Ettevõtlusega alustamine 3. osa. Tegevused peale asutamist

Käesolev postitus on järg postitustele “Ettevõtlusega alustamine 1 osa. Tegevused enne OÜ loomist” ja “Ettevõtlusega alustamine 2. osa. Tegevused ettevõtte loomisel

Alustavad ettevõtjad on sageli nii toodete loojad, teenuse pakkujad, müügispetsialistid, suhtekorraldajad, raamatupidajad ja selle kõrval ka ettevõtte juhid.

Ettevõtlusega alustamine – tegevused peale asutamist

Alljärgnevalt on toodud nimekiri tegevustest mis järgnevad ettevõtte loomisele.

  • Pangakonto

Pangakonto on võimalik avada peale ettevõtte registreerimist Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poolt hallatavas Äriregistris. Eestis tegutsevate pankade nimekirjaga on võimalik tutvuda Finantsinspektsiooni kodulehel “Pangandus ja krediit” ja “Krediidiasutused”.

Millist panka valida? Panga valikul on soovitav lähtuda eelkõige ettevõtte vajadustest ja kasutamismugavustest nii olevikust kui ka tulevikus (soodsad pangateenused, laenutooted, makseterminalid jt.). Soovitav on vaadata mida pangad pakuvad uutele klientidele ning kas ettevõtte tooted/teenused toetavad või võivad pigem takistada ettevõtte kasvu. Näiteks kui ettevõttel on vaja makseterminale või stardilaenu, siis kas pank seda pakub või tuleb selleks avada pangakonto mõned teises pangas? On ka neid ettevõtjaid, kellel ongi pangakontod kõigis pankadest ja nende jaoks ei ole pruugi see olla ka ebamugav. Pankadega suhtlemisel tuleb arvestada seda, et üldiselt soovivad kõik pangad just Sind arveldama ja seega soovivad nad Sind panga külge ära siduda. Soovitan on siinkohal teada oma väärtust ja kindlasti võtta pakkumised kõigist pankadest. Sageli kahjuks nn kodupank ei pruugi teha parimat pakkumist.

  • Tegevusluba

Tulenevalt Äriseadustikust võib ettevõtja tegutseda tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud. Seadus võib sätestada tegevusalasid, milleks on vaja tegevusluba või millel võib tegutseda vaid teatud liiki ettevõtja (nt mittetulundusühing, sihtasutus vm.).

Erinõuetega tegevusalad jaotuvad kahte kategooriasse – tegevusalad millel on vaja taotledategevuslubaja tegevusalad, millel on kohustus esitada majandustegevusteade. Tegevusloa või majandustegevusteate registreerimise kohustuse kohta leiab infot valdkonda reguleerivatest organisatsioonidest ja õigusaktidest. Vaata lisaks “Erinõuete tegevusalade register” ja erinõuetega tegevusalade ülevaade eesti.ee portaalis.

  • Suhtlus Maksu- ja Tolliametiga

Alustava ettevõtjana on võimalik käia enne ettevõtlusega alustamist Maksu- ja Tolliametis konsultatsioonis ja saada ülevaadet ettevõtlusega seotud tegevustest, aruannetest ja maksudest. Peale ettevõtte asutamist on esimese sammuna soovitav sõlmida Maksu- ja Tolliametiga leping e-maksuameti kasutamiseks.

  • Töötamise register

Töötamise registreerimise kohustus on kõigil tööd võimaldavatel füüsilistel ja juriidilistel isikutel. Töötamise register on maksukohustuslaste registri alamregister, mida peetakse Maksu- ja Tolliametile, Tööinspektsioonile, Eesti Töötukassale, Eesti Haigekassale, Sotsiaalkindlustusametile ning Politsei- ja Piirivalveametile seadusega pandud ülesannete täitmise tagamiseks. Töötamise registrit reguleerib Maksukorralduse seadus. Registrisse on kohustus registreerida kõik töötajad alates vabatahtlikutest, praktikantidest lõpetades juhatuse liikmete ja Vabariigi Presidendiga. Registreerimiseks sõlmi eelnevalt Maksu- ja Tolliametiga e-maksuameti kasutamise leping.

  • Domeeni registreerimine ja kodulehe loomine

Domeen on veebilehe aadress, kus asub ettevõtte koduleht. Kuna domeen ei pea kuuluma ettevõttele, seega on ka eraisikul võimalik domeeni registreerida enne ettevõtte asutamist. Standardtingimustes soovitatakse, et domeeni ja kodulehe nimi on sarnased, kuna see võimaldab lihtsamat nähtavust otsingumootorites. Samas võib domeeniks olla bränd või endale kuuluv kaubamärk, millega soovitakse turul eristuda. Sageli küsitakse koolitustel “Kas peaksin avama tasuta Facebookis oma lehe või peaksin siiski tegema kodulehe?” Üldiselt soovitatakse avada siiski enda koduleht ja see siduda ära Facebooki jt sotsiaalmeedia lehtedega.

  • Fookus turundusele!

Ettevõtluses on edu aluseks klientideni jõudmine. Peale ettevõtte loomist on soovitav endale luua süsteem ja harjumus turundustegevusteks. Turundustegevused jagunevad aktiivseteks ja passiivseteks tegevusteks. Aktiivsed tegevused sisaldavad tegevusi, mis motiveerivad klienti valikuid tegema. Passiivseteks tegevusteks on näiteks nii kodulehe loomine või kaupa paigutamine poodi klienti ootama. Pikaajaline eesmärk võiks olla leida tasakaal aktiivsete ja passiivsete tegevuste vahel, kus aktiivsed tegevused toetavad müüki pealtnäha passiivsetes kanalites. Turundus on oma olemuselt pikamaajooks, kus edu saavutavad need kes on vastupidavad ja järjepidevad.