Holistiline ettevõtlus kui elustiil (Sensa, okt 2016)

Käesolev originaalartikkel on avaldatud ajakirjas “Sensa” (oktoober 2016), autor Sirle Truuts.

Ettevõtja roll ja ettevõtlus võib olla eri olukordades ja eri inimeste jaoks täiesti erineva sisu ja tähendusega. Milline on olnud minu kogemus ettevõtjana? Kümme aastat tagasi alustades oli minu peamiseks motivaatoriks täiendava tulu teenimine, praegu on minu soov pigem millegi loomine.

On inimesi, kes juba varasest vanusest teavad täpselt, kuidas nad end ettevõtjana teostavad ja milline on ettevõtja elustiili sügavam tähendus nende jaoks. Kuid samas on väga suur hulk inimesi, kelle jaoks ettevõtluse tähendus peegeldub ainult materiaalsetes eesmärkides, mille näiliseks boonuseks on paindlikum elustiil. Aga paraku, kui meie fookus on ainult väljapoole, võime olenemata rahulolu pakkuvast kopsakast kontojäägist leida end iseenda alluvuses töötades siiski rahulolematuna.

Kui kunagi hakkasin osutama raamatupidamise teenust, toimus see sisuliselt üleöö, ometi võtsin päris algusest peale ise loodud koolituste pakkumisega hoogu pea aasta. Arvan, et mida südamelähedasem on idee, seda ebakindlamalt võime end tunda, kuna tulemus puudutab otseselt meie hinge ja eneseväärtust. Hirmude ületamise ning usalduse tekkimisega iseendasse ja oma loomingusse sündis minu ettevõte, midagi täiesti uut, mis aitas teistel omakorda liikuda lähemale enda unistustele.

Kriis viib muutusteni

Ilmselt on meist igaühe tutvusringkonnas inimesi, kes on jõudnud arusaamisele, et nende tõelise olemusega ei sobi enam traditsiooniline üheksast viieni palgatöötaja elustiil, mis eeldab üldjuhul eeskujulikku alluvuses töötamist konditsioneeritud büroohoones. Selline arusaamine võib olla nendeni jõudnud koos elutarkuse ja eneseusu kasvamisega või on seda põhjustanud hoopis keha ja vaimu põhjalik läbipõlemine nagu minu enda puhul.

Mõlemal juhul on tegu kriisiga, mis väljendub kas siis mõningases rahulolematuses või halvemal juhul stressi või depressioonina. Pealtnäha ei pruugi kriis olla kõige tervislikum viis millegi uue loomiseks, samas võib kriis tuua kaasa ka positiivset. Näiteks jaapani keeles tähistatakse mõistet kriis kahe hieroglüüfiga: esimene tähendab purustamist ja teine võimalust. Seega, sõltumata tekitatud kahjust, toimub kriisi läbi puhastus arengut segavast vanast, andes sellega võimaluse uue loomiseks.

Inimene kogeb ennast keha, mõtete, tunnete, hinge ja vaimu tasandil. Kuigi aeg-ajalt võib tunduda, et need tasandid eksisteerivad eraldi, on kõik omavahel siiski seotud. Juhul kui me kogeme ebamugavust keha tasandil, kogeme sama mõtete, tunnete, vaimu või hinge tasandil, või siis vastupidi. Seega, nii kuidas on kasvanud teadlikkus iseendast ja meid ümbritsevatest võimalustest, on inimeste jaoks muutunud oluliseks ka tasakaal isikliku elu, töötamise ja eneseteostuse vahel.


Iga äriidee taga on kirg, mis väljendub soovis luua midagi uut ja elada elu, mis meile tõeliselt meeldib.


Tõsiasja, et selliste iseendast teadlike inimeste hulk on hakanud suurenema, iseloomustab ka tööandjate mure, et heade ja loovate inimeste leidmine on muutumas üha raskemaks. Kui traditsiooniline palgatöötaja on siiani leppinud rahuldustpakkuva tasu, töötelefoni ja ametiautoga, suureneb nüüd üha nende inimeste hulk, kes ootavad ka paindlikumat töögraafikut, toetavat meeskonda ja uuenduslikku organisatsioonikultuuri. Juhul kui nad seda ei saa, eelistavad nad paindliku töögraafiku ja meeldiva töökeskkonna sageli ise endale luua.

Hirm – alustamise takistus

Sõbrannaga ettevõtluse teemal mõtteid vahetades tõi ta näite, kuidas tema koduvallas pakuti kohaliku omavalituse korraldatud ettevõtluskoolitust. Olenemata sellest, et koolituse osalemisaktiivsus oli suur, selgus arutelude käigus, et enamik osalejatest olid ettevõtluse alustamise suhtes siiski kahtleval seisukohal. Ja need, kes ettevõtlusega alustamist kaalusid, eelistasid valida sarnase äriidee, millega juba keegi tutvusringkonnas tegeles. Osalejate julgust varjutas hirm ebaõnnestumise ees.

Sarnast põhjust peegeldab ka Arengufondi globaalse ettevõtlusmonitooringu raport 2014. aastast, milles tõdeti ettevõtlusaktiivsuse vähenemist Eestis viimase kolme aasta jooksul. Küsitletutest üle 55% oli küll ettevõtluskarjääri suhtes positiivselt meelestatud, kuid samas ligi 53% vastanuid valdas hirm läbikukkumise eest.

Nii on ilmselge, et Eesti ettevõtlus vajab paradigma muutust, milleks on liikumine tehniliselt ettevalmistuselt ettevõtluseks hoopis holistilise ettevõtluse suunas. Iga ettevõtja taga on ju inimene ja seega on äärmiselt oluline lisaks ettevõtlusega alustamise tehniliste oskuste arendamisele pöörata tähelepanu ka inimeste psühholoogilisele valmisolekule muuta oma elu end ettevõtjana teostades.

Väärtusi loov ettevõtlus

Sõna „holistiline“ tähendab terviklikkust. Inimese tasandil mõtestatakse holistilise maailmakäsitluse all eelkõige tasakaalu keha, vaimu ja hinge vahel. Kuna iga ettevõttega on seotud inimene, kandub holistiline elufilosoofia edasi ka ettevõtlusesse. Seega on ettevõtte jätkusuutlikkuse seisukohalt äärmiselt oluline lahti mõtestada, miks ja mille saavutamiseks ettevõte on loodud, mis on selle visioon ja millist terviklikku väärtust ta loob. Kui minult kui holistiliselt ettevõtjalt küsida, kes on holistiline ettevõtja, on minu vastus selline: nii iseenda kui teiste suhtes empaatiline ja kirglik inimene, kes julgeb oma unistusi ellu viia.


Uudishimu ja empaatia on ettevõtluse alustamisel üks kõige olulisemaid omadusi, aidates saada teadlikuks iseenda sügavamast potentsiaalist ja seeläbi märgata, mida teised inimesed vajavad ja väärtustavad.


5 sammu holistiliseks ettevõtjaks saamiseks

Enda kogemusest lähtuvalt jagan sinuga viit sammu, kuidas arendada endas holistilise ettevõtja omadusi.

  1. Julge olla teadlik oma tugevustest ja nõrkustest

Holistilise ettevõtluse väga oluliseks eelduseks on julgus saada teadlikuks iseenda tugevustest ja nõrkustest. Minu ettevõtluskoolitusel on osalejad avastanud, et neis on väga palju ettevõtjale omaseid tugevusi. Ometi on neile väga suureks takistuseks olnud keskendumine just nõrkustele, jättes tugevused täielikult tähelepanuta. Iseenda tugevuste ja nõrkuste avastamiseks on võimalik leida rohkesti teste internetist, teha näiteks väike küsitlus oma tutvusringkonnas või siis osaleda mõnel isikliku arengu koolitusel.

  1. Ole uudishimulik ja empaatiline iseenda ja teise suhtes

Uudishimu ja empaatia on ettevõtluse alustamisel üks kõige olulisemaid omadusi, aidates saada teadlikuks iseenda sügavamast potentsiaalist ja seeläbi märgata, mida teised inimesed vajavad ja väärtustavad. Juhul kui oleme need omadused endas alla surunud, elame elu teiste taktikepi järgi, uskudes seda, mida teised meie ja teiste vajaduste kohta ütlevad. Empaatia tähendab ka seda, et jätame kõrvale egost lähtuvad soovid ja valime julguse keskenduda sellele, mis on tõeliselt oluline meile endale ja teistele.

  1. Luba endal olla kirglik

„Tulevik kuulub neile, kes usuvad oma unistustesse,“ on öelnud Eleanor Roosevelt. Iga äriidee taga on kirg, mis väljendub soovis luua midagi uut ja elada elu, mis meile tõeliselt meeldib. Kirglikud inimesed muudavad sageli oma hobi äriks või siis meeldib neile väga valdkond, milles töötavad, nii et lõppkokkuvõttes asutavad enda äri. Selleks et iseendas kirglikkust välja tuua, on oluline kaasata enda arengusse mentor või suhelda sarnase valdkonna inimestega, kes peegeldavad julgust avastada ja olla ühenduses sellega, mis meile meeldib.

  1. Saa sõbraks distsipliiniga

Distsipliin on aluseks järjepidevusele, mis omakorda toetab ideede elluviimist. Distsipliin on olnud minu elus kõige suurem väljakutse, ükskõik, kas tegu on tervisliku toitumisega või igahommikuse jooga integreerimisega enda ellu. Distsipliiniga kontakti saamist toetab konkreetne tegevuskava või plaan, mida järgida seni, kuni tegevusest saab igapäevaelu lahutamatu osa.

  1. Tee esimene samm

Esimeste tulemuste kogemine annab nii motivatsiooni kui ka julgust edasi liikumiseks. Seeläbi on võimalik teada saada, kuidas see kogemus sulle tegelikult tundub. Ükski idee ei loo väärtust seni, kuni see ei ole ellu viidud. Seega on oluline teha kompromiss enda sisemise kriitiku ja/või perfektsionistiga ning viia oma unistus ellu.

Related Articles