Äritrendid 2023. aastal, mida iga ettevõtja peab teadma

Uus aasta toob ettevõtlusesse ka uusi trende, millega on soovitav igal ettevõtjal kursis olla. Ettevõtjad on kohanejad ja edukatel kohanejatel on võimalik osa saada trendidest tulnevatest ärivõimalustest, mis mittekohanejatele. Seega heidame pilgu 2023. aasta äritrendidesse.

1. Digitaliseerimine, mis tuleneb klientide tarbimisharjumuste muutustest

Äri digitaliseerimise vajadusest on räägitud juba mitmeid aastaid. Suure tõuke selleks andis Covid-19, kus ettevõtjad lihtsalt pidid oma äri üle viima digitaalsetesse kanalitesse. Tänasel hetkel ei ole digitaliseerimine enam ettevõtja enda vabatahtlik valik, vaid pigem tuleneb see juba kliendi tarbimisharjumuste muutustest. Lisaks on võimalik teatud juhtude ka kaasata digitaliseerimiseks toetusi. Digialiseerimine võib saada alguse väikestest sammudest.

Praktiline soovitus aastaks 2023: tutvu oma äri digitaliseerimise võimalustega, vaata üle enda igapäevased tegevused ja võimalusel automatiseeri need digitaalsete lahenduste abil. Analüüsi oma kliendi ostuharjumusi ja vajadusel vii läbi küsitlus.

2. Jätkusuutlikkus nii äris kui ka turundussõnumites

Jätkusuutlikkus on tasakaalu leidmine nii majanduse kui ka keskkonna mõjutegurite vahel.    Jätkusuutlikkus hakkab üha enam mõjutama ettevõtlust tänu sellele, et sellele pööravad üha rohkem tähelepanu nii riigid kui ka noorem põlvkond tarbijatena teevad üha enam ostuotsuseid tulenevalt just jätkusuutlikkuse aspektidest. Näiteks ka osadesse rahastusprojektidesse on sisse toodud nii pankade kui riig poolt ökoloogilise jalajälje arvutamise nõue. 

Praktiline soovitus aastaks 2023: mõtle läbi enda äris  jätusuutlikkuse teema ja lisa see turundussõnumitesse.

3. Kasutajateekond ja väärtuse loomine läbi emotsiooni

Majanduskriiside aeg võidavad ettevõtjaid, kes tunnevad oma klienti võimalikult hästi ja loovad neile lahendusi, millest nad ei ole osanud veel unistadagi! Sõltumata majanduses toimuvast emotsioon müüb alati, kuna läbi hea emotsiooni inimene tunneb, et teda hoitakse ning väärtustatakse. Lisaks on klientide põhjalik tundine oluliseks konkurentsieeliseks, mida sageli ei osata piisavalt hästi kasutada.

Praktiline soovitus aastaks 2023: vasta küsimusele – millist psühholoogilist probleemi/vajadust lahendad inimese elus ja mis tunnet temas tekitab Sinu toote/teenuse tarbimine?

4. Ettevõtlus kõrge inflatsiooni tingimustes

Alates 2022. aastast peavad ettevõtjad toime tulema ebanormaalselt kõrge inflatsiooniga, mille tõttu suurenevad tegevuskulud ja väheneb kasumlikkus. Seega on üha olulisem õige oma- ja müügihinna arvutus. Lisaks aitab inflatsiooniga toime tulla põhjalik ülevaade oma tegevuskuludest ja efektiivsuse suurendamine läbi digitaliseerimise. 

 

Praktiline soovitus aastaks 2023: vaata üle tegevuskulud, koosta endale excelisse hinnastamise mudel, mida saad kiirelt kasutada ning leia võimalusi efektiivsuse kasvuks. 

5. Tehisintellekt (AI) müügis, turunduses ja kliendisuhtluses

Tehisintellekt (AI) on tulnud selleks, et jääda. Üha enam on muutunud tavapäraseks turunduses kasutatavad juturobotid või sisuturunduseks kasutatavad programmid, mille abil luuakse unikaalseid turundustekste. Tehisintellekt aitab koguda uusi kontakte (ingl. leads), suhelda klientidega (nt Apple Siri), lõpetada tehinguid (nt e-poest teated hüljatud ostukorvist), teha lisamüüki (nt tooted, mis võivad huvi pakkuda) jne. 

Praktiline soovitus aastaks 2023: tutvu oma valdkonnas maailmas kasutatavate AI lahendustega. 

Kas majanduslangus on hea aeg ettevõtluseks?

Sirle Truuts – koolitaja, mentor ja autor

Majanduslangus sisaldab ebakindlust, mis sunnib inimest küsima iseendalt või teistelt: “Kas kriis on hea aeg ettevõtluseks?” Tulenevalt minu 10+ aastasest ettevõtluskogemusest saan kinnitada, et kriis sh majanduslangus on hea aeg ettevõtluseks, sest turg muutub. Samas kuna majanduslanguses inimeste kindlustunne väheneb, siis võib ostuotsuse tegemine võtta aega ja nõuda ettevõtjalt olulisemalt nutikamat lähenemist kliendile. Olulisele kohale tulevad toodete/teenuste loomine lähtuvalt kliendi tegelikust probleemist. Lisaks läbi järjepidevate turundussõnumite kliendiga suhtlemine läbi tema vajaduste ja emotsioonide (nt usalduse loomine, loo jutustamine, empaatia jms).