“Eneseteostus ettevõtjana – unistus või reaalsus?” (Postimees)

Käesolev postitus on avaldatud 25.07.2017.a. portaalis Postimees.

***

Tulenevalt Abraham Maslow vajaduste hierarhiast liigub inimene eneseteostuse suunas. Ühele tähendab eneseteostus parimat lapsevanema rolli, teise jaoks tegutsemist toetava kogukonna liikmena ja kolmanda jaoks hoopis edukat karjääri mõnes mainekas ettevõttes. Viimaste aastate jooksul on Eestis suurenenud nende inimeste hulk, kes unistavad eneseteostusest ettevõtjana, soovides seeläbi jõuda sobiva elustiili, vabaduse ja sissetulekute suurendamiseni.

Illusioon ettevõtlikust Eestist

Vastavalt Äriregistri statistikale registreeritakse Eestis iga kuu keskmiselt 1700 uut ettevõtet. Kokku tegutseb juuli 2017.a. seisuga Eestis 247 383 ettevõtet. Statistika kohaselt on justkui igal viiendal eestlasel oma ettevõte. Pealtnäha suurepärane tulemus. Tõenäoliselt on meist igaühe tutvusringkonda mõni ettevõtja. Kuid kui süveneda põhjalikumalt Äriregistri poolt avaldatud andmetesse, siis saab eufooria ettevõtlikkust Eestist valusa hoobi.

Nimelt analüüsides uute ja lõpetatud ettevõtete arvu perioodil 2014-2017 selgub, et keskmiselt 65-70% uusi ettevõtteid ohustab äritegevuse lõpetamine kas läbi Äriregistrist kustutamise, likvideerimise või pankroti. Registrite ja Infosüsteemide Keskuse andmete kohaselt keskmiselt 60% ettevõtteid ei esita registrile õigeaegselt iga-aastaseid majandusaasta aruandeid, 20% esitab viivitusega ning 20% ettevõtetest ei esita neid üldse. Mis juhtub ettevõtetega peale nende asutamist? Kas tõesti takistavad jätkusuutliku ettevõtte arendamist vaenulik ärikeskkond, väike siseturg ja ebapiisavad ressursid äri arendamiseks või on ebaõnnestumise tegelikud põhjused peidus kusagil veelgi sügavamal?

Kasvades ettevõtjaks

Läbi aegade on otsitud vastust küsimustele: “Kas ettevõtjaks sünnitakse või kasvatakse?” Niipalju kui on inimesi, on ka erinevaid arvamusi. Kuna ettevõtlusega tegelemist toetavad teatud isikuomadused nagu enesekindlus, sihikindlus, saavutusvajadus ja julgus riskida, siis on suur hulk inimesi arvamusel, et ettevõtjaks sünnitakse. Selle kõrval eksisteerib eriarvamus, et ettevõtjaks on võimalik kasvada. Viimast seisukohta toetab ka David McClellandi motivatsiooni tõukejõu teooria, mille kohaselt mõjutab inimese elu ja tööd tema elukeskkonnast tulenev tõukejõud ehk motivatsioon. See aga tähendab seda, et täiskasvanuna tehtud valikud on mõjutatud kõigest sellest, mida me oma elu jooksul alates varajasest lapsepõlvest oleme kogenud. Näiteks madala enesehinnangu tulemusel võib puududa meil usk iseendasse kui ettevõtjasse või pakume oma tooteid või teenuseid tasuta või alla turuhinna. Kui meil on elus puudunud turvatunne või meid ei ole tunnustatud piisavalt, siis meil ei pruugi olla julgust võtta riske. Ettevõtlus on loominguline protsess, kus kõik on justkui võimalik kuid samas puuduvad garantiid. Seega peab ettevõtja olema valmis julgeteks otsusteks kui äri kasvab ja loovuse kasutamiseks toimetulekul motivatsioonipuudusega raskematel aegadel.

Paradigma muutus ettevõtlusõppes

Oma unistusi ja eesmärke ellu viies kasutab inimene nii oma teadvust kui alateadvust. Teadvus on meie teadlik tegevus ja ratsionaalne mõtlemine. Alateadvus sisaldab meie mõtteid, emotsioone, mälestusi ja käitumismustreid, moodustades ca 83% meie ajust ning kontrollides üle 90% meie käitumisest.

Enesearengu Koolitused OÜ on välja toonud uue ettevõtluskoolitus-mentorprogrammi “Eneseteostus ettevõtjana?”, mis on suunatud nii alustavatele kui ka juba tegutsevatele ettevõtjatele, kes kas tajuvad takistusi ettevõtluses või soovivad saada iseendast kui ettevõtjast rohkem teadlikuks. 6-kuulise mentorprogrammi väljatöötamisel on kokku viidud nii psühholoogia kui ettevõtlusteooria, toetades osalejatel läbi individuaalse lähenemise teadlikuks saamist erinevatest alateadlike mustritest, mis võivad mõjutada ettevõtlusega tegelemist. Programmi teemade valikul on lähtutud ettevõtlusega tegelemise peamisteks takistustest, milleks on ebapiisavad müügioskused, rahaliste võimaluste puudus või toimetulek ettevõtlusbürokraatiaga. Koolituse tulemusel valmib osalejal tegevuskava kuidas tulla toime ettevõtlusega seotud isiklike ja keskkonnast tulenevate takistustega ning kogum praktilistest oskustest nii et unistus jätkusuutlikust ettevõtlusest muutub reaalsuseks.