Inspireeriv ettevõtja: Signe Ventsel

Kohtusime Signega 2017. aasta kevadel persoonibrändi seminaril, mille viis läbi Kristo Krumm. Jagasime kontakte ja arutasime tulevikus koostöövõimalusi. Kohtusime, arutasime ja koostöömõte jätkuvalt püsis “kuklas”.

Sama aasta sügisel osalesime mõlemad ettekannetega Tallinna Ettevõtluspäeval ja minus tekkis mõte Signe poolt väljatöötatud töötuba “Eneseturundus – kellele ja miks?” tuua ka Hakkan ettevõtjaks – ettevõtja infoportaal lugejatele. Minu sisetunne oli õige. Signega koostöös oleme läbi viinud alates 2017.a. sügis mitmeid eneseturunduse töötubasid.

***

Alljärgnevalt toon kõigi huvilisteni minu intervjuu Signe Ventsel’iga.

“Kes on Signe Ventsel inimese ja ettevõtjana?”

***

“Räägi oma lugu, kuidas Sinust sai ettevõtja? Too välja 3 põhjust miks valisid just selle valdkonna milles hetkel tegutsed?”

Inimesed tegelevad ikka sellega, milles on kogemused.  Minu esimene haridus on turunduse ja magistrikraad on hariduse juhtimise erialal. Töötasin ligi 15 aastat kõrgharidusmaastikul erinevatel administreerivatel juhtivatel kohtadel, mis olid suuremal või vähemal määral alati seotud turundusega. Seega on turundus olnud just see, milles ma olen hea ning mis tekitab minus jätkuvalt kirge. 

Kugi oma ettevõte loomine oli minu eesmärkide nimekirjas juba mitu aastat, ootasin siiski alustamisega õigemat hetke ja tunnet. Oma elus põhjalike muudatuste  läbiviimiseks on vaja kas inspiratsiooni või meeleheidet, ütleb Anthony Robbins😉 Ma olin küll ümbritsetud väga inspireerivate inimestega, kuid tegudele see mind ei tõuganud. Minu ettevõtlusele andis hoogu juurde hoopis ebameeldiv juhtimiskogemus, mille osaliseks sain ning sealt läks edasi kõik tõusujoones.

Suheldes igapäevaselt paljude erinevate inimeste ja ettevõtjatega, siis ma näen, kuidas nad ei oska ennast kõrvalt näha ega oma tugevusi esile tuua. Seega olen võtnud missiooniks aidata ettevõtetel ja inimestel rohkem eristuda, et oma eesmärke saavutada.

“Milline on sinu visioon ettevõtjana?”

Attitude is everything!

“Mis oli sinu jaoks kõige olulisem ”maagiline võti” soovitud tulemuseni jõudmisel?”

Olulist rolli on mänginud töö iseendaga, unistuste ja eesmärkide analüüsimine, küsimine endalt: “Mida ma elult tegelikult tahan?“Olen märganud, et osad inimesed tegutsevad suurema visioonita ning osad jälle unistavad ilma tegutsemiseta. Lisaks olen enda ümber koondanud ettevõtjatest võrgustiku, kellelt on võimalus nõu küsida ja kellelt õppida, sest nõu tuleb ikka küsida inimestelt, kes on midagi saavutanud. Hea mentor on oluline väärtus.

“Millest oled ettevõtjana kõige rohkem puudust tundnud?”

Ainuke millest puudust tunnen aeg – võiks rohkem olla. 24/7 kipub väheks jääma 🙂

“Mida tähendab sinu jaoks raha ja kasumi teenimine ettevõtluses?”

Minu jaoks on ettevõtlus eelkõige võimalus ennast teostada. Kuid kui püsitatatud eesmärgid toovad raha ja kasumi, siis see on parim tulemus ettevõtluses. Lisaväärtusteks on kindlasti vabadus ja võimalus ise oma aega ja tegevusi juhtida.

“Mis arvad, kas ettevõtjaks sünnitakse või kasvatakse?”

Arvan, et mõlemal sõnal on kaalu. Kindlasti keegi sünnib ettevõtjaks ja see väljendub juba väiksest peale – oskus julgelt luua, müüa ja tegutseda. Samas olen nõus, et ettevõtjaks ka kasvatakse elu jooksul. Oluline on sel juhul tahe elult midagi enamat saada, julgus unistada ja vastavalt soovitule ka tegutseda.

“Milline inimtüüp sa oled?”

Olen koleeriku omadustega (püsimatu, kannatamatu).

“Millised isikuomadused on toetanud ja mis takistanud soovitud eesmärkideni jõudmist?”

Kõige olulisem omadus on olla igas hetkes ja mõttes ettevõtlik ning lahenduskeskse mõtlemisega. Minu arvates on ettevõtlikkus isikuomadus, mis väljendab inimese võimet ja sisemist tahet tegutseda. Ettevõtlikkus koos tegudega on kõige alus!

Lisaks on mulle endale kasuks olnudenesekindlus koos otsustusvõimega– usk endasse, optimism ja julgus otsustada.

Ääretult oluline on ka pühendumine, et peale esimeste takistuste esinemist mitte alla anda.

Kindlasti ka valmisolek riskida ja julgus tegutseda ebakindlates olukord. Kõikidele küsimustele vastuseid ei pea teadma.

Iseendas pean arendama kannatlikkust.

“Kuigi kõigi jaoks on tänapäeval kõik vajalik info kättesaadav, siis miks ometigi ei jõuta soovitud eesmärkideni/unistusteni?”

Väga hea küsimus ja väga lihtne vastus –inimestel puudub oskus pühenduda, peale esimesi ebaõnnestumisi loobutakse ja öeldakse – see pole minu jaoks.Seda vastust illustreerib näide. Uue aasta esimestel päevadel olin varahommikused trennid ja jõusaal rahvast pungil, siis kaks kuud hiljem on treeningsaalid hommikuti juba üsna hõredad. Mõtlen, et miks inimesed annavad nii kiirelt alla? Kui inimesed suudaks kõik oma püstitatud eesmärgid ja unistused saavutada, siis meie ühiskond oleks hoopis teisel tasemel.

“Mida tähendab sinu jaoks eneseteostus?”

Eneseteostus on minu jaoks võimalus realiseerida oma ideid. Kuid eneseteostuse juurde toon ühe olulise märksõna – eneseareng. Eneseareng ja eneseteostus käivad käsikäes, omavahel väga tihedalt seaotud.

“Kui peaksid uuesti alustama, siis mida teeksid erinevalt tänase kogemuse ja tarkusega?”

Ma alustaskin ettevõtlusega varem, ei ootaks nii pikalt õiget ja sobivat hetke.

“Too palun välja 3 soovitust kuidas jõuda võimalikult kiirelt esimeste klientideni?”

  1. Tuleb ennast nähtavaks tehaja lihtsalt rääkida oma tehtud töödest, väärtustest ja lähenemisviisidest.
  2. Tuleb nähtavale kohale tuua MIKS? Miks sa teed seda, mida sa teed? See peaks olema kliendile selge ja tuntav. Kohe kui Sa hakkad inimestele midagi müüma, muutub see vastumeelseks. Vahel inimestega tutvudes märkan, kuidas nende ainuke eesmärk on ennast või toodet/teenust müüa ja tegelikult ei huvita neid inimene üldse. Sellise lähenemisega kaugele ei jõua. Klassikalised müügitegevused surevad praegu väga aeglast ja piinarikast surma.
  3. Lisaks klientidele meeldib suhelda inimestega, kes neid inspireerivad ja kellelt on midagi õppida ning läbi suure lugemuse on seda võimalik saavutada.  See on üks oluline vahend, kuidas omale kliente leida.

“Millised on sinu 3 soovitust alustavatele ettevõtjatele lähtuvalt iseenda kogemusest või neile kellel on unistus ettevõtlusest?”

  1. Ebaõnnestumised on väga väärtuslikud, neid ei tohi karta. See on, kui üks õppmise viise, mis  viib sind järgmisele tasemele, eeldusel et analüüsid oma õppetunde ja kogemust. Kõik takistused on kui varjatud võimalused, sest sageli annab probleemi lahendamine parem tulemuse kui tõrgeteta tulemus.
  2. Eneseareng ja eneseusk.Õpi koguaeg midagi juurde. See on koht, kus inimesed teevad kõige kiiremini allaandmisi. Enne tehakse ära kõik ülemuse antud tööd, sõbra palved, ühiskondlikud tegevused, kuid iseendaga arendamine seatakse tahaplaanile või üldse loobutakse. Uskuda tuleb endasse ikka väga kõvasti.
  3. Arengukeskkond, sõpruskond, mentorid.

Ära kunagi ürita olla kõigi meele järele, vaid naudi vastakaid arvamusi ja võta eeskujuks julged teisitimõtlejad. Kuid ettevõtlus peabki raske olema! Kui see oleks lihtne, siis võiks seda teha igaüks ning edu mõiste muutuks tähendusetuks. Kuid ettevõtluse teekond on seda pingutust ja väljakutset väärt.

“Mis on sinu jaoks kõige olulisem tulevikutrend ettevõtluses?”

Äri teevad inimesed, mitte loosungid ja reklaamid. Üha tugevamalt tulevad esile koostööpartnerite ühtsed väärtused, inimeste suhtumised/hoiakud ning isikud ise, kes seda äri veavad, kes julgevad eristuda, teadlikkus sellest MIKS nad midagi teevad. Sul võib ükskõik, kui hea toode/teenus olla, aga kui seal pole taga inimesi, kes seda brändilugu edasi kannavad või rääkida ei oska, ei juhtu midagi. Tulevikus on veel rohkem fookuses  töötajad, kui brändisaadikud ja juht, kui tugeva persoonibrändiga eestvedaja.


Minu üks lemmiktsitaat, mis sobib ka ideaalselt persoonibrändi valdkonda, on Winston Churchillilt

Attitude is a little thing that makes a big difference!


Signe Ventsel on Brandmood OÜ omanik ja juht, kes viib läbi turunduse teemalisi koolitusi ja nõustab ettevõtjad persoonibrändi ja  turunduse valdkonnast. Lisaks on ta Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni liige.

Signega saab ühendust võtta

www.brandmoon.ee

signe (at) brandmoon.ee

tel. 51 41 250.

***

NB! Juhul kui soovid osaleda seminaril “Eneseturundus – kellele ja miks?” siis hoia end kursis uute seminaridega!

Küsitles: Sirle Truuts