Ettevõtlus – algus ja kasv

alustava ettevõtte raamatupidamine, ettevõtlusega alustamine, ettevõtlusega alustamise toetus raamatupidamises

Kuidas kajastada ettevõtlusega alustamise toetust raamatupidamises?

“Kuidas kajastada ettevõtlusega alustamise toetus raamatupidamises?” on küsimus, mis puudutab kõiki alustavaid ettevõtjaid ja eriti neid, kes on otsustanud alguses oma ettevõtte raamatupidamist teha ise.   Käesolevas postitus juhendab Eesti Töötukassa poolt makstava ettevõtlusega alustamise toetuse kannete tegemist raamatupidamises.    Üldiselt makstakse toetused välja juba registreeritud ettevõtetele, välja arvatud Eesti Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetus, mis …

Kuidas kajastada ettevõtlusega alustamise toetust raamatupidamises? Read More »

ettevõtte kasv, kasvustrateegia, kasvulõksud, takistused ettevõtluses

Kasvulõksud ehk ettevõtte kasvu takistajad

Kujutame ette ettevõtjat, kes on viinud ellu oma ammuse unistuse eneseteostusest läbi ettevõtluse. Ta on andnud ammu hinges peitunud äriideele kuju läbi toote või teenuse loomise. Peale palgatööst loobumist kogeb ta igapäevastes tegevustes seda vabaduse maitset, mis väljendub läbi paindliku ajaplaneerimise, lõunaste jalutuskäikude või trennide või asukohavabalt töötamise. Aga siis mõne aja möödudes, hakkab entusiasm …

Kasvulõksud ehk ettevõtte kasvu takistajad Read More »

ettevõtja, ajaplaneerimine, fookus, prioriteedid, ettevõtlus, ettevõtja, ettevõtlusega alustamine, ettevõtte kasv

Aja ja prioriteetide seadmise mudel 60:30:10

Ettevõtjad tegutsevad piiratud ressursside tingimuses, kus pidevalt on puudus kas ajast, rahast, inimestest, töövahenditest või seadmetest.  Selleks et aeg ei kaoks käest, on hea leida endale mingi töövahend, mis aitab seada fookust ja valida prioriteete. Üheks selliseks mudeliks on aja- ja prioriteetide seadmise mudel 60:30:10, mida on kirjeldatud raamatus “How to Make Big Money In …

Aja ja prioriteetide seadmise mudel 60:30:10 Read More »

Ettevõtte kasv, ettevõtlusega alustamine, ettevõtlus, ettevõtja, eesmärgid, kasumlikkus

Mida tähendab ettevõtte kasv?

Ettevõtte kasv puudutab vähemal või suuremal määral kõiki ettevõtjaid. Aegajalt ütlevad alustavad ettevõtjad, et nende jaoks on kasvust olulisem pigem luua endale töökoht ja normaalne äraelamine läbi ettevõtluse. Tegelikkuses ka nimetatud eesmärkideni jõudmist toetab ettevõte kasv, kuna kasvu puudumisel  puuduvad ettevõttes vahendid nimetatud eesmärkide täitmiseks.  Mida tähendab ettevõtte kasv? Business Dictionary defineerib ettevõtte kasvu kui …

Mida tähendab ettevõtte kasv? Read More »

osaühingu lõpetamine, osaühingu müük, osaühingu vara ühinemine füüsilise isiku varaga, osaühingu sundlõpetamine

Osaühingu tegevuse lõpetamine

Erinevalt osaühingu asutamisest võib osaühingu lõpetamine olla tunduvalt pikemaajalisem ja keerulisem protsess. Ettevõtlustegevuse lõpetamine võib toimuda kas läbi ettevõtte müügi, likvideerimise, ühinemise füüsilise isiku varaga või sundlõpetamise. Võimalus on ka hoida ettevõtet nn. passiivsena, kuid see eeldab siiski ettevõtjalt iga-aastaste majandusaasta aruannete esitamist. Osaühingu müük Osaühingu osanik võib vabalt võõrandada ehk müüa oma osa. Sellisel …

Osaühingu tegevuse lõpetamine Read More »

ettevõtlusega alustamine, äriidee valik, edukas äriidee

5 äriidee ebaedu põhjust

Äriidee on oma olemuselt täiesti tavaline mõte. See, kas sellest mõttest kujuneb äriideed, millest omakorda ettevõte, sõltub paljudest erinevatest detailidest. Ka pealtnäha ideaalset äriideed võib saada ebaedu. Miks? Miks ühed äriideed on edukad ja teised mitte? Miks teinekord ei piisa äriidee eduks kirest või tehtud tööst? Äriidee edu mõjutajad jagunevad üldjoontes kaheks – ühed, mida …

5 äriidee ebaedu põhjust Read More »

ettevõtlusega alustamine, ettevõtte kasvatamine, ettevõtlus

Ettevõtlus kui tõkkejooks

Tõenäoliselt on enamik inimestest põhikooli kehalise kasvatuse tunnis kokku puutunud tõkkejooksuga. Tegu on spordialaga, mida kardetakse, vihatakse või armastatakse. Ka minu enda noorusaeg möödus kergejõustikutrennis, kus pidin muutma oma tõkkejooksu antipaatia sümpaatiaks. Teekond selleni oli raske, kuna hirm kukkumise eest oli suur. Tänu karmikäelisele ja kannatlikule treenerile ei olnud loobumine aktsepteeritav ning peale pikka harjutamist …

Ettevõtlus kui tõkkejooks Read More »

ettevõtlusga alustamine, ärinime kontroll, ärinimi

Ärinime kontroll

Igal ettevõtjal on ainuõigus oma ärinimele, mis peab olema avaldatud kõigil ärilistel dokumentidel ja kodulehel. Enne ettevõtte loomist on soovitav teha ärinime kontroll. Ärinime kontrolli saab teha e-äriregistris: https://ariregister.rik.ee/nimeparing.py Ärinime registreerimist reguleerib äriseadustikus peatükk 2, § 7-§15. Lähtuvalt äriseadustikust: Ärinimi peab olema kirjutatud eesti-ladina tähestikus Ärinimi peab olema selgelt eristatav teistest Eestis äriregistrisse kantud ärinimedest. …

Ärinime kontroll Read More »

Ettevõtlusega seotud hirmud

Inimese ajule ei meeldi muutused, kuna iga muutus kujutab oma olemuselt suuremal või vähesemal määral ohtu, mida inimene eelistab vältida. Sageli arvatakse, et hirmu tundmine on midagi halba. Tegelikkuses kaitseb hirm inimest ohtlike olukordade eest. Ettevõtlus võib olla inimese jaoks suur elumuutus, mis kutsub esile erinevaid hirme sõltumata sellest, kas tegu on alusavate või tegutsevate …

Ettevõtlusega seotud hirmud Read More »

Toetuste liigid alustava või väikeettevõtte rahastamiseks

“Millist toetust saaksin mina oma ettevõttele taotleda?” on üks küsimustest, mida alustavad või väikeettevõtjad endalt küsivad.  Käesolevas postituses keskendun ma eelkõige alustavate ja väikettevõtjate toetustele.  Ettevõtlusega alustamise toetus ehk EVAT (Eesti Töötukassa) Eesti Töötukassa poolt väljastatava toetuse suurus on 6000 EUR ja on tõenäoliselt kõige paindlikum toetus. Toetuse peamisteks eesmärkideks on motiveerida ja toetada ettevõtlusega …

Toetuste liigid alustava või väikeettevõtte rahastamiseks Read More »

Ettevõtlusega alustamine

20 märki, et peaksid hakkama ettevõtjaks

Ettevõtlusega alustamine võib olla inimese elus suur muutus, mis saabub kas ellu ootamatult või võib see olla pikalt ette planeeritud otsus, milleni jõudmisel on inimene kaalunud erinevaid poolt ja vastu argumente.  Alljärgnevalt on välja toodud 20 märki, mis viitavad sellele, et ettevõtlus võib olla midagi Sinu jaoks.  1. Sul on alati palju ideid erinevate olukordade …

20 märki, et peaksid hakkama ettevõtjaks Read More »

10+1 põhjust miks hakata ettevõtjaks palgatöö kõrvalt

Ettevõtlusega alustamise soov on nii Eestis kui ka mujal maailmas ääretult populaarne. Erinevate uuringute kohaselt unistab üle 50% tööealisest elanikkonnast ettevõtlusest. Lähtuvalt Äriregistri statistikast registreeritakse Eestis igakuiselt keskmiselt 2000 uut ettevõtet ja  seega iga viies eestlane on juba hetkel ettevõtja. Osalesin mõned aastad tagasi Luxembourgis ühel koolitusel. Koolituse raames esitasin küsimuse kohalikule riskiinvestorile: „Kas ettevõtlusega …

10+1 põhjust miks hakata ettevõtjaks palgatöö kõrvalt Read More »