Raamatublogi: “Survival is not enough” Seth Godin

“Muutus on uus normaalsus, mis eelneb edule” ütleb Seth Godin oma raamatus “Survival is not enough”.

Ettevõtlusega alustamine on tunduvalt lihtsam, kui oma ettevõtte järjepidev kasvatamine.

Inspiratsiooniks ettevõtete kasvatamisel, toon välja mõned olulised mõtted ja soovitused Seth Godin’i raamatust “Survival is not enough”.

Käesolev postitus on sarjast “Ettevõtte kasvu raamatud”. Minu eesmärgiks on läbi lugeda vähemalt 100 ettevõtte kasvu toetavat raamatut.


“Tooted ja teenused peavad tooma muutust, siis on nad ka edukad”.ettevõtte kasv, Seth Godin, ellujäämine vs ettevõtlus

“Muutus on seotud hirmuga, millest saab läbi minna ainult läbi tegutsemise ja motivatsiooni”.

“Edu eelduseks on asendada oma olemasolev mõttemuster “muutus on surm” uue mõttemustriga “muutus on võimalused”.

“Ettevõtted ei karda mitte aeglast, vaid nad kardavad kiiret surma. Seetõttu välditakse otsuseid, millega on kiire surma risk keskmisest kõrgem”.

“Me ei saa töötada veelgi rohkem”.

“Ettevõtluses on oluline arendada endas zoomimise oskust. See tähendab fookuse hoidmist võimalustel, takistustest sõltumata. Ettevõtete alustamisel kõik zoomivad, kuid kasvuni jõudes muutuvad ettevõtjad laisaks ning zoomimine asendub mugavustsooniga”.

“Ettevõte peab muutuma kiiremini kui muutub teda ümbritsev keskkond”.

“Ebatraditsiooniline ärikeskkond on traditsiooniliste äride vaenlane”.

“4 põhjust, miks inimesed muutuste korral ei tegutse on: tähtaegade surve, väsimus, hirm ja ülemuste surve tulemuste saavutamisel”.

“Muutused on inimese igapäevaelu lahutamatu osa. Näiteks ei taha inimene süüa iga päev sarnast toitu”.

“Soovitused edukaks zoomimiseks. Esiteks alusta väikestest, kuid pidevatest muutustest, mis võivad olla täiesti tavalistes igapäevastes asjades (nt lähed tööle erinevat teed, jood teed või kohvi teisest tassist vms). Teiseks – enne zoomi ja siis alles küsi endalt “Kas see ka töötab?”

“Kompetentsed inimesed kardavad muutusi kõige enam, kuna muutuste tulemusel ei pruugi nad enam olla piisavalt kompetentsed”.

“Töötajad jagunevad üldjoontes nelja rühma: orjad (serfs), farmerid (farmers), jahtijad (hunters) ja võlurid (wizards). Orjadele öeldakse ette mida teha, farmerid on stabiilsed töötajad, kes sageli on ka oma valdkonna spetsialistid, jahtijad on müügiinimesed ja võlurid on innovatsioonile ja võimalustele keskendunud visionäärid”.

“Suur hulk orje ettevõttes aeglustavad ettevõtte tööd, seega on mõistlik kas muuta nad farmeriteks või asendada robotitega”.

“Prototüüpimine peab olema lihtne ja kiire, mille eesmärgiks on info kogumine klientidelt. Vältida tuleks prototüüpimisse kinni jäämist”.

“On väike seos töötundide hulga ja tootlikkuse vahel. Pikad töötunnid ei pane sind tegema paremaid otsuseid, pigem võib see põhjustada hoopis otsuste tegemiste edasilükkamist”.

“Targa ettevõtte kõige olulisemaks otsuseks on otsus äri muutmiseks”.

“4 soovitust kiirelt turule tulemiseks: Esiteks hoia projektide hinnad madalad ehk tee taskukohaseid eksperimenteerimisi. Teiseks hoia oma töötajad vastututavd. Kolmadaks juhi protsessi. Neljandaks omanikud teevad alati paremaid otsuseid (nt kaasa töötajaid omanike ringi)”.

“Ettevõtte edustrateegia – loo ettevõte mis on paindlik ja kiirelt kohanev nii lühi- kui pikaajalises perspektiivis”.


Sirle Truuts
Sirle Truuts, ettevõtluskoolitaja ja mentor

Olulisemad järeldused, mida võtan kaasa Seth Godin’i soovitustest:

  1. Hetkedel, kui lükkan otsuseid edasi ja pelgan riskide võtmist, siis tasub endalt küsida “Mida ma tegelikult kardan?”
  2. Ma ei saa kasvatada ettevõtet töötades veelgi rohkem, kuna sellisel juhul leian end oma ettevõttest palgatöötajana (või orjana?) ning minu tegelikud vajadused ettevõtjana on tahaplaanile jäänud, mis omakorda vähendab motivatsiooni tegutsemiseks.
  3. Oluline on julgeda oma ettevõtet muuta kiiremini kui muutub ümbritsev keskkond või tegevusvaldkond. Teiste järgi muutudes olen “rongist lootustetult maha jäänud”.
  4. Hoian fookust oma aja väärtusel, kuna müües oma aega madalamalt kui see tegelikult on, võin muutuda võluri asemel orjaks.
  5. Rohkem taskukohaseid eksperimenteerimisi, kiireid otsuseid ja vähem pikki töötunde täiuslikkuse saavutamiseks! Miks? Vastus lihtne tsitaat filmist “Kevade” …. “Kui Arno koolimajja jõudis, olid kõik tunnid juba alanud ….” 😉

 

Related Articles