Edu ettevõtluses – ettevõtja, klient ja raha

Ettevõtlus - võti ajalisse, rahalisse ja elustiili vabadusse

Inimene liigub läbi oma elu kas teadlikult või alateadlikult eneseteostuse suunas. Samas eneseteostuse tähendus on iga inimene jaoks individuaalne. Ühe inimese jaoks on see edukas karjäär palgatöötajana, teise jaoks tippsaavutused mõnes hobitegevuses ja kolmanda jaoks aga edu ettevõtluses. 

Minu poolt läbiviidud ettevõtluskoolitustel ja mentorlustes on aastate jooksul osalenud üle 500 ettevõtlushuvilise. Ettevõtluskoolitusel osaleja näeb sageli ettevõtlust kui silda oma hetkeolukorra ja tulevikusoovide vahel. Kõige enam nähakse ettevõtlust kui võtit ajalisse, rahalisse või elustiili valikute vabadusse. 

Enda kogemusest saan öelda, et ettevõtlus tõesti võib olla võtmeks ajalise, rahalise või elustiili valikute vabadusse, kuid enne tulemuseni jõudmist on vaja teha järjepidevalt eesmärgini jõudmist toetavaid otsuseid ja tegevusi.

Ja siin tekivadki sageli konfliktid oleviku ja tulevikuootuste vahel. Kõige enam toob igapäevaelu just pettumust müügituludeni jõudmises. Toode või teenus on valmis, kuid klient ei osta seda. 

“Mida ma valesti teen?” küsib murelik ettevõtja.

Ettevõtluse edu 3 tugisammast - ettevõtja, klient ja raha

Ettevõtja eripäraks on suutlikkus näha suurt pilti. Ettevõtte siseselt väljendub see läbi ettevõtte igapäevase töö korraldamise ja toote/teenuse arendamise. Ettevõtte väliselt tähendab see üldiselt seda, et ettevõtja mõistab oma ärimudelit ning teab kuidas see konkureerib paljude teiste valikutega, mis kliendil turul on.

Siinkohal võib tekkida küsimus “Kas ärimudel pigem ei ole ettevõtte sisene teema?” Tegelikkuses ei, kuna ärimudeli olemuseks on ettevõtte suutlikkus genereerida raha, mitte see kuidas ettevõttes on korraldatud raamatupidamine. 

Olen aastatepikkuse ettevõtluskogemuse tulemusel loonud lihtsustatud ärimudeli, mis on eelduseks üldse traditsioonilise ärimudeli loomiseks. Selle kohaselt edukas ettevõtlus toetub 3-le tugisambale – ettevõtja, klient ja raha. Juhul kui need ei ole paigas, siis tegu ei ole ettevõtluse, vaid pigem hobitegevusega. 

1. Ettevõtja

Ettevõtluse sünni eelduseks on ettevõtja ehk füüsilise isiku olemasolu. Tavaliselt sünnib ettevõtlus nii, et ettevõtlikul inimesel tekib (äri)idee, mis võib tuleneda iseenda vajadusest, kogemusest või märkamisest enda ümber toimuvast. Eestis välja töötatud ettevõtluspädevuse mudel väga hästi kirjeldab seda, mis on vaja selleks, et ettevõtlikust inimesest sünniks ettevõtja.

  1. Enesejuhtimine  
  2. Suhtlemine  
  3. Probleemide lahendamine 
  4. Ettevõtlusalased teadmised 

Väga kõrge potentsiaaliga äriideed võivad jääda ellu viimata tänu sellele, et inimene ei leia suuda mugavustsoonist välja astuda. Kuid selleks, et muuta oma elu ongi vaja kõigepealt seada eesmärk (soov) ja seejärel hakata järjepidevalt soovitud tulemuse suunas liikuma läbi pideva suhtlemise, probleemide lahendamise ja vajadusel ka enesetäiendamise. Näen ettevõtluskoolitajana, et just puudulik enesejuhtimine võibki olla peamine ebeõnnestumise põhjus, kuna ühel päeval ei ole inspiratsiooni, järgmisel päeval on liiga palav ilm töötamiseks või kolmandal päeval kuidagi aeg kadus lihtsalt käest. Tundub tuttav?

Mina kogesin järjepidevuses puudujääke just peale suvist puhkust, mis venis juba kurjakuulutavalt sügisesse välja. Ideid tegutsemiseks oli palju, kuid tegevuseni ei jõudnud ma isegi nädalaid. Töörütmi sain tagasi üksnes tänu tugevale tahtejõule ja rangele ensedistsipliinile. 

Soovid hakata ettevõtjaks, kuid ei tea kuidas ja millest alustada? Liitu mentorprogrammiga “Hakkan ettevõtjaks”. Loe programmi kohta ja liitu SIIT

2. Klient

Üheks kõige populaarsemaks vastuseks küsimusele “Mis on ettevõtluses kõige olulisem?” nimetatakse toodet või teenust. Pealtnäha tundub justkui õige, kuna kui mul ei ole seda, mida müüa, siis ka ei ole ju ettevõtlust. Tegelikkuses on tootest või teenusest olulisem klient, keda peaks  kaasama juba toote/teenuse arendamise (loomise) etapis.

Tegelikkuses ei vaja mitte üksiki inimene (klient) lihtsalt toodet või teenust, vaid ostu sooritama ajendab teda soov oma elus mingi probleem lahendada. Kliendi tegeliku probleemi mõistmine aitab luua tooteid/teenuseid mida kliendid tegelikult vajavad ning aitab ettevõtjal valida õiged turunduskanaleid ja -sõnumeid.

Praktikas aga juhtub nii, et luuakse toode/teenus valmis toetudes ettevõtja enda eeldustele ja seejärel hakatakse otsima sellele klienti.

Minu kui ettevõtja kui ka ettevõtluskoolitaja kogemus ütleb, et enamik ettevõtlustuludeni jõudmise takistustest peitub just siin. Ning selleks, et seda parandada, on vajalik sageli minna tagasi toote/teenuse loomise etappi, milles on oluline teha objektiivne turu analüüs, koos klientide vajaduste, ostuharjumuste, kaasata läbi nutikate tegevuste klienti ja teha konkurentide tegevuse sisuline analüüsiga. Peale seda, kui on kõik ettevõtja subjektiivsed eeldused kõrvaldatud laualt, saab alguse kliendist lähtuv toote/teenus arendus ja kommunikatsioon.

Sul on olemas toode/teenus, kuid müügitulud on liiga väikesed? Kui jah, siis liitu mentorprogrammiga “Turundus ja müük” ja jõua soovitud müügini! Loe programmi ja mentori kogemuse kohta ja liitu SIIT

3. Raha

Raha eristab ettevõtlust hobitegevusest. Raha tekib ettevõttesse sellest hetkest, kui on olemas ettevõtja järjepidev tegutsemine ja loodud on toode/teenus, mis lahendab kliendi tegelikku probleemi. 

Selleks, et raha ettevõttesse tekiks on oluline mõista oma toote/teenuse väärtust, teha õigesti oma- ja müügihinna arvutused ning mõista palju on ettevõtja nõus maksma raha ühe kliendi/tellimuse eest (turunduskulud). 

Ettevõtja kogemus: ettevõtja, klient ja raha

Alljärgnevas videos jagan, mina, ettevõtja, koolitaja ja mentor Sirle Truuts enda ettevõtluskogemust teemal “Ettevõtja, klient ja raha”. Videost saad teada, mida olen teinud õigesti ja mida valesti.