Ettevõtlus kui tõkkejooks

Tõenäoliselt on enamik inimestest põhikooli kehalise kasvatuse tunnis kokku puutunud tõkkejooksuga. Tegu on spordialaga, mida kardetakse, vihatakse või armastatakse. Ka minu enda noorusaeg möödus kergejõustikutrennis, kus pidin muutma oma tõkkejooksu antipaatia sümpaatiaks. Teekond selleni oli raske, kuna hirm kukkumise eest oli suur. Tänu karmikäelisele ja kannatlikule treenerile ei olnud loobumine aktsepteeritav ning peale pikka harjutamist hakkasid tulema ka tulemused.

Eduka tõkkejooksu eeldusteks on ettevalmistus, fookus ja kiirus, mis saab alguse perfektsest tehnikast. Joostes on oluline olla täielikult keskendunud tõketele ehk hoida nii fookust kui ka kiirust. Kui neid ei ole, siis ainuüksi tehnika ei toeta tõkete ületamist ja kukkumine on paratamatu.

Analoogselt tõkkejooksuga aitavad ettevõtluses tulemuseni jõuda samad alused. Viimase paari aasta jooksul olen ettevõtluskoolitustel kokku puutunud erinevate ettevõtlike inimestega, kellest mitmed on tänaseks juba ka ise ettevõtjad. Olen märganud, et analoogselt tõkkejooksuga on teekonnal finishini palju erinevaid tõkkeid, millest ettevõtjatena tuleb kas sujuvalt üle libiseda või kohmakalt hüpataga. Mõned ka kukuvad ja liiguvad edasi, teised katkestavad. Näiteks on mulle tegevuse alustamisest alates sisestatud uskumust Eestis koolitusturust, kui väga konkurentsitihedast valdkonnast. Nõus, nii ongi! Aga vaatamata sellele olen tänaseks leidnud oma niśhi ning tänu selle aasta alguses sõnastatud eesmärgile, osalen koolitajana ühes ettevõtluskoolituste riigihanke projektis. Kas ma oleks seda uskunud 2 aastat tagasi? Tõenäoliselt mitte.

Ettevõtluses omandatakse tehnika ehk ettevõtlusalased teadmised nii läbi koolituste kui ka kogemuste jagamise. Fookust aitavad hoida nii visiooni kui ka eesmärkide sõnastamine. Ettevõtjana tuleb osata vastata küsimusele “MIKS mu toodet või teenust on vaja?” ja “MIDA ma pean tegema tulemuseni jõudmiseks?”. Kiirus tähendab lihtsalt tegutsemist – sõltumata tujust, viitsimisest või muudest ka olulistest asjadest. 

ettevõtlusega alustamine, ettevõtte kasvatamine, ettevõtlus

Kuidas näevad välja ettevõtluses tüüpilised tõkkejooksuga sarnased olukorrad?

Ettevõtja: “Ma soovin hakata ettevõtjaks!”

Tehnika, fookus, kiirus: “Kas mul oleks võimalik läbida ettevõtluskoolitus? Millisel koolitusel saaksin osaleda? Kas on võimalik näiteks osaleda Eesti Töötukassa või Maakondlike Arenduskeskuste poolt korraldatud koolitustel? Helistan sinna ja uurin oma võimalusi!”

Tõke: “Mul ei ole teadmisi ega raha alustamiseks. Ja üleüldse ei ole ma ettevõtja tüüpi inimene”

***

Ettevõtja: Osaleb ettevõtluskoolitusel, millel osalemiseks peab leidma aega oma isikliku elu, töö ja perekonna kõrvalt. 

Tehnika, fookus, kiirus: Osaleja hakkab otsima võimalusi kuidas mõlemat tegevust klapitada. Uurib koolitaja käest, kuidas oleks võimalik materjal omandada, on valmis täiendavate kuludega individuaalseks nõustamiseks (juhul kui ühistegevusest eemalejäämine ei ole võimalik).

Tõke: Koolituspäeval planeeritakse perekonnas üks ühistegevus. Osaleja peab valima, kas minna koolitusele või veeta tore päev oma pereliikmetega. Tõkkele alludes loobub ta koolitusest, kuna “äri ei ole nii oluline”. Peale pausi tegemist, naaseb koolitusele, kuid järgmisel koolituspäeval tuleb taaskord üks olulisem asi ning taaskord jääb päev vahele. 

***

Ettevõtja: Koolituse tulemusel on võimalik koostada äriplaan, millele on võimalik taotleda rahastust (toetust).

Tehnika, fookus, kiirus: Ettevõtja loob endale süsteemi ja distsipliini, kus ta koolituse ajal kirjutab äriplaani valmis. Isegi kui selleks on vaja võtta aega unetundide arvelt.

Tõke: “Äriplaani koostamine on liiga keeruline ja mõtetult ajamahukas” mõtleb ettevõtja. “Mina küll ei hakka seda tegema!” 

***

Ettevõtja: Esitab äriplaani rahastajale ja jääb ootama positiivset vastust.

Tehnika, fookus, kiirus: Rahastaja esindaja telefonikõnele vastab põhjalikult ja pakub välja et ta saadab paari tunni jookusl lisadokumendid. Ebaselguse korral võtab ühendust rahastaja esindajaga, et olla kindel et 30 päeva jooksul esitatav täiendav info loob võimalused positiivseks otsuseks.

Tõke: Tähtaja saabudes võtab rahastaja esindaja ühendust. Kas palub äriplaanis toodut täpsustada või teeb eitava otsuse, millele on võimalik 30 päeva jooksul esitada täiendavaid dokumente (ja saada lõpuks ikkagi positiivne otsus). Ettevõtja mõtleb “Nõmedad küsimused, kas ta äriplaani üldse ei lugenud või tahab lihtsalt kiusata mind?” Rahastaja palus oma täpsustada turu suurust, kuna ettevõtluses on liiga riskantne müüa oma tooteid kõigile. Ettevõtja peab sellist piirangut absurseks ja ei hakka ebaprofessionaalsetele inimestele oma aega raiskama, jättes äriplaani täiendamata.

***

Ettevõtja: Saab positiivse rahastusotsuse ning alustab ettevõtlusega.

Tehnika, fookus, kiirus: Ettevõtja vaatab läbi oma päevaplaani ja saab ülevaate sellest millele enamik aega kulub. Ta loobub eeldusest, et kliendid leiavad ta ise üles, kuna tal pakub väga head toodet. Kuna raha turundusteenuse sisseostmiseks ei ole, siis otsustab panna eesmärgi igapäevaselt teha teatud mahus turundustegevus, mis hõlmavad ka iseenda harimist turunduse valdkonnas. Lisaks vaatab üle toodete hinnastamise ja väärtuse mida kliendile pakub – püüab leida raha turunduskulude tegemiseks. Otsib võimalusi mentori kaasamiseks või mõnes mentorprogrammis osalemiseks.

Tõke: Peagi peale 6 kuud tegevust avastab, et tegelikkuses igapäevaelus ei juhtugi kõik asjad nii kiiresti kui paberil. Klientideni jõudmine võtab rohkem aega ning lisaks alustas tegevust üks konkurent, kes on palju aktiivsem oma turunduses. Sõltuvalt ettevõtja tüübist – kas ta hakkab veelgi “agressiivsemalt kliente ootama”, kirudes kogu ettevõtluskeskkonda ja konkurente või siis hakkab mõtlema palgatööle naasemise peale, kuna tekib tunne et ta ei ole lihtsalt ettevõtja tüüp.

***

Ettevõtja: On jõudnud igakuiste tuludeni, mis võimaldavad maksta talle palka ja katavad ära igapäevased kulud.

Tehnika, fookus, kiirus: Ettevõtja võtab paariks nädalaks “aja maha” ja teeb ülevaate oma ettevõtlusest. Hakkab otsima võimalusi kasvõi 1% kaupa oma panuse vähendamiseks, süsteemide loomiseks, automatiseerimiseks ja töötajate kaaamiseks. Mõistab, et muutused ei juhtu üle öö aga kui jagada suur muutus väikesteks sammudeks, siis on lootust kasvõi järgmisel suvel puhata 4 nädalat järjest, ilma et ettevõtte tegevus seiskuks!

Tõke: Ettevõtja tunneb väsimust, kuna tulemus sõltub ainult tema enda panusest ja ajast. Tekib igatsus palgatöö järgi, kus sai 4 nädalaks lihtsalt “juhtme välja tõmmata”.  Motivatsioon hakkab langema. Lisaks tekitab väsimust pidev toodete välja mõtlemine ja klientide leidmine. Tekib igatsus äri järgi, mis toimib ise. Aga kuidas seda luua?

***

Tuttav tunne? Tutvu mentorprogrammidega:Alustav ettevõtja” või Kasvav ettevõtja