Oma- ja müüghinna arvutamise ABC

Hinnakujundus on iga ettevõtja jaoks ääretult oluline, sest sellest sõltub ettevõtte jätkusuutlikkus. On erinevaid  hinnakujunduse strateegiaid, kuid üldiselt taanduvad kõik kolmele olulisele alusele: Kui suured on ettevõtte kulud ja omanike kasumiootus; Milline on klientide ostuvalmidus ja kui kõrgelt ta hindab saadud väärtust; Millised on konkurentide poolt pakutavad tooted ja nende hinnad. Ebatäpsused hinnakujunduses on ka […]

Ravikindlustus juhatuse liikmena

Alustava ettevõtja jaoks on üheks oluliseks teemaks ravikindlustus. Pea igal ettevõtluskoolitusel on neid, kes küsivad juhatuse liikme ravikindlustuse erisuste kohta. “1. jaanuarist 2016 muutusid ravikindlustuse seaduse sätteid, mis reguleerivad juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikme ning võlaõigusseadusliku lepingu alusel töö- ja teenustasusid saava isiku kindlustuskaitse tingimusi. Neile kehtib ravikindlustuskaitse süsteem, mille kohaselt kindlustuskaitse algus ja peatamine […]

Kuidas deklareerida ettevõtlustulu eraisikuna?

Ettevõtlust reguleerib Eestis eelkõige Äriseadustik, mille kohaselt ettevõtja on füüsiline isik, kes pakub oma või äriühingu nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kellele kaupade müük või teenusteosutamine on püsiv tegevus. Oma ettevõtlusega alustamine võib olla inimese jaoks, kellel puudub varasem ärivaldkonna kogemus suurem ja olulisem kui esmapilgul arvata võime. Kuigi Eestis on ettevõtte asutamine tehtud […]