E-koolituste arhiiv

Väljakutse 2023: Äriplaan iseendale

Väljakutses osaleja:

  • analüüsib enda ettevõtte tegevust / äriideed;
  • analüüsib ettevõtte tegevusvaldkonda;
  • sõnastab visiooni, missiooni ja realistlikud eesmärgid;
  • koostab turuanalüüsi, mille abil tunneb oma kliente ja konkurente;
  • koostab turundus- ja müügiplaani;
  • koostab eelarve 2023. aastaks.
ettevõtluse e-koolitus, ettevõtluskoolitus, äriplaani koostamise koolitus

E-koolitus “Äriplaani koostamise meistriklass”

Praktiline äriplaani koostamise e-koolitus (sh ettevõtluskoolitus) sisaldab:

  • 56 tundi video- ja audioõpet äriplaani koostamise ja ettevõtlusega alustamise ABC teemadel;
  • 92 näidissõnastust äriplaani kõigist peatükkidest;
  • 2 korda nädalas grupimentorlust;
  • individuaalset tagasisidet ja abi äriplaani koostamisel.