Eesti ettevõtlus 2017: makrokeskkonna raputus majanduskasvu purjekal

On 2017 aasta viimased päevad. Tõenäoliselt on enamik “lipsu lõdvemaks” lasknud ja töised mõtted on asendunud pühademeeleoluga. On kokkuvõtete tegemise aeg – mis toimus 2017 aastal Eesti majanduses ja ettevõtluses?

2017 aasta tõi makrokeskkonna raputuse

Mõeldes 2017 aastale, siis kõige olulisemaks sündmuseks minu kui ka äriplaanide kirjutaja jaoks oli makrokeskkonna riskiderealiseerumine. Ennekõike just olid üllatajad poliitilised ja seadusandlikud riskid. Ootamatu nn võimuvahetus tõi ettevõtjatele mitmeid maksualaseid muudatusi. Lisaks küttis kirgi tulumaksuseaduse uus redaktsioon, mis mõjutab järgnevatel aastatel oluliselt just neid kellel on lisaks põhitööle ka mõni lisasissetulekuallikas kas töökoha, investeerimise või hobiettevõtluse näol. Näiteks inimesed, kes otsisid varasemalt oma väikesele sissetulekule või pensionile lisasissetuleku teenimise võimalusi, võivad sellest loobuda kui loodav tulu taandub tegutsemisrõõmu tasandile. Samas on aastalõpu arvamuslugudes just eelkõige töötajate puudus olnud üheks väga oluliseks teemaks. Tundub et riigi tasandil tehtud otsustel on pigem “kiire persoonibrändi kujundamise” maik ja on hakatud “saagima oksa millel ise istutakse”. Lisaks maksuraputusele on üheks absurdsemaks näiteks ettevõtluskonto teema, kus teooria ja praktika vahel laiub suur kuristik (nb! Ettevõtluskonto tehnilist tuge ei paku minule teadaolevalt mitte ükski pank). Ma ei kujutaks ette ettevõtjana või varasemast ajast keskastmejuhina tootearendust arvestamata teiste osakondade valmisolekut või siis klientide tegelikke vajadusi. 

Majanduskasv 2017 – ootamatu üllataja 

Samas tõi mööduv aasta positiivseid üllatusi. Eelkõige on selleks muidugi üllatus ootamatust majanduskasvust. Eesti Panga poolt avaldatud väljaandes “Rahaspoliitika ja majandus” 4/2016 prognoositud majanduskasvu 2,6%-i asemel tõusis see hoopis 4,2%-ni (III kvartal 2017 seis). Majanduskasvu panustas eelkõige ehitussektor. Lisaks tuli märgatav panus ka kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusest, veonduse ja laonduse, info ja side ja energeetika sektorist. Majanduskasvule aitas samuti kaasa majanduse ühe suurima tegevusala hulgi- ja jaekaubanduse lisandväärtuse stabiilne kasv ning kiireim lisandväärtuse kasv leidis aset ka mäetööstuses (allikas: Statistikaamet, III kvartal 2017 ülevaadet). Näiteks kasvas 2017. aasta oktoobris e-kaubandus võrreldes 2016. aasta oktoobriga 43%!!! (allikas: e-Kaubandusliit). Kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused kasvasid 2,0%. Olulist positiivset mõju avaldasid kulutused transpordile, toidule ja mittealkohoolsetele jookidele ning majutusele. Peamine negatiivne mõjutaja olid kulutuste vähenemine alkoholile ja tubakale. 

Positiivse muutusena vähendati 2017 aastal mikroettevõtete halduskoormustmajandusaasta aruannete esitamisel ja igapäevase raamatupidamise koostamisel. Igati positiivne otsus, kuigi igapäevaselt selle mõju ettevõtete jätkusuutilikkusele on pigem väike. Kuna ma ise teen raamatupidamist e-arveldajas, siis võttis sel aastal minul majandusaasta aruande esitamine vaid maksimaalselt 15 minutit. Lisaks eelpool nimetatule lisandub veel positiivse muudatusena 2018 aastal jõustuv käibemaksuseaduse muudatus, mille kohaselt on mikroettevõtetel kohustus registreerida end käibemaksukohustuslaseks kui käive ületab 40 000 EURi. Olles mentor mitmetele alustavatele ettevõtjatele, siis küsivad alustavad ettevõtjaid sageli: “Kas registreerida end käibemaksukohustuslaseks?”. Enamikel juhtudel peale lühikest arvutust ei ole käibemaksukohustuslaseks registreerimine mõistlik (eriti just siis kui klientideks on eraisikud).

2017 aasta oli ka vaieldamatult turunduse ja müügi aasta. Eelkõige hakati Eestis märkama sisuturunduse olulisust ja positiivset mõju. Kaalukamat hääleõigust said üha enam blogijad ja youtuberid, mis on pannud suured turundusgigandid kukalt kratsima ja kohanema. Lisaks alustati mitmete huvitavate broadcastidega. Kahjuks on veel peavoolu meediaportaalidel sisuturunduse lahenduste pakkumisel palju arenguruumi. Mina ise olen loobunud meediaportaalide poolt pakutavatest tasulistest sisuturunduse võimalustest või teen seda tõesti väga erandjuhtudel. Esiteks ei taha ma olla kõrvuti oma ettevõtluse- ja enesearengu teemadega näiteks tantra massaazi postitusega. Teiseks läbi erinevate katsetuste ja mõõtmiste olen mõistnud et jõuan enamvähem sama lugejate arvuni kulutades selleks 10 korda vähem. Seega on minu hinnangul meedia poolt pakutavate sisuturunduse lahenduste hinna ja kvaliteedi suhe hetkel veel paigast ära. 

Millega peaks ettevõtja / ettevõtlik inimene arvestama 2018 aastal?

Kui vaadata mööduvat aastat, siis minu hinnangul on kõige olulisem õppetund see, et riik ja ettevõtjad ajavad erinevat “asja”. Just seetõttu et makrokeskkonna riske ei osanud enamik ettevõtjaid 2017 aasta prognoosides ette näha. Eesti Pank prognoosib järgnevateks aastateks mõningast rahunemist. Seega on oluline mõelda kuidas tulla toime raskematel aegadel. Teadaolevalt on just makrokeskkonna riskid sellised millega ettevõtja saab küll arvestada kuid mida otseselt ettevõtja ei saa mõjutada. Toon enda poolt välja 5 soovitust:

  1.  Haavatavus peitub ettevõtte sisekeskkonnas.Ka Eesti Pank on oma soovitustes 2018 aastaks välja toonud, et Eesti valitsuse praegune poliitika on väga haavatav majanduslanguse suhtes. Nii nagu inimestel, nii ka ettevõtetel peitub haavatavus ja sellega toimetuleku võimalused meie enda sees. Raha ja püüd stabiilsuse suunas on enamikele inimestele ühed olulisemad turvatunde tekitamise vahendid. Kas Sul on ettevõttes või eraisikuna rahaline reserv, mida kasutad siis kui kõik ei lähe planeeritult? Mida saaksin selleks teha et see tekiks?
  2. Investeeringud konkurentsieeliste tugevdamiseks. Kas Sa oled mõelnud mis on Sinu konkurentsieelis teiste ettevõtete ees? Konkurentsieelistena ei pea ma silmas personaalset või paindlikku lähenemist. Pigem siiski sellist mis tekitaks klientides “VAU!” tunde ja tooks ka olulise lisatulu. Leia need eelised ja juhul kui Sul on investeeringuteks vabu vahendeid, siis investeeri et saavutada olulised konkurentsieelised konkurentide ees ja tõsta teise ettevõtete jaoks sisenemisbarjäär kõrgemale. 
  3. Ole teadlik mis kliendi vajadust Su toode rahuldab ja võta fookus püsikliendibaasi loomiseks. Rasketel aegadel hoiavad inimesed ikka kokku ja juhul kui Sa pakud kliendile toodet mis talle on igapäevaselt oluline (nt esmatarbetoode), siis vaevalt et ta hakkab järsku kellegilt teiselt ostma. Mõtle oma klientidele ja teadvusta kas ja kui palju on nad hinnatundlikud. Lisaks soovitan Sul oma hinnakalkulatsioonides arvestada ka võimalusega pakkuda püsiklientidele hinnasoodustust juhul kui see on vajalik ja neile oluline. 
  4. Ettevõtja, vaata Eestist väljapoole! Eesti turg on väga väike ja majandustsükkleid mõjutab oluliselt eraisikute tarbimisvõimalused. Arvan et iga ettevõtja võiks endalt küsida – kas ja kus saaksin ma oma toodet müüa väljapoole Eestist? Kas ma saaksin seda teha nt internetis?  Juhul kui Sul puudub hetkel kogemus, siis äkki võiks olla 2018. aasta üheks esimeseks eesmärgiks võimalustest ülevaate tegemine (nt osalemine mõnel selleteemalisel koolitusel, broadcastide kuulamine, katsetamine vms). Tegelikkuses võimalusi on, sageli on piirangud meie enda sees.
  5. Koosta iseenda ajaplaneerimise ja prioriteetide seadmise auditi. Avastasin enda jaoks sel aastal 60:30:10 mudeli, mille kohaselt peaks igapäevasest tööajast 60% minema müügi- ja turundustegevustele, 30% tootearenduseleja 10% administratiivtööle. Millele kulutad Sina ettevõtjana oma aega? Müügi- ja turunduse osas soovitan veelgi enam katsetada loovaid  sisuturunduse lahendusi, leia võimalusi toodete/teenuse müügiks internetis ja leia enda jaoks  idagi millega eristuda ja oma klientide “südameid võita”. Selleks soovitan ka heita pilgu just Eestist väljapoole –  leia näiteks vähemalt 10 maailma tipptegijat ja jälgi nende tegemisi (eriti hea kui ta on avaldanud oma kogemusloo raamatu või kirjutab blogi vms).

Related Articles