Courses

Väljakutse 2023: Äriplaan iseendale

Väljakutses osaleja:

 • analüüsib enda ettevõtte tegevust / äriideed;
 • analüüsib ettevõtte tegevusvaldkonda;
 • sõnastab visiooni, missiooni ja realistlikud eesmärgid;
 • koostab turuanalüüsi, mille abil tunneb oma kliente ja konkurente;
 • koostab turundus- ja müügiplaani;
 • koostab eelarve 2023. aastaks.
ettevõtluse e-koolitus, ettevõtlusega alustamise koolitus

E-koolitus “Ettevõtlusega alustamise ABC”

Ettevõtluse e-koolitus “Ettevõtlusega alustamise ABC” sisaldab:

 • 20+ tundi ettevõtlusteemalist video- ja audiosisu;
 • Praktilisi harjutusi teemade lõpus;
 • Terviklikku ülevaadet ettevõtlusega alustamisest;
 • KINGITUSEKS e-raamat “Kuidas alustada ettevõtlusega?”
ettevõtluse e-koolitus, ettevõtluskoolitus, äriplaani koostamise koolitus

E-koolitus “Äriplaani koostamise meistriklass”

Praktiline äriplaani koostamise e-koolitus (sh ettevõtluskoolitus) sisaldab:

 • 56 tundi video- ja audioõpet äriplaani koostamise ja ettevõtlusega alustamise ABC teemadel;
 • 92 näidissõnastust äriplaani kõigist peatükkidest;
 • 2 korda nädalas grupimentorlust;
 • individuaalset tagasisidet ja abi äriplaani koostamisel.
ettevõtluse e-koolitus, ettevõtluskoolitus, ettevõtluskoolitus e-õpe

Praktiline ettevõtluse e-koolitus (sh äriplaan ja mentorlus)

Põhjalik ettevõtluse e-koolitus, kus osaleja saab:

 • põhjaliku ülevaate ettevõtlusega alustamisest;
 • koostada äriplaani mentori abiga (sh individuaalne tagasiside);
 • 92 näidissõnastust äriplaani peatükkide sõnastmaiseks;
 • osaleda 1 kord nädalas grupimentorluses;
 • eluaegse ligipääsu e-koolitusele.