Äriplaani koostamine

Kogemus: Kuidas ma iseendale äriplaani kirjutasin

Iseendale äriplaani kirjutamine võib olla väljakutseid pakkuv tegevus.  Peale 10+ aastast äriplaanide kirjutamise kogemust, õnnestus nüüd ka äriplaan kirjutada iseendale. Nimelt otsustasin taotleda Tallinna Linnavalitsuse väikeettevõtjate digilahenduste toetust.  30. juunil 2020.a. sain ka kenasti positiivse otsuse digilahenduste toetusele! Loe postituste lõpust ka millist mõju avaldas toetuse kaasamine tulemustele.  “Alustavate ettevõtjate peamiseks nõrkuseks on liigselt oma …

Kogemus: Kuidas ma iseendale äriplaani kirjutasin Read More »

sisenemisbarjäär, äriplaani koostamine, takistus ettevõtluses

Sisenemisbarjäärid ettevõtluses

Sisenemisbarjääriks nimetatakse takistust või raskust, mis kas takistab või teeb keeruliseks ettevõtlusega alustamise. Sisenemisbarjääri mõju võib olla üheks oluliseks põhjuseks miks kõigist ettevõtlushuvilistest ei saa ettevõtjaid. Äriplaanis kirjeldatakse sageli sisenemisbarjääri mõju eelkõige mikrokeskkonna analüüsis.  Sisenemisbarjääre võib ka nimetada ettevõtluses esinevateks väljakutseteks. Enamikel juhtudel sõltub väljakutsetega edukas toimetulek nii inimese suhtumisest kui ka tegevusest.  Millised on …

Sisenemisbarjäärid ettevõtluses Read More »

Oma- ja müügihinna arvutamise ABC

Millest sõltub oma- ja müügihinna arvutamine? Hinnakujundus on iga ettevõtja jaoks ääretult oluline, sest sellest sõltub ettevõtte jätkusuutlikkus. On erinevaid hinnakujunduse strateegiaid, kuid üldiselt toetub oma- ja müügihinna arvutamise ABC kolmele olulisele alusele. Kui suured on ettevõtte kulud ja kasumiootus. Millise hinnaga on kliendid valmis ostma tooteid ja teenuseid. Millised on konkurentide toodete ja teenuste …

Oma- ja müügihinna arvutamise ABC Read More »

Tootmise ja teenindamise põhiprotsess ehk kuidas äri töötab?

Tänapäevane ettevõtlus saab alguse kliendi vajaduste tutvastamisest ja sellele sobiva toote või teenuse loomisest (varasemalt sai ettevõtlus alguse toote loomisest ja seejärel klientide leidmisest). Lisaks on soovitav on enne lõplikku toodet luua testtoode, mis aitab ühtlasi mõista lisaks klientide vajadustele ka tootmise või teenuse loomise erinevaid etappe ehk põhiprotsessi. Lisaks annab etappide lahtimõtestamine vastused küsimusele: …

Tootmise ja teenindamise põhiprotsess ehk kuidas äri töötab? Read More »

Toote ja teenuse liigid

Alustavad ettevõtjad esitavad sageli endale küsimuse: “Kas alustada toodete või teenuste äriga?” Äriidee valik tugineb sageli nii eelnevatele kogemustele kui ka iseenda tugevustele. Äriplaanis on soovitav lahtimõtestada mis on täpselt toote või teenuse liik, kuna selle teadvustamine aitab paremini mõista klientide vajadusi kui ka valida sobivat müügi- ja turundusstrateegiat. Erinevad ettevõtlusteooriad käsitlevad 2 (kahte) erinevat …

Toote ja teenuse liigid Read More »

Toode või teenus. Peamised erinevused ja edutegurid.

Peale äriidee leidmist on oluline see muuta tooteks või teenuseks.  Tooted ja teenused aitavad rahuldada vajadusi, ükskõik siis kas tegu on eraisiku või ettevõttega. Alustav ettevõtja on sageli valiku ees, kas alustada toote tootmisega või teenuse pakkumisega. Toote ja teenuse mõiste Tooteid ja teenuseid reguleerib Eestis tarbijakaitseseaduses § 2, mille kohaselt tooteks ehk kaubaks nimetatakse …

Toode või teenus. Peamised erinevused ja edutegurid. Read More »

Äristrateegia teadlik valik

Äristrateegia on plaan, mis aitab jõuda soovitud tulemusteni läbi eesmärkideni jõudmise või probleemide lahendamise.  Äriplaanides asub äristrateegia kirjeldus peale ärikeskkonna ja SWOT analüüsi. Äristrateegia aitab hoida fookust ja toetab eesmärkideni jõudmist. Michael Porteri konkurentsimõju strateegia mudel Enamkasutatud üldstrateegiaid on Michael Porter’i poolt 1985. aastal raamatus “Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance” avaldatud konkurentsimõju strateegia …

Äristrateegia teadlik valik Read More »

SWOT analüüs

SWOT analüüs on tuntud, lihtne ja levinud mudel, mis aitab kaardistada kiirelt ja lihtsalt ettevõtte tugevusi, nõrkuseid, võimalusi ja ohtusid. SWOT analüüsi meetodi loojaks peetakse Albert Huphreyt, kes uuris 1960. Ja 1970. Aastatel Stanfordi Ülikoolis Fortune 500 ettevõtte andmeid ja asetas need maatriksile (allikas: Wikipedia). SWOT analüüsi täites on oluliseks abiks ärikeskkonna tundmine. SWOT analüüsis …

SWOT analüüs Read More »

Ärikeskkonna analüüs – kellele ja miks?

Ärikeskkonna analüüs aitab mõista ettevõtlusega seotud seoseid, mõjutajaid, võimalusi ja riske. Ärikeskkond on keskkond milles ettevõtja tegutseb, mis mõjutab ettevõtet, kuid mida ettevõte ise otseselt mõjutada ei saa (va erandid). Ärikeskkonna tundmine annab ettevõtjale järgmised konkuretsieeliseid: Oskust kohaneda muutustega; Oskust näha valdkonna arenguid ja edutegureid; Oskust mõista klientide vajadusi enne kui kliendid ise neid teadvustavad. Ärikeskkonna tundmine …

Ärikeskkonna analüüs – kellele ja miks? Read More »

Äriplaani ajalugu – millal ja kellele hakati kirjutama?

Millal ja kellele hakati koostama äriplaane? On arvamus, et äriplaanide koostamise vajalikkus sai alguse 1960-1970-ndatel aastatel. Samal perioodil toimus kultuurirevolutsioon, mis tõi maailma uusi ja julgemaid trende nii poliitikas kui kultuuris. Lisaks toimus 1973.-74. aastal ka naftakriis, mis kujunes Euroopas energiakriisiks, mis sundis omakorda otsima uusi võimalusi ja lahendusi. Samal perioodil leidsid ettevõtluskeskkonnas aset järgmised olulised …

Äriplaani ajalugu – millal ja kellele hakati kirjutama? Read More »

äriplaani koostamine, edukas äriplaan, Eesti Töötukassa äriplaan, EASi äriplaan, äriplaani näidis, äriplaani kirjutamine

50 levinud viga äriplaanide koostamisel

Äriplaan on kirjalik peegeldus äriideest, unistustest ja mõtetest. Hästikirjutatud äriplaan aitab mõista tegevusvaldkonda, luua seoseid ja näha ka võimalusi. Kirjalikul kujul võib äriidee ka oma sisu ja fookust muuta. Sageli toimub muutus paremas ja ettevõtlust toetavas suunas. Praktikas äriplaani koostamist pigem kardetakse, hinnatakse mõtetuks aja raiskamiseks või ei peeta seda oluliseks. Eduka äriplaani koostamine võtabki …

50 levinud viga äriplaanide koostamisel Read More »

Lühi- ja pikaajalised eesmärgid (sh praktilised näited)

Ettevõtja on isik, kes julgeb seada eesmärke ja oskab neid ka ellu viia. Isiklikus elus seostatakse eesmärkidega sageli just uue-aasta algust ja sellega seotud eesmärkide seadmist. Ettevõtluses on eesmärgid igapäevaelu lahutamatu osa. 1.Eesmärgid toetavad visioonini jõudmist Enne eesmärkide sõnastamist on soovitav sõnastada visioon ehk tulemus kuhu on soov jõuda. Visioon peaks sisaldama nii tähtaega (tavaliselt …

Lühi- ja pikaajalised eesmärgid (sh praktilised näited) Read More »