Ettevõtlus – algus ja kasv

Kuidas leida äriideed?

Iga äri on sündinud ideest või unistusest. Teadlaste hinnangul töötleb inimese aju ööpäevas 50 000 – 80 000 mõtet, mis teeb keskmiselt 2100 – 3300 mõtet tunnis. Tõenäoliselt on enamik inimestest mõelnud kasvõi korra mõnele äriideele. Kuidas leida äriideed? Äriidee loomine toimub läbi positiivse ja loova mõtlemise. Edukas ettevõte märkab klientide vajadusi ja temas tärkab …

Kuidas leida äriideed? Read More »

Lühi- ja pikaajalised eesmärgid (sh praktilised näited)

Ettevõtja on isik, kes julgeb seada eesmärke ja oskab neid ka ellu viia. Isiklikus elus seostatakse eesmärkidega sageli just uue-aasta algust ja sellega seotud eesmärkide seadmist. Ettevõtluses on eesmärgid igapäevaelu lahutamatu osa. 1.Eesmärgid toetavad visioonini jõudmist Enne eesmärkide sõnastamist on soovitav sõnastada visioon ehk tulemus kuhu on soov jõuda. Visioon peaks sisaldama nii tähtaega (tavaliselt …

Lühi- ja pikaajalised eesmärgid (sh praktilised näited) Read More »

Mis on EMTAK kood ja kuidas seda valida?

Ettevõtja teatab äriregistrisse kandmisel kavandatava põhitegevusala (äriseadustik § 4). Tegevusala valimise aluseks on ametlik klassifikaator “Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator” (EMTAK), mida haldab Justiitsministeeriumi Registrite ja Infosüsteemide Keskus (2018.a. seis). Kui kunagi varem sai ettevõtja oma põhikirjas välja tuua mitmeid erinevaid tegevusalasid, siis hetkel kehtiv äriseadustik seda enam ei nõua (§ 139). Tegevusala valiku detailne valiku protsess …

Mis on EMTAK kood ja kuidas seda valida? Read More »

Ärinime valik

Ärinime valik on väga oluline otsus alustava ettevõtja puhul. Silmas pidades edaspidist müügi- ja turundustegevusi, siis õige ja äritegevusele viitav ärinimi võib lihtsustada oluliselt turundustegevusi. Ärinime loomisel läbib ettevõtja üldjuhul 2 peamist etappi. Ärinime loomine iseendas Selles etapis tekib ettevõtjal mõte ettevõtte loomisest. On ettevõtjaid kelle jaoks ei ole ärinimi oluline, kuid tõenäoliselt on rohkem neid …

Ärinime valik Read More »

Kuidas sõnastada missiooni ehk MIKS ettevõte tegutseb?

“People don’t buy what you do; they buy why you do it. And what you do simply proves what you believe”  ~ Simon Sinek Ettevõtlusega alustamisel on üheks olulisemaks eesmärgiks luua toode või teenus, mida kliendid eelistavad osta meie, mitte konkurentide käest. Eristumine saab alguse missiooni läbimõtlemisest ja sõnastamisest, andes ühtlasi vastuse küsimusele “Miks?” ettevõte …

Kuidas sõnastada missiooni ehk MIKS ettevõte tegutseb? Read More »

Kuidas sõnastada visiooni?

“If you are working on something exciting that you really care about you don’t have to be pushed. The vision pulls you” ~ Steve Jobs  “Vision is the art of seeing the invisible” ~ Jonathan Swift Sageli alustavad ettevõtjad sõnastavad nii visiooni kui missiooni äriplaanis, mida planeerivad esitada rahastajale. Enda jaoks sõnastatakse neid tunduvalt harvem. …

Kuidas sõnastada visiooni? Read More »

Kes on soovettevõtja?

Iga ettevõtja sünd saab alguse soovettevõtjast ehk soovist hakata ettevõtjaks. Kuid paljud äriideed jäävad paraku ellu viimaata, sest soovettevõtjatest ei kasva välja ettevõtjaid. Soovettevõtja võib ära tunda selle järgi, et ta juba pikemat aega võib rääkida ettevõtjana ning võimalik, et ta on ka teinud selle suunas mõningaid samme, kuid  ettevõtluseni ta ei jõua.  Soovettevõtja 4 …

Kes on soovettevõtja? Read More »

Kes oled Sina ettevõtjana – Kangelane, Valitseja või Otsija?

Miks ja kuidas tekib inimesel soov alustada ettevõtlusega? Vastuseid on erinevaid, alates filosoofilistest mõtisklustest eneseteostusest, lõpetades otsekohese ülestunnistusega soovist saada rikkaks. Tõenäoliselt niipalju kui on ettevõtlike inimesi, on ka erinevaid teid kuidas jõutakse otsuseni hakata tegelema ettevõtlusega. Ettevõtja liigid Inspireerituna arhetüüpsest käsitlusest jaotuvad ettevõtjad üldjuhul 3 kategooriasse.  Kangelane Inimene kes hakkab tootma toodet/teenus ning sageli …

Kes oled Sina ettevõtjana – Kangelane, Valitseja või Otsija? Read More »

“Eneseteostus ettevõtjana – unistus või reaalsus?” (Postimees)

Käesolev postitus on avaldatud 25.07.2017.a. portaalis Postimees. *** Tulenevalt Abraham Maslow vajaduste hierarhiast liigub inimene eneseteostuse suunas. Ühele tähendab eneseteostus parimat lapsevanema rolli, teise jaoks tegutsemist toetava kogukonna liikmena ja kolmanda jaoks hoopis edukat karjääri mõnes mainekas ettevõttes. Viimaste aastate jooksul on Eestis suurenenud nende inimeste hulk, kes unistavad eneseteostusest ettevõtjana, soovides seeläbi jõuda sobiva …

“Eneseteostus ettevõtjana – unistus või reaalsus?” (Postimees) Read More »

11 praktilist soovitust ettevõtlusega alustamiseks

Eduka ettevõtte loomine saab alguse ettevõtlusega alustamisest. Kuid mis on peamised takistused, mis võivad mõjutada soovitud tulemuseni jõudmist? 1. Su mõtted (ja tunded) ei ole õiged. Õige mõtlemine ja teadlikkus oma psühholoogilisest valmisolekust muutusteks toovad soovitud muutused ellu. Edukaid ettevõtjaid eristab teistest riskide võtmise julgus. Sageli just see saabki takistuseks, kuna (alateadlik) hirm tundmatu ees …

11 praktilist soovitust ettevõtlusega alustamiseks Read More »