Lühi- ja pikaajalised eesmärgid (sh praktilised näited)

Ettevõtja on isik, kes julgeb seada eesmärke ja oskab neid ka ellu viia. Isiklikus elus seostatakse eesmärkidega sageli just uue-aasta algust ja sellega seotud eesmärkide seadmist. Ettevõtluses on eesmärgid igapäevaelu lahutamatu osa. 1.Eesmärgid toetavad visioonini jõudmist Enne eesmärkide sõnastamist on soovitav sõnastada visioon ehk tulemus kuhu on soov jõuda. Visioon peaks sisaldama nii tähtaega (tavaliselt […]

Klientide tagasiside “Praktiline ettevõtluskoolitus (sh äriplaan)” juuni, 2018

Juuni 2018.a. toimus ettevõtluskoolitus “Praktiline ettevõtluskoolitus (sh äriplaan)”, mis kestvus oli 160 tundi, millest 100 kontakttundi. Kuna ettevõtluses on oluline ka inimene ettevõtjana, siis koolitusel on fookuses lisaks ettevõtlusteemadele inimese enda ettevalmistus ettevõtluseks. Lisaks toimub koolituse käigus järkjärgult ka äriplaani koostamine koos mentori abiga. Tagasiside kevad 2018.a. koolitusel “Praktiline ettevõtluskoolitus (sh äriplaan)” osalenutelt: 1) Mis […]

Mis on EMTAK kood ja kuidas seda valida?

Ettevõtja teatab äriregistrisse kandmisel kavandatava põhitegevusala (äriseadustik § 4). Tegevusala valimise aluseks on ametlik klassifikaator “Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator” (EMTAK), mida haldab Justiitsministeeriumi Registrite ja Infosüsteemide Keskus (2018.a. seis). Kui kunagi varem sai ettevõtja oma põhikirjas välja tuua mitmeid erinevaid tegevusalasid, siis hetkel kehtiv äriseadustik seda enam ei nõua (§ 139). Tegevusala valiku detailne valiku protsess […]

Ärinime valik

Ärinime valik on väga oluline otsus alustava ettevõtja puhul. Silmas pidades edaspidist müügi- ja turundustegevusi, siis õige ja äritegevusele viitav ärinimi võib lihtsustada oluliselt turundustegevusi. Ärinime loomisel läbib ettevõtja üldjuhul 2 peamist etappi. Ärinime loomine iseendas Selles etapis tekib ettevõtjal mõte ettevõtte loomisest. On ettevõtjaid kelle jaoks ei ole ärinimi oluline, kuid tõenäoliselt on rohkem neid […]

Kuidas sõnastada missiooni ehk MIKS ettevõte tegutseb?

“People don’t buy what you do; they buy why you do it. And what you do simply proves what you believe”  ~ Simon Sinek Ettevõtlusega alustamisel on üheks olulisemaks eesmärgiks luua toode või teenus, mida kliendid eelistavad osta meie, mitte konkurentide käest. Eristumine saab alguse missiooni läbimõtlemisest ja sõnastamisest, andes ühtlasi vastuse küsimusele “Miks?” ettevõte […]