Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise arvutus ja deklaratsioon (INF 14)

3. veebruaril 2020.a.* on 2019.aasta isikliku sõiduauto, koolituskulude ning tervise edendamise kulude hüvitiste ning antud laenude deklaratsiooni (INF 14) esitamise tähtaeg!

*Seetõttu et 2020.a. tähtaeg on 01.02.2020.a. on laupäev, siis lükkub tähtaeg esmaspäeva ehk 03.02.2020.a. peale.

Maksid 2019. aastal isikliku sõiduauto kasutamise eest endale hüvitist. Kas ja kuidas seda deklareerima pead?

Paljud alustavad ettevõtjad on kuulnud, et nad saavad isikliku sõiduautoga tehtud töösõitude eest endale maksta hüvitist ning on seda ka võimalust kasutanud. Küll sageli jäetakse tähelepanuta, et

 1. Hüvitamise aluseks on tarvis eelnevalt juhatuse liikme poolt allkirjastatud vastavasisulist otsust/korraldust/käskkirja
 2. Hüvitist arvestatakse ja makstakse tagantjärele sõidupäevikus märgitud sõidukilomeetrite järgi (nt järgneval kuul).
 3. Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis deklareeritakse järgneva aasta 01. veebruariks Maksu- ja Tolliametis deklaratsioonil INF14.

Kindlasti on tarvis teada, et antud hüvitise arvestamiseks ei tohi kasutatav sõiduauto olla tööandja (ettevõtte) oma ehk et see peab olema lihtsalt töötaja või juhatuse liikme kasutuses olev auto. Näiteks kuulub sõiduk liisingfirmale või sinu sõbrale ning hüvitise taotlejal on olemas auto kasutusõigus (auto registreerimisdokumentidel või volikirjal fikseeritud).

Töösõitudeks peab olema koostatud sõidupäevik. Sõidupäevik peab sisaldama sõiduautot kasutava isiku andmeid, sõiduauto riikliku registrimärgi andmeid, läbisõidumõõdiku (hodomeetri) alg- ja lõppnäitu iga töösõidu korral ning sõidu kuupäeva ja eesmärki iga sõidu korral.

Sõidupäeviku alusel võib hüvitada töösõite kuni 30 senti kilomeetri kohta ehk maksimaalselt 335 euro ulatuses ühes kalendrikuus. Eelmainitud summat ületavale hüvitise osale tuleb arvestada erisoodustuse maksud juurde.

Näide 1. Helenil oli sõidupäevikus arvestatud sõidukilomeetreid 940. Hüvitise suuruse arvutamiseks tuleb see korrutada 0,3 (senti/km) ning saadakse 282 eurot. Tööandja saab talle maksuvabalt sõidud hüvitada.

Näide 2. Martinil oli töösõite 1415 km, mis teeb hüvitise suuruseks 424,50 eurot. Kui tööandja on otsustanud hüvitada sõidud vaid 335 EUR ulatuses, siis nii see jääb. Kui aga on eelnevalt tehtud otsus, et hüvitatakse kõik sõidupäevikus kajastatud sõidud, tuleb 424,50-335= 89,50 euro pealt maksta erisoodustusmaksu.

Töötajale makstav hüvitis sisaldab juba kõiki auto tavapärase kasutamisega seotud kulutusi (sh kütus, kindlustus jne), seega peale vastavate sõitudega seotud parkimistasu muid kulutusi maksuvabalt hüvitada ei tohi (nt auto pesu, hooldus vms).

Füüsiline isik võib arvestuse olemasolu korral saada maksuvaba hüvitist ka mitmelt tööandjalt, seejuures rakendatakse 335 eurost ülempiiri iga tööandja kohta eraldi.

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise deklaratsiooni tähtaeg on hüvitise väljamaksmisele järgneva aasta 01. veebruar. Ehk et kõik hüvitise summad, mis on reaalselt välja makstud (ehk kassapõhiselt) 2019.aastal, tuleb deklareerida 01. veebruariks Maksu- ja Tolliametis.

Näide 3. Ettevõte on 2019. aasta detsembri eest hüvitis taotlejale välja makstud 3. jaanuaril 2020, siis seda 2020.a. ei deklareeri.

Kuidas täita deklaratsiooni (INF14)?

 1. Logige sissee-EMTAsse: https://www.emta.ee/et
 2. Valige vasakult rubriik „Aruanded” ning valige loetelust „INF 14″
 3. Deklaratsioonide loetelu lehel vajutage nupule „Lisa uus deklaratsioon”
 4. Valige 2019.aasta ja „IV kvartal”
 5. Sisestage hüvitist saanud inimese isikukood, mitme kuu eest ta on hüvitist saanud (reaalselt kätte 2019.a jooksul) ja vastav kogusumma, samuti auto registreerimisnumber
 6. Kinnitage deklaratsioon.

Täpsemalt loe isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise kohta siit SIIT

NB! Samal deklaratsioonil tuleb esitada ka (kui on väljamakseid tehtud):

 • Terviseedendusega seotud tasutud hüvitised (piirmäära ulatuses), mis ei sisalda töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13 lõikest 1 tulenevaid kohustuslikke ning ettevõtlusega seotud kulusid (nt ettevõte on hüvitanud töötajale trennid, massaazid vms kuni 100 euro ulatuses kvartalis).
 • Tasutud tasemeõppe koolituskulud (kutseharidus, bakalaureuseõpe, magistriõpe, doktoriõpe, muud liiki õpe), mida ei käsitleta erisoodustusena.
 • Antud ja tagastatud laenude summad TuMS § 565 alusel. Siin näidatakse antud laenud, mida ei ole maksustatud TuMS § 502 alusel (st laenud ema- ja tütarettevõtete vahel).

Täpsem INF14 täitmise juhendiga saat tutvuda SIIN

VORMID:

Käskkiri isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooniks

Soidupaevik2019

Käesolev artikkel on valminud koostöös raamatupidamisteenuseid ja finantsnõustamist osutava ettevõttega Estwise OÜ.

Related Articles

Osaühingu tegevuse lõpetamine

Erinevalt osaühingu asutamisest võib osaühingu lõpetamine olla tunduvalt pikemaajalisem ja keerulisem protsess. Ettevõtlustegevuse lõpetamine võib toimuda kas läbi ettevõtte müügi, likvideerimise, ühinemise füüsilise isiku varaga…