsiooni.

Autor: Sirle Truuts

Refereeritud artikklist After asking nearly 200 self-made millionaires, I can tell you there are 3 primary ways they got rich

Related Articles

5 peamist takistust ettevõtluses

“Rahvusvahelise ettevõtlusuuringu AGER 2018 tulemuste järgi unistab eestlane kasumile orienteeritud suurlinnas tegutsevast ärist, kus tal on palgatud personal ning pakutakse pigem teenuseid kui tooteid. Ettevõtjaks saamisest unistab 52 protsenti…